แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน อีกทั้งร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง  จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ตาลัส" ใันวันที่ 15 ก.ค. ได้เคลื่อนเข้าปกปคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์  ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-07-20

สถานที่ เวลา มม.
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี สังขละบุรี 21:00 48.4
เชียงใหม่ อ.แม่แตง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 21:00 42.0
ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย สะอาดไชยศรี 21:00 41.4
ตราด อ.เมืองตราด หาดทับทิม 21:00 41.0
ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต 21:00 39.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-07-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 21:00 22.5
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อมก๋อย 21:00 22.5
ระนอง อ.เมืองระนอง บ้านหินช้าง 21:00 23.0
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี สังขละบุรี 21:00 23.0
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว น้ำหนาว 21:00 23.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-07-20

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,079 (45.16%) 2,279 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,903 (51.55%) 2,053 (22%)
เขื่อนแควน้อย 485 (51.64%) 442 (47%)
เขื่อนป่าสักฯ 389 (40.53%) 386 (40%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,856 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,160 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (12%) เขื่อนแม่กวง (13%) เขื่อนศรีนครินทร์ (14%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (17%) เขื่อนภูมิพล (17%) เขื่อนลำตะคอง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.