[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2557 (ระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 57)

    สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงทั่วไป ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 45,087 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 64% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่ 21,584 ล้าน ลบ.ม. สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาตรใช้การอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยอยู่ที่ 18% 33% ตามลำดับ 

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters