[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fbios

 

 


รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 34/2558 (ระหว่างวันที่ 19-25 ส.ค. 58)

สัปดาห์นี้มีประเทศไทยมีประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมาก สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 34,612 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49% ของความจุอ่างฯ คงเหลือน้ำใช้การเหลืออยู่ 11,109 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 32% น้ำใช้การได้จริงเพียง 525 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะน้อยวิกฤต เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือ 40% เป็นน้ำใช้การได้จริง 934 ล้าน ลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2558

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters