สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-05-23

สถานที่ เวลา มม.
อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ทต.น้ำยืน 23:00 64.6
อุทัยธานี อ.หนองฉาง ทต.หนองฉาง 23:00 64.2
นครพนม อ.นาแก อบต.พุ่มแก 23:00 62.2
พัทลุง อ.ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม 23:00 51.2
อุทัยธานี อ.ทัพทัน ทต.ทัพทัน 23:00 40.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-05-23

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 23:00 20.1
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 23:00 20.1
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 23:00 21.6
แม่ฮ่องสอน อ.ปาย บ้านสันติชล 23:00 21.6
แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ทต.ขุนยวม 23:00 22.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-05-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,102 (45.32%) 2,302 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,332 (45.55%) 1,482 (16%)
เขื่อนแควน้อย 201 (21.42%) 158 (17%)
เขื่อนป่าสักฯ 129 (13.45%) 126 (13%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,764 (38%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,068 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-0%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนกระเสียว (8%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนป่าสักฯ (13%)
เขื่อนคลองสียัด (14%) เขื่อนแม่กวง (16%) เขื่อนห้วยหลวง (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ (16%) เขื่อนภูมิพล (17%) เขื่อนลำพระเพลิง (17%)
เขื่อนแควน้อย (17%) เขื่อนวชิราลงกรณ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.