[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fbios

 

 


รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2558 (ระหว่างวันที่ 15-21 ก.ค. 58)

สัปดาห์นี้มีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนมากส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค สำหรับสภาพอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 32,107 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46% ของความจุอ่างฯ คงเหลือน้ำใช้การเหลืออยู่ 3,920 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 29% น้ำใช้การได้จริงเพียง 120 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะน้อยวิกฤต เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 33% เป็นน้ำใช้การได้จริง 261 ล้าน ลบ....

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2558

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters