28 พฤศจิกายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 54
[ ตำบลตาชี ต.ตาชี จ.ยะลา ]