[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 34/2560 (ระหว่างวันที่ 16-22 ส.ค.60)

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศพม่าและประเทศลาว ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 46,424 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 66% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 22,897 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,923 และ 3,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters