[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2557 (ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย. 57)

 สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลง และอากาศเย็นเกือบทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 45,683 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่ 22,180 ล้าน เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เหลือน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์น้อย อยู่ที่ 18% 33% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters