ข้อมูลระดับน้ำบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน

แหล่งข้อมูล สถานี วันที่ เวลา ระดับน้ำ (ม.รทก.)
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2019-12-13 15:30 2.01
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) ปากแม่น้ำท่าจีน 2019-12-13 15:30 1.25
 สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสนก. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) บางตะบูน 2019-12-13 15:30 1.24
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) กองบัญชาการกองทัพเรือ 2019-12-13 09:00 0.84
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ท่าเรือกรุงเทพ 2019-12-13 08:00 1.2633
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ป้อมพระจุลจอมเกล้า 2019-12-13 07:00 1.4489
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สันดอนเจ้าพระยา 2019-12-13 07:00 1.4384
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ท่าจีน 2019-12-13 07:00 1.27
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) หัวหิน 2019-12-13 08:00 1.19
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำระยอง 2019-12-13 08:00 0.82
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวสัตหีบ 2019-12-13 07:00 1.01
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะสีชัง 2019-12-13 07:00 1.27
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แหลมงอบ 2019-12-13 12:00 0.86
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แม่กลอง 2019-12-13 07:00 1.31
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะหลัก 2019-12-13 10:00 0.95
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะมัตโพน 2019-12-13 11:00 1.24
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะสมุย 2019-12-13 12:00 1.05
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) บางปะกง 2019-12-13 07:00 1.3651
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะปราบ 2019-12-13 13:00 1.4551
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) แหลมสิงห์ 2019-12-13 12:00 0.77
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากพนัง 2019-12-13 14:00 0.79637
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) สงขลา 2019-12-13 10:00 0.42382
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำปัตตานี 2019-12-13 22:00 0.44
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำบางนรา 2019-12-13 21:00 0.73
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำระนอง 2019-12-13 23:00 1.87
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) คุระบุรี 2019-12-13 23:00 1.45
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) อ่าวทับละมุ 2019-12-13 23:00 1.29
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะตะเภาน้อย 2019-12-13 23:00 1.34
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำกระบี่ 2019-12-13 00:00 1.46
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) ปากน้ำตรัง 2019-12-13 00:00 1.51
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) เกาะตะรุเตา 2019-12-13 00:00 1.33
 สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) มาบตาพุด
  สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
(ข้อมูลรายชั่วโมง ทำนายล่วงหน้า 1 ปี)
สถานี ต่ำสุด(เวลา) สูงสุด(เวลา) ทำนายล่วงหน้าทุก 4 ชั่วโมง
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
กองบัญชาการกองทัพเรือ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าเรือกรุงเทพ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ป้อมพระจุลจอมเกล้า n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สันดอนเจ้าพระยา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ท่าจีน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
หัวหิน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระยอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวสัตหีบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสีชัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมงอบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แม่กลอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะหลัก n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะมัตโพน n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะสมุย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
บางปะกง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะปราบ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
แหลมสิงห์ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากพนัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
สงขลา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำปัตตานี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำบางนรา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำระนอง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
คุระบุรี n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
อ่าวทับละมุ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะเภาน้อย n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำกระบี่ n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ปากน้ำตรัง n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
เกาะตะรุเตา n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
มาบตาพุด n/a
(-)
n/a
(-)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.