แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-11-21

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 14:00 136.8
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 14:00 75.2
สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 14:00 69.4
พังงา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 14:00 67.2
นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ โรงเรียนวัดทายิการาม 14:00 59.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-11-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา อบต.บ้านเสด็จ 14:00 25.5
สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบุรี อบต.ชัยบุรี 14:00 27.4
สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ทม.ท่าข้าม 14:00 27.9
สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 14:00 28.6
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 14:00 29.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-11-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,741 (72.36%) 5,941 (44%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,181 (86.02%) 5,331 (56%)
เขื่อนแควน้อย 728 (77.51%) 685 (73%)
เขื่อนป่าสักฯ 713 (74.3%) 710 (74%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,362 (65%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,666 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (10%) เขื่อนกระเสียว (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (112.38%) เขื่อนหนองปลาไหล (101.46%) เขื่อนแม่งัด (99.49%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (95.94%) เขื่อนกิ่วลม (94.2%) เขื่อนศรีนครินทร์ (92.43%)
เขื่อนคลองสียัด (91.68%) เขื่อนปราณบุรี (91.06%) เขื่อนประแสร์ (90.73%)
เขื่อนแก่งกระจาน (90.1%) เขื่อนน้ำอูน (86.98%) เขื่อนวชิราลงกรณ (86.15%)
เขื่อนสิริกิติ์ (86.02%) เขื่อนรัชชประภา (85.12%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.