การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนฯ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 34/2557 (ระหว่างวันที่ 20-26 ส.ค. 57)

สัปดาห์นี้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในภาคเหนือมีปริมาณฝนลดลงในระยะปลายสัปดาห์ สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 36,351 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52% ของความจุอ่างฯ เหลือน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 12,848 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนภูมิพล และสิริกิติ์ ปริมาณน้ำกักเก็บ 32% 43% คงเหลือน้ำใช้การได้เพียง 4% 13% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters