สถานภาพของประเทศไทยล่าสุดจากระบบเครือข่ายเรดาร์ของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรดาร์ที่อมก๋อย
รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ที่พิมาย
รัศมี 160 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ที่สัตหีบ
รัศมี 240 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT

เรดาร์ที่ตาคลี
รัศมี 120 กม.

แสดงเวลาเป็น GMT