สถานการณ์พายุ

ปกติ

ไม่มีพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้

เตือนภัยฝน

เฝ้าระวัง

จังหวัด ชื่อสถานี ฝน 1 ชม.
(มม.)
ฝนสะสมรายวัน
(มม.)
ฝน 3 วัน
(มม.)
 
* ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
ระดับการเตือนภัยฝน    วิกฤต    เฝ้าระวังพิเศษ    เฝ้าระวัง
จ.กระบี่ ต.เหนือคลอง กระบี่ 41 อ่านต่อ
จ.ชุมพร ต.วิสัยใต้ สวี สกษ. 58 อ่านต่อ
จ.สุราษฎร์ธานี ต.มะเร็ต เขาผ่าทอง 5.2 71.6 23.6 อ่านต่อ

สถานการณ์เขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ

แม่น้ำ ลุ่มน้ำ จังหวัด อำเภอ-ตำบล ระดับตลิ่ง (ม.รทก) ระดับน้ำ (ม.รทก) ระดับการเตือนภัย
 
แม่น้ำปากรอ ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.ปากรอ 0.97 0.45 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำสนามไชย ในกรุงเทพและปริมณฑล จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.พันท้ายนรสิงห์ 1.08 0.90 เฝ้าระวัง
แม่น้ำบางปะกง บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ต.ท่าสะอ้าน 1.65 0.95 เฝ้าระวัง
แม่น้ำแม่กลอง แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง 3.16 1.02 เฝ้าระวัง
แม่น้ำท่าจีน ท่าจีน จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.ท่าจีน 1.80 1.08 เฝ้าระวัง

ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

28 กุมภาพันธ์ 2560 07:00 - 3 มีนาคม 2560 07:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง