การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนฯ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2557 (ระหว่างวันที่ 16-22 ก.ค. 57)

สัปดาห์นี้มีฝนตกกระจายเกือบทั่วทุกภาคของประเทศ และมีฝนตกค่อนข้างมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ด้านตะวันตกของประเทศ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ....

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters