สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-01-28

สถานที่ เวลา มม.
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 01:00 10.8
อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ทต.ทองแสนขัน 01:00 4.2
จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.นายายอาม 01:00 1.8
เชียงใหม่ อ.ฮอด อบต.หางดง 01:00 1.4
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 01:00 1.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-01-28

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
บุรีรัมย์ อ.นางรอง บ้านโคกพลวง 01:00 0.0
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 01:00 5.5
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 01:00 6.0
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 01:00 6.3
ลำปาง อ.ห้างฉัตร ชุมชนแม่ตาลน้อย 01:00 8.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-01-27

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,349 (39.73%) 1,549 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,586 (48.22%) 1,736 (18%)
เขื่อนแควน้อย 392 (41.72%) 349 (37%)
เขื่อนป่าสักฯ 200 (20.82%) 197 (21%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,526 (36%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,830 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-5%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (4%) เขื่อนกระเสียว (7%)
เขื่อนทับเสลา (12%) เขื่อนภูมิพล (12%) เขื่อนคลองสียัด (12%)
เขื่อนลำพระเพลิง (12%) เขื่อนลำนางรอง (15%) เขื่อนหนองปลาไหล (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.