10 กรกฎาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 84
[ อบต.วังงิ้ว ต.วังงิ้ว จ.พิจิตร ]