คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2561 (ระหว่างวันที่ 10-16 ก.ค. 61)

17 July 2018 | 3:51 pm

ช่วงสัปดาห์นี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้สัปดาห์นี้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงกำลังแรง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 278 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 200 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 183 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2561 (ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 61)

9 July 2018 | 6:00 pm

ช่วงต้นสัปดาห์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังอ่อน หลังจากนั้นได้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 3 ก.ค. 61 และแรงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับในวันที่ 7 ก.ค. 61 มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบน ทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 387 มิลลิเมตร พังงา 248 มิลลิเมตร และระนอง 148 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2561 (ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 2 ก.ค. 61)

4 July 2018 | 5:21 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักกว่าภาคอื่นๆ ส่วนช่วงกลางสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยกลับมามีกำลังปานกลางอีกครั้งในช่วงวันที่ 2 ก.ค. 61 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 70 มิลลิเมตร ตราด 42 มิลลิเมตร และเชียงราย 35 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2561 (ระหว่างวันที่ 19-25 มิ.ย. 61)

28 June 2018 | 2:05 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ ส่วนช่วงกลางสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมทางบริเวณตอนล่างของประเทศจีน ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนัก ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกลับมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 258 มิลลิเมตร บึงกาฬ 180 มิลลิเมตร และนครนายก 163 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2561 (ระหว่างวันที่ 12-18 มิ.ย. 61)

20 June 2018 | 10:18 am

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่อง และภาคใต้มีฝนตกหนักเกือบตลอดสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 265 มิลลิเมตร ชุมพร 213 มิลลิเมตร และระนอง 205 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2561 (ระหว่างวันที่ 5-11 มิ.ย. 61)

12 June 2018 | 4:24 pm

ช่วงต้นสัปดาห์พายุดีเปรสชั่น FIVE ในทะเลจีนใต้ได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือเข้าสู่เกาะไหหลำและทวีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นได้เข้าปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งต่อไปในช่วงวันที่ 6 มิ.ย. 61 และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เอวีเนียร์” (EWINIAR) ในวันที่ 7 มิ.ย. 61 เหนี่ยวนำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น และเกิดแนวลมพัดสอบกับลมหมุนด้านหน้าของพายุ ทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์พายุโซนร้อน “เอวีเนียร์” (EWINIAR) ที่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงและถูกเหนี่ยวนำให้เคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันออก และเข้าปกคลุมเมืองเซินเจิ้นและเกาะฮ่องกง ประกอบกับเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยทวีกำลังแรงขึ้น และร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย จากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ต่อไป ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 303 มิลลิเมตร ระนอง 174 มิลลิเมตร และจันทบุรี 151 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2561 (ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 61)

7 June 2018 | 4:29 pm

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวเมาะตะมะมีกำลัังแรง เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส่งผลให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคเหนือ ภาคกลาง มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้มีกำลังแรงขึ้นและเป็นพายุดีเปรสชั่น FIVE ในวันที่ 2 มิ.ย. 61 เคลื่อนตัวไปปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกาะไหหลำ ประเทศจีน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2561 (ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ย. 61)

30 May 2018 | 4:08 pm

ช่วงต้นสัปดาห์มีลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอล ซึ่งส่งผลให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยที่เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 13,023 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 6,327 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2561 (ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 61)

22 May 2018 | 4:30 pm

ตลอดสัปดาห์นี้ หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 124.6 มิลลิเมตร จังหวัดเชียงราย 119.2 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 115.4 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2561 (ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 61)

16 May 2018 | 3:47 pm

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ประกอบกับมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าบริเวณอื่นๆ และตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์มีลมตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 114.2 มิลลิเมตร จังหวัดบึงกาฬ 102.2 มิลลิเมตร และจังหวัดชลบุรี 98 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2561 (ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. 61)

9 May 2018 | 4:40 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวเมาะตะมะ ทำให้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามา จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 3 พ.ค. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดสอบลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย หลังจากนั้นอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 3 พ.ค. 61 ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนภาคใต้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 146 มิลลิเมตร จังหวัดกระบี่ 124 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 122 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย. 61)

2 May 2018 | 4:22 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์จะมีฝนตก และมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,442 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุดเมื่อเทียบกับปีอื่น ๆ ยกเว้นภาคใต้ที่มีน้ำน้อยกว่าปืที่แล้วอยู่เล็กน้อย โดยที่ปริมาณน้ำระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 15,125 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นการระบายน้ำมากสุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ พบว่าภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงน้ำปานกลางโดยเฉพาะในลำน้ำสาขา ส่วนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีน้ำระดับปานกลาง ส่วนภาคกลางมีระดับน้ำมาก และไม่พบสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งต่ำตามธรรมชาติในแม่น้ำสายหลัก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2561 (ระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย. 61)

24 April 2018 | 4:27 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น และอ่อนกำลังลงในวันที่ 18-19 เม.ย. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 116 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 100 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2561 (ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 61)

17 April 2018 | 4:18 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และอ่อนกำลังลงในวันที่ 11 เม.ย. 61 จากนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันเดียวกัน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกได้แผ่ลงมายังประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น ส่วนลงตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 16 เม.ย. 61 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 116 มิลลิเมตร จังหวัดพิษณุโลก 81 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 68 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2561 (ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย. 61)

10 April 2018 | 3:41 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 5 เม.ย. 61 และลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดลงมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้นอย่างรุนแรง และจะเริ่มอ่อนกำลังลงในวันที่ 9 เม.ย. 61 ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 126 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 117 มิลลิเมตร และจังหวัดชุมพร 85 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2561 (ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 61)

5 April 2018 | 10:57 am

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะวันที่ 30-31 มี.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการพัดสอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรกอีกครั้ง ส่วน ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 151 มิลลิเมตร ระยอง 135 มิลลิเมตร และจันทบุรี 131 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2561 (ระหว่างวันที่ 20-26 มี.ค. 61)

27 March 2018 | 6:28 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมาเกิดพายุฤดูร้อน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศมีกำลังแรงขึ้น ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคุลมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ทวีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 24 มี.ค. 61 ความกดอากาศสูงเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนที่พัดปกคุลมภาคเหนือตอนบนและลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ในช่วงวันที่ 26 มี.ค. 61 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 93 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 53 มิลลิเมตร และระนอง 52 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2561 (ระหว่างวันที่ 13-19 มี.ค. 61)

26 March 2018 | 2:28 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีความกดอากาศสูงจากทะเลญี่ปุ่นแผ่เป็นลิ่มลงมายังทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่และในช่วงต้นสัปดาห์มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงราย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สระบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ปริมาณฝนลดลงมาก โดยมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดเชียงรายเท่านั้น โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 105 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 73 มิลลิเมตร และจังหวัดนครนายก 70 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2561 (ระหว่างวันที่ 6-12 มี.ค. 61)

26 March 2018 | 2:22 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ในวันที่ 7 มี.ค. 61 จากนั้นความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในวันที่ 8-9 มี.ค. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกิดการพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 12 มี.ค. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมทั่วทั้งประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหนาแน่นบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคกลาง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยมีกลุ่มฝนหนาแน่นในช่วงวันที่ 8-9 มี.ค. 61 และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดพะเยา น่าน อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 122 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 91 มิลลิเมตร และจังหวัดนนทบุรี 87 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2561 (ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-5 มี.ค. 61)

7 March 2018 | 3:47 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง ประกอบกับลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้ความชื้นที่สะสมตัวอยู่บริเวณผิวพื้นยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ในช่วงปลายสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียว ทำให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้สัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในทุกภูมิภาคของประเทศและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยช่วงต้นสัปดาห์มีฝนตกกระจายในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ทั้งนี้มีฝนตกหนาแน่นในช่วงวันที่ 27-28 ก.พ. 61 โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ แพร่ จันทบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ถึงช่วงปลายสัปดาห์มีฝนตกลดลง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 77 มิลลิเมตร จังหวัดนครสวรรค์ 65 มิลลิเมตร และจังหวัดแพร่ 56 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.