แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-10-30

สถานที่ เวลา มม.
เชียงใหม่ อ.จอมทอง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง 16:00 96.2
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 16:00 75.4
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน ที่ว่าการอำเภอหัวหิน 16:00 70.0
เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน วัดคะเมยกาญจนผลาราม 16:00 63.0
ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน 16:00 60.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-10-30

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สตูล อ.มะนัง โรงเรียนผังปาล์ม 4 16:00 38.4
สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแก่บ่อหิน 16:00 37.5
สตูล อ.มะนัง มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 16:00 37.4
นครราชสีมา อ.ชุมพวง อบต.ตลาดไทร 16:00 37.1
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 16:00 36.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-10-30

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,464 (40.59%) 1,664 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,823 (61.23%) 2,973 (31%)
เขื่อนแควน้อย 463 (49.29%) 420 (45%)
เขื่อนป่าสักฯ 694 (72.28%) 691 (72%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,444 (46%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,748 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (12%) เขื่อนศรีนครินทร์ (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (111.63%) เขื่อนหนองปลาไหล (108.02%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.97%)
เขื่อนลำพระเพลิง (98%) เขื่อนมูลบน (95.42%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (93.63%)
เขื่อนสิรินธร (86.29%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.