สถานภาพของประเทศไทยล่าสุดจากระบบเครือข่ายเรดาร์ของสำนักระบายน้ำกรุงเทพฯ
เรดาร์หนองจอก
รัศมี 90 กม.

แสดงเวลาเป็น UTC