ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน
รายงานสภาพของเขื่อนเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
(ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
ล่าสุด 20 พ.ย 2018

ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายงานสภาพของเขื่อนเพื่อการ
เก็บรักษาน้ำในประเทศไทย
แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างเขื่อน ปี 2554
ปริมาณน้ำไหลลง | ปริมาตรเก็บกัก | ปริมาณน้ำระบาย

ล่าสุด 21 พ.ย 2018
(ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน) ข้อมูลจาก กรมชลประทาน
รายงานสภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อการเก็บรักษาน้ำในประเทศไทย
ล่าสุด 21 พ.ย 2018

(ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน) ข้อมูลจาก กรมชลประทาน