สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-11-19

สถานที่ เวลา มม.
ตรัง อ.วังวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองคล้า 11:00 36.8
พังงา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 11:00 34.0
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 11:00 29.6
นราธิวาส อ.รือเสาะ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 11:00 24.2
ปัตตานี อ.ไม้แก่น ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 11:00 23.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-11-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.ปัว จุดชมวิว 1715 11:00 23.3
น่าน อ.ปัว โรงเรียนภูคาวิทยาคม 11:00 23.7
น่าน อ.ปัว บ้านผาเวียง 11:00 24.3
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 11:00 25.0
เชียงใหม่ อ.สันกำแพง ทต.สันกำแพง 11:00 25.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-11-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,865 (43.57%) 2,065 (15%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,178 (54.45%) 2,328 (24%)
เขื่อนแควน้อย 485 (51.61%) 442 (47%)
เขื่อนป่าสักฯ 319 (33.25%) 316 (33%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,847 (43%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,151 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนกระเสียว (8%)
เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนภูมิพล (15%) เขื่อนลำพระเพลิง (16%)
เขื่อนลำนางรอง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (93.15%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (89.25%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.07%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (85.27%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.