แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-09-19

สถานที่ เวลา มม.
เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 08:00 247.0
เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี 08:00 204.6
สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บ้านจารย์ 08:00 176.2
บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อ่างเก็บน้ำคูขาด 08:00 160.8
อุบลราชธานี อ.โขงเจียม สะพานข้ามน้ำมูล 08:00 159.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-09-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย สะพานบ้านตึก 08:00 29.4
กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 08:00 29.3
เชียงราย อ.เชียงของ ชุมชนม่วงชุม 08:00 28.7
ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 08:00 28.6
เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.บ้านโป่ง 08:00 28.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-09-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,598 (34.15%) 798 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,246 (55.16%) 2,396 (25%)
เขื่อนแควน้อย 300 (31.91%) 257 (27%)
เขื่อนป่าสักฯ 66 (6.93%) 63 (7%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,210 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,514 (14%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-4%) เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนป่าสักฯ (7%)
เขื่อนกระเสียว (8%) เขื่อนศรีนครินทร์ (9%) เขื่อนทับเสลา (11%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (11%) เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนลำแซะ (12%)
เขื่อนลำนางรอง (14%) เขื่อนมูลบน (15%) เขื่อนบางพระ (17%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (88.5%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.