รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2561 (ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ประกอบกับมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าบริเวณอื่นๆ และตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์มีลมตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 114.2 มิลลิเมตร จังหวัดบึงกาฬ 102.2 มิลลิเมตร และจังหวัดชลบุรี 98 มิลลิเมตร

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.