[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fbios

 

 


รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2558 (ระหว่างวันที่ 24-30 มิ.ย. 58)

สัปดาห์นี้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดตราดและจันทบุรี ด้านตะวันตกของประเทศตั้งแต่บริเวณจังหวัดตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพรและระนอง จากการตรวจวัดปริมาณฝนสะสม 7 วัน ผ่านระบบโทรมาตร พบว่ามีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 283.6 มิลลิเมตร ที่ ต.ด่านชุมพล จ.ตราด รองลงมาคือที่ ต.แหลมกลัด จ.ตราด และ ต.ท่าขนุน จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณฝนได้ 276.8 และ 207.8 มิลลิเมตร ตามลำดับ.....

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2558

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters