รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล     13,4625,7835,659421,859.45145,5660.642,488.9544.726.501,966.73
เขื่อนสิริกิติ์     9,5105,0685,655592,804.50295,6765.554,489.6279.1017.003,424.77
เขื่อนแม่งัด     26515614455132.14503080.06120.7639.210.1029.37
เขื่อนกิ่วลม     10657656160.97575550.96273.2149.230.12262.13
เขื่อนแม่กวง     263731144399.50381860.26146.6278.830.0491.69
เขื่อนกิ่วคอหมา     170113895282.70492360102.4343.400.13102.06
เขื่อนแควน้อย     93947643947396.35421,4020.63622.1544.383.02601.71
เขื่อนแม่มอก     11036444028.06262440.0241.7017.090.0226.13
รวมภาคเหนือ     24,82511,76112,209495,463.672214,1738.128,285.4458.4626.936,504.59
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว     1,9801,54398650886.00452,2761.04869.1038.190.11935.44
เขื่อนลำตะคอง     314166358114335.291072630.57346.43131.720.17106.62
เขื่อนลำพระเพลิง     15526155100153.12991650.07309.03187.290.12173.18
เขื่อนน้ำอูน     52029824547200.20394540180.7639.810.20185.93
เขื่อนอุบลรัตน์     2,4315361,595661,014.28422,49301,582.4063.470.31124.67
เขื่อนสิรินธร     1,9661,8181,75889926.31471,6770.231,227.2973.182.06530.24
เขื่อนจุฬาภรณ์     1644715695119.33731600.13186.15116.35068.13
เขื่อนห้วยหลวง     13666644757.1842163072.1644.270.1142.29
เขื่อนลำนางรอง     121251018397.1180490.0697.54199.0705.55
เขื่อนมูลบน     14151147104139.5599940.29163.44173.870.4354.58
เขื่อนน้ำพุง     16590895481.03491350.0791.6767.90056.81
เขื่อนลำแซะ     2759224388235.57861970.45239.24121.440.0363.11
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3684,7575,895704,244.97518,1262.915,365.2166.033.542,346.55
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ     96030674978746.12782,3220840.8636.211.30204.96
เขื่อนกระเสียว     2996220368162.75543310172.3452.070.0215.01
เขื่อนทับเสลา     1603714591128.27801330115.4886.8306.90
เขื่อนเจ้าพระยา      13.45/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง     1,4194051,097771,037.14732,7860.001,128.6840.511.32226.87
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์     17,74515,30013,335753,069.94174,6515.333,133.0267.366.953,959.79
เขื่อนวชิราลงกรณ     8,8607,3824,846551,834.35215,5004.902,455.1044.646.954,172.93
รวมภาคตะวันตก     26,60522,68218,181684,904.291810,15110.235,588.1255.0513.908,132.72
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ     11762837171.0961500.38117.23234.460.2386.60
เขื่อนหนองปลาไหล     16482172105158.61972110265.70125.920.1234.57
เขื่อนคลองสียัด     42013520148171.36412890185.9564.341.6873.77
เขื่อนขุนด่านปราการชล     22418922299217.52973100.02278.6389.880.08207.56
เขื่อนประแสร์     29513723279212.05722760200.3372.58099.61
เขื่อนนฤบดินทรจินดา     29525624382223.36763550.08197.7955.720151.32
รวมภาคตะวันออก     1,5158611,154761,053.99701,4910.481,245.6383.542.11653.43
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน     71049354577479.72689011.44728.5780.861.73583.02
เขื่อนปราณบุรี     39128736092342.58884580.76381.6983.340.96255.35
เขื่อนรัชชประภา     5,6393,8283,683652,331.06412,6626.401,993.6374.891.911,932.90
เขื่อนบางลาง     1,4549201,01370736.69511,57510.481,673.52106.264.131,681.20
รวมภาคใต้     8,1945,5275,600683,890.05475,59619.084,777.4185.378.734,452.47
รวมทั้งประเทศ 70,926 45,994 44,136 62 20,594.11 29 42,323 40.82 26,390.49 62.35 56.53 22,316.63
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ