แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงต้นสัปดาห์จากนั้นได้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนหนาแน่นในช่วงต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนหนาแน่นตลอดสัปดาห์ โดยฝนสะสมจากระบบโทรมาตร ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ค. 60 มีปริมาณสูงสุด อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ต.ทุ่งเสลี่ยม วัดได้ 296.6 มม. รองลงมาที่ จังหวัดจันทบุรี ต.พลิ้ว 258.6 มม.

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-05-26

สถานที่ เวลา มม.
กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบต.เกาะสำโรง 14:00 96.0
เชียงราย อ.เชียงแสน ทต.โยนก 14:00 61.0
พะเยา อ.จุน ทต.ห้วยข้าวก่ำ 14:00 57.0
นครนายก อ.ปากพลี บ้านหัวนา 14:00 57.0
กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย บ่อพลอย 14:00 48.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-05-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
พังงา อ.ทับปุด ถ้ำทองหลาง 14:00 25.0
เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง บ้านจะโปร่ง 14:00 25.5
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว น้ำหนาว 14:00 25.5
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ริมน้ำ 14:00 25.5
ตราด อ.เกาะช้าง บางเบ้า 14:00 26.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-05-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,686 (42.23%) 1,886 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,632 (48.71%) 1,782 (19%)
เขื่อนแควน้อย 331 (35.26%) 288 (31%)
เขื่อนป่าสักฯ 205 (21.39%) 202 (21%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,854 (38%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,158 (17%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (5%) เขื่อนแม่กวง (9%) เขื่อนคลองสียัด (11%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (12%) เขื่อนศรีนครินทร์ (13%) เขื่อนภูมิพล (14%)
เขื่อนลำตะคอง (15%) เขื่อนสิริกิติ์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.