สถานภาพของประเทศไทยล่าสุดจากระบบเครือข่ายเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
คลิ๊กดูเกณฑ์ค่าความเข้มของฝน(dBZ)