สถานการณ์พายุ

ปกติ

ชื่อพายุ ตำแหน่ง
(Lat, Long)
ห่างจากประเทศไทย
(กม.)
ความเร็ว
(Knot)
  ระดับการเตือนภัย
  ระดับการเตือนภัย 0-1 2 3 4
Typhoon Cat 1 HATO 22.7, 111.5 594 70 อ่านต่อ 1

เตือนภัยฝน

เฝ้าระวัง

จังหวัด ชื่อสถานี ฝน 1 ชม.
(มม.)
ฝนสะสมรายวัน
(มม.)
ฝน 3 วัน
(มม.)
 
* ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
ระดับการเตือนภัยฝน    วิกฤต    เฝ้าระวังพิเศษ    เฝ้าระวัง
จ.จันทบุรี ต.พลิ้ว บ้านหนองขอน 3 67.2 อ่านต่อ
จ.ตราด ต.แหลมกลัด หาดทับทิม 0.2 43.2 อ่านต่อ
จ.ระนอง ต.บางริ้น โรงพยาบาลระนอง 0.2 49.4 อ่านต่อ

สถานการณ์เขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ


ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

2 สิงหาคม 2560 07:00 - 5 เมษายน 2560 07:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง