4 กรกฎาคม 2563 - 10 กรกฎาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 161
[ โรงเรียนวัดควนสีนวล ต.นาข้าวเสีย จ.ตรัง ]