แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

พายุ"ทกซูริ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นในช่วงค่ำของวันที่ 14 ก.ย. แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ในวันถัดมาและได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบึงกาฬ เมื่อเวลา 22.00 น. จากนั้นพายุได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เคลื่อนเข้าประเทศไทยอีกครั้งบริเวณจังหวัดน่าน ในช่วงเช้าของวันที่ 16 ก.ย. จากนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-09-22

สถานที่ เวลา มม.
กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ บ้านพุถ่อง 16:00 69.8
ตราด อ.เมืองตราด หาดทับทิม 16:00 69.6
ระนอง อ.กะเปอร์ บ้านบางหิน 16:00 69.4
กำแพงเพชร อ.คลองลาน ทต.คลองลานพัฒนา 16:00 60.2
ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน 16:00 58.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-09-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครพนม อ.เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 16:00 24.0
กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี กระทรวงวิทยาศาสตร์ 16:00 25.0
พัทลุง อ.กงหรา ตลาดกงหรา 16:00 25.0
ตรัง อ.ย่านตาขาว ตลาดย่านตาขาว1 16:00 25.0
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 16:00 25.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-09-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,948 (59.04%) 4,148 (31%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,361 (77.41%) 4,511 (47%)
เขื่อนแควน้อย 946 (100.71%) 903 (96%)
เขื่อนป่าสักฯ 452 (47.12%) 449 (47%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
16,707 (60%)
(ล้าน.ลบ.ม)
10,011 (40%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนน้ำอูน (110.78%) เขื่อนน้ำพุง (102.85%) เขื่อนแควน้อย (100.71%)
เขื่อนกิ่วคอหมา (91.69%) เขื่อนบางพระ (87.62%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.