สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-07-22

สถานที่ เวลา มม.

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-07-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 01:00 21.7
เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 01:00 22.5
ตาก อ.อุ้มผาง สำนักสงฆ์เซปะหละ 01:00 22.7
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 01:00 23.1
เลย อ.นาด้วง อบต.ท่าสะอาด 01:00 23.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-07-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,636 (34.44%) 836 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,340 (35.12%) 490 (5%)
เขื่อนแควน้อย 139 (14.77%) 96 (10%)
เขื่อนป่าสักฯ 45 (4.72%) 42 (4%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,159 (18%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,463 (6%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-1%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนป่าสักฯ (4%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (4%) เขื่อนสิริกิติ์ (5%) เขื่อนภูมิพล (6%)
เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนแควน้อย (10%)
เขื่อนแม่กวง (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนน้ำพุง (14%)
เขื่อนลำพระเพลิง (14%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (14%) เขื่อนห้วยหลวง (17%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (17%) เขื่อนศรีนครินทร์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.