[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

innovation for SMEs

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2558 (ระหว่างวันที่ 23-29 ก.ย. 58)

สัปดาห์นี้มีประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นในภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 38,090 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 54% ของความจุอ่างฯ คงเหลือน้ำใช้การเหลืออยู่ 14,587 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 35% น้ำใช้การได้จริงเพียง 886 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะน้อย เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 46% เป็นน้ำใช้การได้จริง 1,549 ล้าน ลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2558

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters