[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ครั้งที่ 47/2558 (ระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2558)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 40,885 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่ 17,382 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในสถานการณ์น้ำน้อยวิกฤต โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อยกว่า 30% มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด (28%) เขื่อนกิ่วลม (24%) เขื่อนแม่กวง (11%) เขื่อนกิ่วคอหมา (15%) และเขื่อนห้วยหลวง (30%)

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2558

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters