สถานีเพชรบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สถานีท่ายาง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ระดับน้ำทะเลขึ้นลงรวม Storm Surge ที่ปากแม่น้ำแม่กลอง


แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-10-15

สถานที่ เวลา มม.
สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแก่บ่อหิน 21:00 37.0
ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 21:00 36.6
อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อบต.ขี้เหล็ก 21:00 36.0
นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี 21:00 30.6
กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.คลองหิน 21:00 30.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-10-15

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 21:00 19.6
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 21:00 19.6
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 21:00 22.1
ตาก อ.อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง 21:00 22.5
เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 21:00 22.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-10-15

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,145 (67.93%) 5,345 (40%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,323 (87.52%) 5,473 (58%)
เขื่อนแควน้อย 726 (77.29%) 683 (73%)
เขื่อนป่าสักฯ 690 (71.85%) 687 (72%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
18,884 (65%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,188 (49%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (11%) เขื่อนทับเสลา (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (103.62%) เขื่อนหนองปลาไหล (102.48%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.44%)
เขื่อนประแสร์ (94.73%) เขื่อนน้ำอูน (93.64%) เขื่อนคลองสียัด (92.5%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (91.42%) เขื่อนแก่งกระจาน (89.72%) เขื่อนปราณบุรี (88.83%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (88.8%) เขื่อนสิริกิติ์ (87.52%) เขื่อนรัชชประภา (85.92%)
เขื่อนลำตะคอง (85.81%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.