แผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น.
แผนที่อากาศย้อนหลัง
 
แผนที่อากาศผิวพื้น
แผนที่ลมชั้นบนระดับ850 ฟุต
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุต


จาก ถึง
Map ข้อมูลผลการ
ตรวจอากาศ
Weather Chart Upper Wind (5000 feet) Upper Wind (850 hPa) Upper Wind (600 meters)
30 พ.ย. 2020

07:00 น.  No Picture
13:00 น.  No Picture
19:00 น.  No Picture
01:00 น. (วันรุ่งขึ้น) No Picture
2020-11-30_w5000.jpg2020-11-30_w850.jpg2020-11-30_w600.jpgNo Data

  ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)