รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,876 5,704 42 1,904.22 14 5,566 5.16 2,441.15 43.86 5.00 1,878.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,198 5,772 61 2,921.94 31 5,676 4.07 4,424.79 77.96 9.50 3,252.61
เขื่อนแม่งัด      265 157 144 54 131.95 50 308 0.15 119.43 38.78 0.04 28.25
เขื่อนกิ่วลม      106 54 54 51 50.56 48 555 0.30 260.70 46.97 0.23 260.02
เขื่อนแม่กวง      263 71 111 42 97.37 37 186 0.26 143.26 77.02 0.04 91.10
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 113 99 58 92.35 54 236 0.06 101.09 42.84 0.06 92.37
เขื่อนแควน้อย      939 486 461 49 418.34 45 1,402 0.93 606.98 43.29 1.73 565.81
เขื่อนแม่มอก      110 37 44 40 28.22 26 244 0.02 41.39 16.96 0.02 25.78
รวมภาคเหนือ      24,825 11,990 12,390 50 5,644.95 23 14,173 10.95 8,138.79 57.42 16.62 6,194.17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,565 996 50 896.01 45 2,276 0.95 858.05 37.70 0.06 934.49
เขื่อนลำตะคอง      314 171 360 114 336.91 107 263 1.20 336.49 127.94 0.69 99.28
เขื่อนลำพระเพลิง      155 28 155 100 153.60 99 165 0.48 305.87 185.37 0.17 170.65
เขื่อนน้ำอูน      520 303 249 48 203.58 39 454 0.15 178.88 39.40 0.15 182.79
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 562 1,604 66 1,023.31 42 2,493 4.77 1,558.86 62.53 0.31 120.16
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,837 1,768 90 937.10 48 1,677 3.59 1,213.20 72.34 0 525.85
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 154 94 117.09 71 160 0.24 183.52 114.70 0 68.13
เขื่อนห้วยหลวง      136 70 67 49 60.09 44 163 0 72.16 44.27 0.11 40.64
เขื่อนลำนางรอง      121 25 100 83 96.75 80 49 0.07 95.96 195.84 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 51 151 107 144.08 102 94 0.95 156.02 165.97 1.08 43.90
เขื่อนน้ำพุง      165 90 89 54 80.74 49 135 0.22 90.14 66.77 0 56.81
เขื่อนลำแซะ      275 94 238 87 231.25 84 197 0.46 232.06 117.80 0.03 62.66
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,846 5,931 71 4,280.51 51 8,126 13.08 5,281.21 64.99 2.60 2,310.91
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 321 764 80 761.30 79 2,322 2.08 832.22 35.84 0.44 187.54
เขื่อนกระเสียว      299 63 202 67 161.58 54 331 0.29 169.39 51.18 0.61 14.70
เขื่อนทับเสลา      160 38 143 89 125.50 78 133 0.09 112.71 84.74 0 6.90
เขื่อนเจ้าพระยา      15.06/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 422 1,108 78 1,048.38 74 2,786 2.46 1,114.32 40.00 1.05 209.14
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,469 13,360 75 3,094.45 17 4,651 8.50 3,020.95 64.95 8.06 3,847.99
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,580 4,906 55 1,894.10 21 5,500 3.13 2,390.42 43.46 7.94 4,060.79
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,049 18,266 69 4,988.55 19 10,151 11.63 5,411.37 53.31 16.00 7,908.78
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 66 75 65 63.42 54 50 0.68 106.36 212.72 0.22 83.34
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 176 107 162.43 99 211 0.21 257.51 122.04 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 144 207 49 177.39 42 289 0 185.00 64.01 0.05 68.22
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 202 224 100 219.12 98 310 0.12 276.81 89.29 0.08 204.61
เขื่อนประแสร์      295 141 233 79 213.27 72 276 0 199.24 72.19 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 271 243 82 223.50 76 355 0.08 196.54 55.36 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 916 1,159 76 1,059.13 70 1,491 1.09 1,221.46 81.92 0.35 639.57
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 522 553 78 488.03 69 901 2.04 704.43 78.18 2.16 553.12
เขื่อนปราณบุรี      391 293 364 93 346.40 89 458 1.02 367.03 80.14 0.92 238.32
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,859 3,666 65 2,314.37 41 2,662 3.10 1,938.47 72.82 2.79 1,899.14
เขื่อนบางลาง      1,454 905 942 65 665.34 46 1,575 8.15 1,508.10 95.75 4.22 1,588.62
รวมภาคใต้      8,194 5,578 5,525 67 3,814.14 47 5,596 14.31 4,518.03 80.74 10.09 4,279.20
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,801 44,378 63 20,835.66 29 42,323 53.52 25,685.18 60.69 46.71 21,541.77
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ