แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียตอนล่าง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 2-3 ม.ค. 61 หลังจากนั้นฝนลดลง ส่วนในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนยังคงปกลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับอิทธิพลจากพายุ “บอละเวน” (BOLAVEN) ทำให้เกิดลมพัดสอบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 6-7 ม.ค. 61 โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 142 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 90 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 72 มิลลิเมตร

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-01-16

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 16:00 13.6
นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นากะซะ 16:00 7.0
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย 16:00 5.6
สตูล อ.เมืองสตูล ทต.เจ๊ะบิลัง 16:00 4.0
กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 16:00 3.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-01-16

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 16:00 25.7
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี น้ำตกเกริงกระเวีย 16:00 26.5
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 16:00 26.5
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 16:00 26.5
พะเยา อ.เชียงคำ ทต.หย่วน 16:00 27.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-01-16

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,299 (76.5%) 6,499 (48%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,634 (80.27%) 4,784 (50%)
เขื่อนแควน้อย 765 (81.43%) 722 (77%)
เขื่อนป่าสักฯ 731 (76.16%) 728 (76%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,429 (66%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,733 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (119.38%) เขื่อนกิ่วคอหมา (101.7%) เขื่อนแม่งัด (99.2%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (94.35%) เขื่อนลำพระเพลิง (90.09%) เขื่อนบางลาง (89.16%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.48%) เขื่อนกิ่วลม (86.05%) เขื่อนทับเสลา (85.89%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.