22 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 353.2
[ อบต.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง ]