สถานีเพชรบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สถานีท่ายาง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ระดับน้ำทะเลขึ้นลงรวม Storm Surge ที่ปากแม่น้ำแม่กลอง


แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-08-20

สถานที่ เวลา มม.
เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน อบต.ชนแดน 15:00 74.0
พิษณุโลก อ.เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง 15:00 48.0
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกิต 15:00 43.8
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 15:00 40.0
จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ ทต.ตะเคียนทอง 15:00 39.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-08-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
จันทบุรี อ.โป่งน้ำร้อน ทต.โป่งน้ำร้อน 15:00 26.5
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 15:00 26.9
นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ อบต.แม่วงก์ 15:00 27.0
เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง ท่าตะคร้อ 15:00 27.0
จันทบุรี อ.สอยดาว ทต.ทับช้าง 15:00 27.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-08-20

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,866 (58.43%) 4,066 (30%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,700 (70.46%) 3,850 (40%)
เขื่อนแควน้อย 368 (39.22%) 325 (35%)
เขื่อนป่าสักฯ 151 (15.78%) 148 (15%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
15,086 (56%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,390 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (4%) เขื่อนสิรินธร (14%) เขื่อนทับเสลา (14%)
เขื่อนป่าสักฯ (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแก่งกระจาน (109.23%) เขื่อนน้ำอูน (101.49%) เขื่อนวชิราลงกรณ (90.11%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (88.52%) เขื่อนรัชชประภา (86.95%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (86.6%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.