แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-11-29

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 16:00 35.4
ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม 16:00 26.8
ปัตตานี อ.ไม้แก่น ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 16:00 24.4
สตูล อ.ละงู ละงู 16:00 23.4
ยะลา อ.ยะหา ตำบลตาชี 16:00 22.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-11-29

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย ทต.ลานหอย 16:00 37.7
พิจิตร อ.โพทะเล ทต.โพทะเล 16:00 37.5
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.หนองลู 16:00 37.2
น่าน อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน 16:00 36.8
เชียงใหม่ อ.แม่แตง ทต.จอมแจ้ง 16:00 36.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-11-29

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,672 (42.13%) 1,872 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,695 (59.88%) 2,845 (30%)
เขื่อนแควน้อย 447 (47.55%) 404 (43%)
เขื่อนป่าสักฯ 753 (78.46%) 750 (78%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,566 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,870 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (113.82%) เขื่อนหนองปลาไหล (105.98%) เขื่อนมูลบน (104.52%)
เขื่อนลำพระเพลิง (99.92%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.3%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (95.13%)
เขื่อนปราณบุรี (92.36%) เขื่อนทับเสลา (90.67%) เขื่อนสิรินธร (89.68%)
เขื่อนลำแซะ (88.11%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.