[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

internet user survey 2015

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2558 (ระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค. 58)

สัปดาห์นี้มีฝนตกกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ สำหรับปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศ ปัจจุบัน อยู่ที่ 34,961 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 50% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริงเพียง 11,458 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา อ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 4 อ่าง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือรวมกัน 9,474 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38% โดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง 2,778...

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2558

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters