แผนภาพคาดการณ์ความสูงและทิศทางคลื่นล่วงหน้า 7 วัน ความละเอียดสูงจากแบบจำลองคลื่นทะเล (SWAN Model)
(คำอธิบาย)
 
จัดทำโดย:สสน.