สถานการณ์พายุ

ปกติ

ไม่มีพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้

เตือนภัยฝน

เฝ้าระวัง

จังหวัด ชื่อสถานี ฝน 1 ชม.
(มม.)
ฝนสะสมรายวัน
(มม.)
ฝน 3 วัน
(มม.)
 
* ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
ระดับการเตือนภัยฝน    วิกฤต    เฝ้าระวังพิเศษ    เฝ้าระวัง
จ.จันทบุรี ต.พลิ้ว บ้านหนองขอน 0 63.2 อ่านต่อ
จ.ตราด ต.แหลมกลัด หาดทับทิม 0 54 อ่านต่อ
จ.ตราด ต.คลองใหญ่ เขาระกำ 0 45.4 อ่านต่อ
จ.ตราด ต.ห้วงน้ำขาว เปร็ดใน 0 43.4 อ่านต่อ

สถานการณ์เขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ

แม่น้ำ ลุ่มน้ำ จังหวัด อำเภอ-ตำบล ระดับตลิ่ง (ม.รทก) ระดับน้ำ (ม.รทก) ระดับการเตือนภัย
 
แม่น้ำมูล มูล จ.บุรีรัมย์ อ.คูเมือง ต.ปะเคียบ 108.12 108.28 วิกฤต
แม่น้ำคลองรังสิต เจ้าพระยา จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.รังสิต 1.97 0.91 เฝ้าระวัง
แม่น้ำเจ้าพระยา เจ้าพระยา จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ธรรมามูล 17.08 16.10 เฝ้าระวัง
แม่น้ำสงคราม โขง จ.สกลนคร อ.สว่างแดนดิน ต.โพนสูง 156.59 155.46 เฝ้าระวัง
แม่น้ำปากรอ ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.ปากรอ 0.97 -0.04 เฝ้าระวัง
แม่น้ำตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.ห้วยแร้ง 3.63 3.06 เฝ้าระวัง

ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

2 มิถุนายน 2560 07:00 - 5 เมษายน 2560 07:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง