26 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 293.4
[ อบต.คลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง ]