[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2557 (ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย. 57)

 สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงทั่วไปในช่วงกลางสัปดาห์และปลายสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค สำหรับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำของประเทศไทย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 45,631 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่ 22,128 ล้าน ลบ.ม.สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ปริมาตรใช้การอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยอยู่ที่ 18% 33% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters