การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนฯ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

[ คู่มือการใช้งาน ]

สถานภาพพายุ ที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้: storm situation

fb
ios
android

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2557 (ระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. 57)

สัปดาห์นี้มีฝนหนาแน่นในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณตะวันตกของภาค สำหรับปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 39,131 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56% ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำใช้การเหลืออยู่เพียง 15,628 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2557

อ่านเพิ่มเติม...

information supporters