[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2557 (ระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค. 57)

 สัปดาห์นี้มีฝนตกกระจายตัวเป็นหย่อม ๆ ในทุกภาคของประเทศ โดยมีฝนตกค่อนข้างมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศอยู่ที่ 44,984 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 64% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่ 21,481 ล้าน ลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters