คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2562 (ระหว่างวันที่ 5-11 ก.พ. 62)

13-02-2019 10:19:16 น.

ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยอ่อนกำลังลงในช่วงต้นสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 9-10 ก.พ. 62 หลังจากนั้นความกดอากาศสูงอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ในช่วงวันที่ 10-11 ก.พ. 62 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 45 มิลลิเมตร ระนอง 33 มิลลิเมตร และชลบุรี 30 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2562 (ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 62)

05-02-2019 09:58:24 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มจากทะเลจีนใต้ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในช่วงวันที่ 31 ม.ค. 62 และอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 2 ก.พ. 62 ส่วนภาคใต้ของประเทศได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซียตอนล่าง ทำให้เกิดลมพัดสอบบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนบริเวณตอนบนของประเทศมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ชลบุรี ระยอง และตราด ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 105 มิลลิเมตร นราธิวาส 87 มิลลิเตร และประจวบคีรีขันธ์ 66 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2562 (ระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. 62)

29-01-2019 18:50:27 น.

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นตลอดทั้งสัปดาห์ และทำให้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 27 มิลลิเมตร ตรัง 26 มิลลิเมตร และพังงา 14 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2562 (ระหว่างวันที่ 15-21 ม.ค. 62)

22-01-2019 09:26:56 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนตัวมาปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกปานกลางถึงหนักมากในบางแห่งช่วงวันที่ 15-19 ม.ค. 62 โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง สตูล กระบี่ ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง นราธิวาส และชุมพร ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชุมพร 85 มิลลิเมตร นราธิวาส 67 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 45 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2562 (ระหว่างวันที่ 8-14 ม.ค. 62)

15-01-2019 14:22:02 น.

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากทะเลจีนใต้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับกระแสลมตะวันตกพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันลอยตัวขึ้นไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากนั้นความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงในช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนกำลังลง ประกอบกับความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจนถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 149 มิลลิเมตร นราธิวาส 91 มิลลิเมตร และลำปาง 65 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2562 (ระหว่างวันที่ 1-7 ม.ค. 62)

07-01-2019 17:47:38 น.

สัปดาห์นี้พายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยตอนล่าง และเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านลงไปสู่ทะเลอันดามันและได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่ 6 ม.ค. 62 และได้เคลื่อนตัวห่างออกไปยังเกาะนิโคบาร์ แต่ยังคงมีกระแสลมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำ จากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลให้บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล พังงา กระบี่ ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 258 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 252 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 201 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.