สถานการณ์พายุ

วิกฤต

ชื่อพายุ ตำแหน่ง
(Lat, Long)
ห่างจากประเทศไทย
(กม.)
ความเร็ว
(Knot)
  ระดับการเตือนภัย
  ระดับการเตือนภัย 0-1 2 3 4
NOUL 16.300000, 101.600000 0 25 อ่านต่อ 4

เตือนภัยฝน

วิกฤต

จังหวัด ชื่อสถานี ฝน 1 ชม.
(มม.)
ฝนสะสมรายวัน
(มม.)
ฝน 3 วัน
(มม.)
 
* ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
ระดับการเตือนภัยฝน    วิกฤต    เฝ้าระวังพิเศษ    เฝ้าระวัง
จ.นครราชสีมา ต.โชคชัย โชคชัย 92.1 อ่านต่อ
จ.สุรินทร์ ต.นอกเมือง สุรินทร์ 161.9 อ่านต่อ
จ.นครราชสีมา ต.ในเมือง นครราชสีมา 152.8 อ่านต่อ
จ.ปราจีนบุรี ต.กบินทร์ กบินทร์บุรี 87.4 อ่านต่อ
จ.ปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง ปราจีนบุรี 95.3 อ่านต่อ
จ.สุรินทร์ ต.ท่าตูม ท่าตูม 115.6 อ่านต่อ
จ.บุรีรัมย์ ต.หนองโบสถ์ นางรอง 122 อ่านต่อ
จ.สตูล ต.คลองขุด สตูล 60.7 อ่านต่อ
จ.พังงา ต.คึกคัก ตะกั่วป่า 40.2 อ่านต่อ
จ.ระนอง ต.บางริ้น ระนอง 61.1 อ่านต่อ
จ.สระแก้ว ต.สระขวัญ สระแก้ว 87.7 อ่านต่อ
จ.ลพบุรี ต.บัวชุม บัวชุม 173.1 อ่านต่อ
จ.ลพบุรี ต.ทะเลชุบศร ลพบุรี 78.7 อ่านต่อ
จ.กำแพงเพชร ต.ในเมือง กำแพงเพชร 45.9 อ่านต่อ
จ.เพชรบูรณ์ ต.ท่าโรง วิเชียรบุรี 243.8 อ่านต่อ
จ.ตาก ต.อุ้มผาง อุ้มผาง 62.4 อ่านต่อ
จ.ตาก ต.ท่าสายลวด แม่สอด 56.4 อ่านต่อ
จ.มุกดาหาร ต.มุกดาหาร มุกดาหาร 55.4 อ่านต่อ
จ.มหาสารคาม ต.หัวขวาง มหาสารคาม (โกสุมพิสัย) 46.9 อ่านต่อ
จ.อุบลราชธานี ต.ปทุม อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ) 190 อ่านต่อ
จ.ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง ร้อยเอ็ด 64.9 อ่านต่อ
จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง ชัยภูมิ 90.2 อ่านต่อ
จ.นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก นครสวรรค์ 68.3 อ่านต่อ
จ.กาฬสินธุ์ ต.หลักเมือง กาฬสินธุ์ (กมลาไสย) 63.7 อ่านต่อ
จ.บุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง บุรีรัมย์ 157.2 อ่านต่อ
จ.พังงา ต.รมณีย์ โรงเรียนบ้านท่าหัน 4.6 7.4 237.8 อ่านต่อ
จ.บุรีรัมย์ ต.โคกล่าม บ้านใหม่สามัคคี 0 0 123.2 อ่านต่อ
จ.ตาก ต.แม่ละมุ้ง สำนักสงฆ์เซปะหละ 1 1 102.2 อ่านต่อ
จ.นครสวรรค์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ (TSK.2) 24 36 31.6 อ่านต่อ
จ.เพชรบูรณ์ ต.ศรีเทพ อบต.ศรีเทพ 0 2.8 308.2 อ่านต่อ
จ.บุรีรัมย์ ต.อีสานเขต สะพานข้ามลำปะเทีย 0 0.2 120.2 อ่านต่อ
จ.นครสวรรค์ ต.ตากฟ้า อบต.ตากฟ้า 2.8 2.8 149.8 อ่านต่อ
จ.บุรีรัมย์ ต.หนองเต็ง อ่างฯหนองกุดใหญ่ 0 0 129.8 อ่านต่อ
จ.บุรีรัมย์ ต.โนนขวาง อบต.โนนขวาง 0 0 164.6 อ่านต่อ
จ.ตาก ต.อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง 4.4 16.4 121.8 อ่านต่อ
จ.อุบลราชธานี ต.กระเดียน ทต.ตระการพืชผล 2 2 114 อ่านต่อ
จ.อุบลราชธานี ต.ระเว อบต.ระเว 0.2 0.2 148.8 อ่านต่อ
จ.นครนายก ต.สาริกา ป่าต้นน้ำคลองมะเดื่อ อช.เขาใหญ่ (นางรอง) 2 3.4 193.8 อ่านต่อ
จ.ตราด ต.เกาะช้าง ทต.เกาะช้าง 0.8 1.4 311.2 อ่านต่อ
จ.อุบลราชธานี ต.โขงเจียม สะพานข้ามน้ำมูล 0 0 211 อ่านต่อ
จ.อุบลราชธานี ต.สำโรง สะพานห้วยคันธุง 0 0 177 อ่านต่อ
จ.สงขลา ต.ท่าโพธิ์ สะเดา 45.4 อ่านต่อ
จ.ระนอง ต.บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ 0.6 2.8 162.2 อ่านต่อ
จ.อุบลราชธานี ต.ขี้เหล็ก อบต.ขี้เหล็ก 0.2 2.6 168.4 อ่านต่อ
จ.ศรีสะเกษ ต.ดูน ทต.กันทรารมย์ 0 0.6 167.6 อ่านต่อ
จ.เพชรบูรณ์ ต.บึงสามพัน อบต.บึงสามพัน 2.4 6.8 132.8 อ่านต่อ
จ.ศรีสะเกษ ต.ขะยูง อบต.ขะยูง 0 0 138.2 อ่านต่อ
จ.สุรินทร์ ต.บ้านจารย์ อบต.บ้านจารย์ 0 0 222.4 อ่านต่อ
จ.เพชรบูรณ์ ต.ท่าโรง ทม.วิเชียรบุรี 0.4 4.4 326.6 อ่านต่อ

สถานการณ์เขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ


ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

18 กันยายน 2563 19:00 - 21 กันยายน 2563 19:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง