สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรอินเดีย
จัดทำโดย University College London

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซิฟิก
จัดทำโดย University College London

แผนที่วิเคราะห์เส้นทางและ
ความแรงของพายุ ในอดีต (คำอธิบาย)
สรุปรวมพายุ ในปี 2558,2557,2556, 2555,2554, 2553,2552,2551, 2550, 2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543
จัดทำโดย มหาวิทยาลัยฮาวาย,Weather Underground, Inc.

ภาพถ่ายล่าสุด จากดาวเทียม Himawari-8 (คำอธิบาย)

ชมภาพในช่วงที่ผานมา เป็นภาพยนต์ Mpeg
จัดทำโดย
มหาวิทยาลัยโคชิ

แผนที่อากาศ ที่ระดับความสูง 0.6 และ 1.5 กิโลเมตร (คำอธิบาย)
จัดทำโดย สสน.

แผนที่ลมแนวดิ่ง ที่ระดับความสูง 5 กม. (คำอธิบาย)
จัดทำโดย สสน.