[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2557 (ระหว่างวันที่ 8-14 ต.ค. 57

สัปดาห์นี้ประเทศไทยหนาแน่นบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน สำหรับปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 44,466 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% ของความจุอ่างฯ คงเหลือน้ำใช้การเหลืออยู่ 20,963 ล้าน ลบ.ม. สำหรับเขื่อนภูมิพล และสิริกิติ์ ปริมาณน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 43% 60% ตามลำดับ และเหลือน้ำใช้การอยู่ที่ 15% 30% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters