สถานการณ์พายุ

ปกติ

ไม่มีพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้

เตือนภัยฝน

ปกติ

สถานการณ์เขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ

แม่น้ำ ลุ่มน้ำ จังหวัด อำเภอ-ตำบล ระดับตลิ่ง (ม.รทก) ระดับน้ำ (ม.รทก) ระดับการเตือนภัย
 
แม่น้ำแม่กลอง แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง 3.16 -0.18 เฝ้าระวัง
แม่น้ำปากรอ ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.ปากรอ 0.97 0.23 เฝ้าระวัง
แม่น้ำตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.ห้วยแร้ง 3.63 2.79 เฝ้าระวัง

ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

27 เมษายน 2560 07:00 - 30 เมษายน 2560 07:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง