สถานการณ์พายุ

ปกติ

ไม่มีพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้

เตือนภัยฝน

วิกฤต

จังหวัด ชื่อสถานี ฝน 1 ชม.
(มม.)
ฝนสะสมรายวัน
(มม.)
ฝน 3 วัน
(มม.)
 
* ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
ระดับการเตือนภัยฝน    วิกฤต    เฝ้าระวังพิเศษ    เฝ้าระวัง
จ.ยะลา ต.ตาชี ตำบลตาชี 0 1.8 143.2 อ่านต่อ
จ.นครศรีธรรมราช ต.ขุนทะเล อบต.ขุนทะเล 0.6 5.2 124.2 อ่านต่อ
จ.ปัตตานี ต.กะรุบี สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 0 0 164.2 อ่านต่อ
จ.นครศรีธรรมราช ต.เกาะขันธ์ สะพานข้ามคลองห้วยกรวด 0 2.2 128.4 อ่านต่อ
จ.นครศรีธรรมราช ต.เกาะขันธ์ สะพานห้วยน้ำใส 0 15.2 143.8 อ่านต่อ
จ.นครศรีธรรมราช ต.ที่วัง บ้านนายธานินทร์ วงศ์เมฆ 0.4 0.4 130.6 อ่านต่อ
จ.นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ ฝายคลองเปิก 0 0 135.4 อ่านต่อ
จ.นครศรีธรรมราช ต.วังอ่าง สะพานข้ามคลองวังเคียน 0 0.2 163.4 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.ตันหยงมัส ทต.ตันหยงมัส 0 0 172.8 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 0 0.2 246.2 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.จะแนะ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 0 0 129.2 อ่านต่อ
จ.ปัตตานี ต.ตะโละแมะนา สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 0 0.2 120.2 อ่านต่อ
จ.พัทลุง ต.หนองธง โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 0 0 168.4 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.จวบ สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 0 0.2 175.6 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.บาเจาะ ทต.บาเจาะ 0 0 148.2 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.แว้ง ทต.แว้ง 0 0 122.6 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.รือเสาะ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 0 0 125.4 อ่านต่อ
จ.พัทลุง ต.คลองเฉลิม อบต.คลองเฉลิม 0 2.4 293.4 อ่านต่อ

สถานการณ์เขื่อน

วิกฤต

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ
% เทียบกับรนก.
ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง
(ล้าน ม.3)
*รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
เขื่อนลำตะคอง 114 0.32 อ่านต่อ
เขื่อนลำพระเพลิง 100 0.13 อ่านต่อ
เขื่อนมูลบน 105 0.44 อ่านต่อ
เขื่อนหนองปลาไหล 106 0.00 อ่านต่อ

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ


ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

29 พฤศจิกายน 2563 07:00 - 2 ธันวาคม 2563 07:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง