สถานการณ์พายุ

ปกติ

ไม่มีพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้

เตือนภัยฝน

เฝ้าระวังพิเศษ

จังหวัด ชื่อสถานี ฝน 1 ชม.
(มม.)
ฝนสะสมรายวัน
(มม.)
ฝน 3 วัน
(มม.)
 
* ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
ระดับการเตือนภัยฝน    วิกฤต    เฝ้าระวังพิเศษ    เฝ้าระวัง
จ.ลพบุรี ต.บัวชุม บัวชุม 72.5 อ่านต่อ
จ.ปทุมธานี ต.คลองหนึ่ง ปทุมธานี สกษ. 76.1 อ่านต่อ
จ.พังงา ต.ลำแก่น ทต.ลำแก่น 26.8 41.2 23 อ่านต่อ

สถานการณ์เขื่อน

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำ


ปริมาณฝนย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

พายุ

ระดับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

คาดการณ์ฝนและลมล่วงหน้า 3 วัน

2 มิถุนายน 2563 19:00 - 5 มิถุนายน 2563 19:00

ข้อมูลอื่น ๆ

Flood report from department of highways.

icon mapMap formtaskReport

กรมทางหลวง