[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2557 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 57)

 สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนหนาแน่นบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 44,636 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% ของความจุอ่างฯ คงเหลือน้ำใช้การเหลืออยู่ 21,133 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนภูมิพล และสิริกิติ์ ปริมาณน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 43% 61% ตามลำดับ และเหลือน้ำใช้การอยู่เกณฑ์พอใช้ อยู่ที่ 15% 31% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters