บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุ "ไหหม่า" (24-30 มิถุนายน 2554)

ภาพเส้นทางพายุ โดย Unisys Weatherที่มา : UNISYS Weather (http://weather.unisys.com/hurricane/w_pacific/2011/index.html)

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 พายุโซนร้อน “ไหหม่า” (Haima) ในทะเลจีนใต้ตอนบน เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเหนือเกาะไหหลำ ทางตอนใต้ของประเทศจีน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางของพายุอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ห่างไปทางทิศตะวันออกของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ประมาณ 250 กิโลเมตร หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม โดยพายุมีกำลังอ่อนลงเป็นลำดับ


ต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน 2554 พายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” มีศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว หรืออยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของจังหวัดหนองคายประมาณ 180 กิโลเมตร ได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2554
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น “ไหหม่า” ได้ปกคลุมบริเวณจังหวัดน่าน ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุ "ไหหม่า" โดยกรมอุตุนิยมวิทยา


ภาพถ่ายดาวเทียม GOES-9 โดย มหาวิทยาลัยโคช

23/6/2011[14GMT]

24/6/2011[11GMT]

25/6/2011[09GMT]

26/6/2011[11GMT]

27/6/2011[08GMT]

28/6/2011[11GMT]

29/6/2011[14GMT]

30/6/2011[11GMT]
หมายเหตุ : เวลาประเทศไทย = เวลา GMT + 7 ชั่วโมง

จากภาพถ่ายดาวเทียม GOES-9 พบว่ากลุ่มเมฆค่อนข้างหนา เริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน และเคลื่อนตัวพาดผ่านภาคเหนือตอนบน จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณที่กลุ่มเมฆปกคุลม และเกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด เช่น น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และหลังจากวันที่ 26 มิถุนายน ยังคงมีกลุ่มเมฆปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. แต่มีปริมาณลดลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพแผนที่อากาศ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา

23/6/2011[13UTC]

24/6/2011[13UTC]

25/6/2011[13UTC]

26/6/2011[07UTC]

27/6/2011[13UTC]

28/6/2011[07UTC]

29/6/2011[19UTC]

30/6/2011[13UTC]

หมายเหตุ : เวลาประเทศไทย = เวลา UTC + 7 ชั่วโมง

อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุ "ไหหม่า" ส่งผลให้เกิดฝนหนักหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ในช่วงวันที่ 24-26 มิถุนายน หลังจากนั้นยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในตอนบนของประเทศ อันเป็นผลมาจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ยังคงมีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ปริมาณฝนในพื้นที่ได้ลดลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแผนที่ความเร็วลมที่ระดับความสูง 1.5 ก.ม. โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(คลิ๊กที่ภาพเพื่อแสดงภาพเต็ม)


23/6/2011[00UTC]

23/6/2011[12UTC]

24/6/2011[00UTC]

24/6/2011[12UTC]
km/hr

25/6/2011[00UTC]

25/6/2011[12UTC]

26/6/2011[00UTC]

26/6/2011[12UTC]

27/6/2011[00UTC]

27/6/2011[12UTC]

28/6/2011[00UTC]

28/6/2011[12UTC]

29/6/2011[00UTC]

29/6/2011[12UTC]

30/6/2011[00UTC]

30/6/2011[12UTC]

หมายเหตุ : เวลาประเทศไทย = เวลา UTC + 7 ชั่วโมง

จากภาพแผนที่ความเร็วลมที่ระดับ 1.5 กิโลเมตร เหนือระดับน้ำทะเล พบว่าช่วงวันที่ 23-26 มิถุนายน 2554 ความเร็วลมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย อยู่ที่ประมาณ 50-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นผลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านบริเวณดังกล่าวมีกำลังค่อนข้างแรง หลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตอนบนของประเทศ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 23- 26 มิถุนายน 2554 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุ "ไหหม่า" โดยเฉพาะวันที่ 25-26 มิถุนายน 2554 ที่ความเร็วลมพัดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ อยู่ที่ประมาณ 50-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นความเร็วลมได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแผนที่อากาศระดับความสูง 1.5 ก.ม. โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(คลิ๊กที่ภาพเพื่อแสดงภาพเต็ม)

23/6/2011[00UTC]

23/6/2011[12UTC]

24/6/2011[00UTC]

24/6/2011[12UTC]
hPa

25/6/2011[00UTC]

25/6/2011[12UTC]

26/6/2011[00UTC]

26/6/2011[12UTC]

27/6/2011[00UTC]

27/6/2011[12UTC]

28/6/2011[00UTC]

28/6/2011[12UTC]

29/6/2011[00UTC]

29/6/2011[12UTC]

30/6/2011[00UTC]

30/6/2011[12UTC]

หมายเหตุ : เวลาประเทศไทย = เวลา UTC + 7 ชั่วโมง

จากภาพแผนที่อากาศระดับสูง 1.5 ก.ม. เหนือระดับน้ำทะเล พบว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2554 และมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน เชียงราย แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ และได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ตอนล่างบริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร หลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำได้ลดกำลังลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน จนถึงสิ้นเดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแผนภาพคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมรายวัน ล่วงหน้า 7 วัน ความละเอียด 3x3 ก.ม. และ 9x9 ก.ม.
จากแบบจำลองสภาพอากาศ(WRF Model)
โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร คาดการณ์เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
(คลิ๊กที่ภาพเพื่อแสดงภาพเต็ม)

23/6/2011 [3x3km]

24/6/2011 [3x3km]

25/6/2011 [3x3km]
 

26/6/2011
[9x9km]


27/6/2011
[9x9km]


28/6/2011
[9x9km]


29/6/2011
[9x9km]

precipitation(mm/day)

จากแผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน ความละเอียด 3x3 กิโลเมตร และ 9x9 กิโลเมตร จากแบบจำลองสภาพอากาศ WRF Model พบว่าช่วงวันที่ 24-26 มิถุนายน 2554 มีฝนค่อนข้างมากบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ(จังหวัดน่าน เีชียงราย พะเยา) ด้านตะวันตกของภาคเ