[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2560 (ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ค. 60)

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน อีกทั้งร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง  จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ตาลัส" ใันวันที่ 15 ก.ค. ได้เคลื่อนเข้าปกปคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์  ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters