แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-01-24

สถานที่ เวลา มม.
ตรัง อ.ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด 19:00 26.2
ตาก อ.เมืองตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 19:00 7.4
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย พรุเฉวง 19:00 4.0
หนองบัวลำภู อ.ศรีบุญเรือง อบต.นากอก 19:00 4.0
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 19:00 2.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-01-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.บ้านนาสาร อบต.ควนสุบรรณ 19:00 8.8
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 19:00 15.7
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 19:00 17.6
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 19:00 18.1
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 19:00 19.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-01-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,547 (63.49%) 4,747 (35%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,870 (72.24%) 4,020 (42%)
เขื่อนแควน้อย 595 (63.39%) 552 (59%)
เขื่อนป่าสักฯ 483 (50.36%) 480 (50%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
16,496 (59%)
(ล้าน.ลบ.ม)
9,800 (39%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (7%) เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนสิรินธร (14%)
เขื่อนทับเสลา (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแม่งัด (100.03%) เขื่อนกิ่วคอหมา (90.83%) เขื่อนศรีนครินทร์ (90.13%)
เขื่อนหนองปลาไหล (85.03%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.