8 กรกฎาคม 2563 - 10 กรกฎาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 87
[ อบต.นากะซะ ต.นากะชะ จ.นครศรีธรรมราช ]