ติดตามระดับน้ำ

MUN014 MUN015 MUN005 M.176 MUN006 CHI011 CHI010 E.20A CHI009

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

ปริมาณน้ำท่วมสถานี M.7
ลบ.ม/วินาที
2,000 3,000 4,000 5,000 5,200 สูงสุดปี 2521
ระดับน้ำ
ม.รทก.
111.6 113.8 115.13 115.79 116.12 117.76

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-09-24

สถานที่ เวลา มม.
ราชบุรี อ.สวนผึ้ง ทต.สวนผึ้ง 02:00 141.0
ราชบุรี อ.ปากท่อ บ้านหนองตาจอน 02:00 133.2
ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านบึง 02:00 131.2
ราชบุรี อ.สวนผึ้ง อบต.ป่าหวาย 02:00 109.0
กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเตี้ย โรงเรียนบ้านไทรทอง 02:00 70.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-09-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 02:00 17.3
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 02:00 17.4
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 02:00 17.9
น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ห้วยโก๋น 02:00 18.0
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 02:00 18.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-09-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,693 (42.29%) 1,893 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,459 (57.4%) 2,609 (27%)
เขื่อนแควน้อย 507 (54%) 464 (49%)
เขื่อนป่าสักฯ 428 (44.58%) 425 (44%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,087 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,391 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (3%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนกระเสียว (9%)
เขื่อนทับเสลา (12%) เขื่อนลำนางรอง (13%) เขื่อนภูมิพล (14%)
เขื่อนคลองสียัด (16%) เขื่อนลำพระเพลิง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (98.57%) เขื่อนวชิราลงกรณ (90.07%) เขื่อนลำปาว (87.98%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (85.24%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.