[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2559 (ระหว่างวันที่ 3-9 ก.พ. 59)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำ37,655 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริงเพียง 14,152 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปี 2553 ที่เป็นปีแล้ง อ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 4 อ่าง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือรวมกัน 10,010 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40% โดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง 3,314...

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2559

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters