ติดตามระดับน้ำ

MUN014 MUN015 MUN005 M.176 MUN006 CHI011 CHI010 E.20A CHI009

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

ปริมาณน้ำท่วมสถานี M.7
ลบ.ม/วินาที
2,000 3,000 4,000 5,000 5,200 สูงสุดปี 2521
ระดับน้ำ
ม.รทก.
111.6 113.8 115.13 115.79 116.12 117.76

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-10-20

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 12:00 41.2
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน โรงเรียนหนองพลับวิทยา 12:00 39.6
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม 12:00 39.2
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 12:00 39.2
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย 12:00 37.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-10-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ชุมพร อ.พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ 12:00 25.7
พัทลุง อ.ป่าบอน โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 12:00 27.3
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 12:00 27.4
ตรัง อ.นาโยง โรงเรียนวัดควนสีนวล 12:00 27.6
เลย อ.ภูเรือ ทต.ภูเรือ 12:00 27.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-10-20

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,918 (43.96%) 2,118 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,329 (56.04%) 2,479 (26%)
เขื่อนแควน้อย 502 (53.43%) 459 (49%)
เขื่อนป่าสักฯ 374 (38.91%) 371 (39%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,123 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,427 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนกระเสียว (14%) เขื่อนภูมิพล (16%) เขื่อนลำนางรอง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (94.98%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (93.12%) เขื่อนวชิราลงกรณ (89%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.78%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.