สถานการณ์พายุ

เฝ้าระวัง

ชื่อพายุ ตำแหน่ง
(Lat, Long)
ห่างจากประเทศไทย
(กม.)
ความเร็ว
(Knot)
  ระดับการเตือนภัย
  ระดับการเตือนภัย 0-1 2 3 4
Tropical Storm KIROGI 10.9, 111.8 626 35 อ่านต่อ 2

เตือนภัยฝน

ปกติ

สถานการณ์เขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ

แม่น้ำ ลุ่มน้ำ จังหวัด อำเภอ-ตำบล ระดับตลิ่ง (ม.รทก) ระดับน้ำ (ม.รทก) ระดับการเตือนภัย
 
แม่น้ำบางหลวง เจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ต.บางหลวงโดด 4.60 4.83 วิกฤต
แม่น้ำบางบาล เจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ต.ไทรน้อย 4.85 4.91 วิกฤต
แม่น้ำชี ชี จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย ต.หัวขวาง 148.02 149.02 วิกฤต
แม่น้ำชี ชี จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน ต.เขื่องใน 116.34 116.56 วิกฤต
แม่น้ำชี ชี จ.ร้อยเอ็ด อ.จังหาร ต.แสนชาติ 135.79 137.59 วิกฤต
แม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.โพแตง 2.49 2.00 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำยม ยม จ.พิจิตร อ.โพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง 33.00 32.95 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าพระยา จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ธรรมามูล 17.08 16.71 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำชี ชี จ.ขอนแก่น อ.ชนบท ต.ชนบท 158.41 158.09 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำเจ้าเจ็ด เจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา ต.เจ้าเสด็จ 3.80 3.22 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำปากรอ ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.ปากรอ 0.97 0.59 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำท่าจีน ท่าจีน จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.หอมเกร็ด 1.95 1.83 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำสองพี่น้อง ท่าจีน จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง 2.51 2.38 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำมหาสวัสดิ์ ในกรุงเทพและปริมณฑล จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน 2.07 1.83 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำป่าสัก ป่าสัก จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.นิคมลำนารายณ์ 43.26 43.17 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำมูล มูล จ.บุรีรัมย์ อ.คูเมือง ต.ปะเคียบ 108.12 107.85 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำบางปะกง บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.บางพระ 1.89 1.26 เฝ้าระวัง
แม่น้ำสนามไชย ในกรุงเทพและปริมณฑล จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.พันท้ายนรสิงห์ 1.08 0.87 เฝ้าระวัง
แม่น้ำเปรมประชากร ในกรุงเทพและปริมณฑล จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.หลักหก 1.29 1.06 เฝ้าระวัง
แม่น้ำอ้อมนนท์ ในกรุงเทพและปริมณฑล จ.นนทบุรี อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง 1.59 1.20 เฝ้าระวัง
แม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ต.ขนอนหลวง 2.98 2.60 เฝ้าระวัง
แม่น้ำอิง ยม จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.เวียง 392.53 391.52 เฝ้าระวัง
แม่น้ำท่าจีน ท่าจีน จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง ต.บางตาเถร 3.00 2.58 เฝ้าระวัง
แม่น้ำลพบุรี ป่าสัก จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.โพธิ์เก้าต้น 6.45 5.94 เฝ้าระวัง
แม่น้ำพระยาบรรลือ เจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง ต.สามเมือง 4.06 3.10 เฝ้าระวัง
แม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าพระยา จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ 2.27 1.91 เฝ้าระวัง
แม่น้ำชี ชี จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด 146.76 146.04 เฝ้าระวัง

ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

18 พฤศจิกายน 2560 19:00 - 21 พฤศจิกายน 2560 19:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง