แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-08-16

สถานที่ เวลา มม.
น่าน อ.เชียงกลาง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งซ้าย 00:00 55.0
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ ทต.หนองเลิง 00:00 54.6
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย ทต.บางสะพานน้อย 00:00 52.2
น่าน อ.สองแคว หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก 00:00 50.8
สกลนคร อ.คำตากล้า อบต.คำตากล้า 00:00 48.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-08-16

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย พรุเฉวง 00:00 27.9
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 00:00 27.8
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 00:00 27.6
พัทลุง อ.เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 00:00 27.5
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 00:00 27.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-08-15

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,170 (30.97%) 370 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,842 (40.4%) 992 (10%)
เขื่อนแควน้อย 200 (21.25%) 157 (17%)
เขื่อนป่าสักฯ 75 (7.84%) 72 (8%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,286 (19%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,590 (6%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-9%) เขื่อนภูมิพล (3%) เขื่อนบางพระ (4%)
เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนกระเสียว (6%) เขื่อนป่าสักฯ (8%)
เขื่อนทับเสลา (9%) เขื่อนวชิราลงกรณ (9%) เขื่อนศรีนครินทร์ (9%)
เขื่อนสิริกิติ์ (10%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (11%) เขื่อนมูลบน (13%)
เขื่อนลำนางรอง (13%) เขื่อนลำแซะ (14%) เขื่อนน้ำพุง (16%)
เขื่อนสิรินธร (16%) เขื่อนแควน้อย (17%) เขื่อนประแสร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.