สถานการณ์พายุ

ปกติ

ไม่มีพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้

เตือนภัยฝน

เฝ้าระวังพิเศษ

จังหวัด ชื่อสถานี ฝน 1 ชม.
(มม.)
ฝนสะสมรายวัน
(มม.)
ฝน 3 วัน
(มม.)
 
* ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
ระดับการเตือนภัยฝน    วิกฤต    เฝ้าระวังพิเศษ    เฝ้าระวัง
จ.สงขลา ต.ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 85 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.บางนาค นราธิวาส 54 อ่านต่อ
จ.สงขลา ต.คอหงส์ คอหงษ์ สกษ. 49 อ่านต่อ
จ.ปัตตานี ต.มะนังดาลำ บ้านป่าม่วง 1.6 4 125.2 อ่านต่อ
จ.นราธิวาส ต.สุคิริน ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 0.4 96.4 71.8 อ่านต่อ

สถานการณ์เขื่อน

วิกฤต

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ
% เทียบกับรนก.
ปริมาตรน้ำไหลเข้าอ่าง
(ล้าน ม.3)
*รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ
เขื่อนกิ่วลม 95 0.32 อ่านต่อ
เขื่อนกระเสียว 102 0.59 อ่านต่อ

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ

แม่น้ำ ลุ่มน้ำ จังหวัด อำเภอ-ตำบล ระดับตลิ่ง (ม.รทก) ระดับน้ำ (ม.รทก) ระดับการเตือนภัย
 
แม่น้ำตาปี ตาปี จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ ต.ทุ่งหลวง 9.29 9.31 วิกฤต
แม่น้ำตาปี ตาปี จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ต.ท่าสะท้อน 2.86 4.01 วิกฤต
แม่น้ำตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.ห้วยแร้ง 3.63 2.05 เฝ้าระวังพิเศษ
แม่น้ำบางปะกง บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ต.ท่าสะอ้าน 1.65 0.46 เฝ้าระวัง
แม่น้ำแม่กลอง แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง 3.16 0.62 เฝ้าระวัง
แม่น้ำบางปะกง บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว ต.บางขนาก 2.08 0.35 เฝ้าระวัง

ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

19 มกราคม 2560 07:00 - 22 มกราคม 2560 07:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง