เมนู

จากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ พัฒนาโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย

Scroll

ThaiWater แอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับน้ำและอากาศของประเทศไทย ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ฟ้าถึงทะเล มีทั้งข้อมูลพายุ ฝน ระดับน้ำ สถานการณ์เขื่อน และคลื่น ทั้งปัจจุบัน และคาดการณ์ล่วงหน้า

สถานการณ์ในภาพรวม

ดูข้อมูลได้ทั้งแบบสรุป สถานการณ์ในภาพรวม ระดับจังหวัด และระดับประเทศได้

เพิ่มสถานที่โปรด

ผู้ใช้สามารถ เพิ่มสถานที่โปรด เพื่อติดตามสถานการณ์ ระดับจังหวัดที่สนใจได้

ข้อมูลครบทุกสถานการณ์

สามารถดู ฝน ระดับน้ำ เขื่อน และคาดการณ์ล่วงหน้า ฝน คลื่น พายุได้แบบครบถ้วน

แบ่งปันข้อมูลได้

สามารถแชร์ข้อมูลคาดการณ์ฝน และคลื่น ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบได้
262k Downloads

แอปพลิเคชันสามารถดูอะไรได้บ้าง

ฝน

แสดงข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

ระดับน้ำ

แสดงข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล

เขื่อน

แสดงข้อมูลระดับน้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำไหลเข้าและไหลออกของเขื่อน ปริมาณน้ำใช้การและปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ

คาดการณ์ฝน คลื่น พายุ

แสดงข้อมูลคาดการณ์ฝน คลื่น และพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทย

คุณภาพอากาศ PM 2.5

แสดงค่า PM 2.5 แบบเรียลไทม์ และข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย

คู่มือการใช้งาน ThaiWater.net

การติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์อากาศและน้ำด้วยตนเอง

คู่มือฉบับนี้นำเสนอข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ติดตามสถานการณ์อากาศและน้ำ ประกอบด้วย ข้อมูลพายุปริมาณฝน น้ำในเขื่อน น้ำในแม่น้ำลำคลอง และน้ำบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน โดยเรียบเรียงเรื่องราวให้เข้าใจง่าย

รีวิวผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiWater

Author image

เรื่องน้ำในเขื่อนและการระบายน้ำออกพร้อม ปริมาณฝนมีดูให้ครบเลยมีภาพถ่ายจาก ดาวเทียมก็มีให้ดูด้วยครับ ผมชอบครับ

โดยคุณ Rotsurat 8***
Author image

เป็น app ที่ใช้งานง่ายครับ และสามารถ เลือกสถานที่ที่ต้องการรู้ได้เลย สะดวกดีครับ ทำให้สามารถเตรียมตัว รับมือได้ครับ

โดยคุณ Thanadol T***

รู้หรือไม่! แอปพลิเคชัน ThaiWater
มีผู้ใช้มากกว่า 262k ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน ThaiWater เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผนบริหารจัดการน้ำ ช่วยให้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับข้อมูลที่ต้องการเพื่อตัดสินใจที่ถูกต้อง เช่น

  • เกษตรกรสามารถติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในแม่น้ำ ในเขื่อน เพื่อวางแผนการเพาะปลูก
  • นักท่องเที่ยวสามารถดูคาดการณ์ฝน พายุ คลื่น ล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทาง
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อวางแผนรับมือกับภัยแล้งหรือน้ำท่วม

ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น ทางเราขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน "ThaiWater"

หากต้องการวิเคราะห์เชิงลึก
สามารถศึกษาเพิ่มได้ที่ ThaiWater.net

ThaiWater website Screenshots