การติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศจากค่าความสูงน้ำทะเลและอุณหภูมิผิวน้ำทะเล

แผนภาพอุณหภูมิผิวน้ำทะเล(คำอธิบาย)
ประเทศไทย
มหาสมุทรอินเดีย
ทั่วโลก
จัดทำโดย Ocean Weather inc.

แผนภาพความสูงและทิศทางของ
คลื่นทะเล
(คำอธิบาย)
ประเทศไทย
มหาสมุทรอินเดีย
มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
ทั่วโลก
จัดทำโดย Ocean Weather inc.

แผนภาพค่าเบี่ยงเบนความสูง
ระดับน้ำทะเล
(คำอธิบาย)
ข้อมูลจากดาวเทียม Jason-1 GFO
และ ENVISAT
จัดทำโดย Aviso

แผนภาพการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิผิวน้ำทะเล
(คำอธิบาย)
แสดงราย 2 สัปดาห์
จัดทำโดย สสน.