สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-04-05

สถานที่ เวลา มม.
หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.จุมพล 22:00 57.2
นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ อบต.แม่วงก์ 22:00 47.8
นครราชสีมา อ.ครบุรี ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย 22:00 41.8
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นาแขม 22:00 36.4
กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 22:00 32.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-04-05

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงราย อ.ขุนตาล ทต.ยางฮอม 22:00 34.5
นครสวรรค์ อ.หนองบัว ทต.หนองบัว 22:00 34.2
เชียงใหม่ อ.จอมทอง แม่หาด 22:00 33.9
สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม ทต.ทุ่งเสลี่ยม 22:00 33.3
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 22:00 33.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-04-05

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,739 (35.2%) 939 (7%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,953 (41.56%) 1,103 (12%)
เขื่อนแควน้อย 324 (34.51%) 281 (30%)
เขื่อนป่าสักฯ 156 (16.26%) 153 (16%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,171 (27%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,475 (10%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-9%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (1%) เขื่อนกระเสียว (5%)
เขื่อนหนองปลาไหล (6%) เขื่อนภูมิพล (7%) เขื่อนคลองสียัด (7%)
เขื่อนลำพระเพลิง (8%) เขื่อนทับเสลา (10%) เขื่อนประแสร์ (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ (12%) เขื่อนลำนางรอง (13%) เขื่อนบางพระ (14%)
เขื่อนป่าสักฯ (16%) เขื่อนลำแซะ (17%) เขื่อนมูลบน (17%)
เขื่อนสิรินธร (18%) เขื่อนศรีนครินทร์ (18%) เขื่อนแม่งัด (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.