อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
14:30
16.1
14:30
23.6
14:40
25
14:00
25.5
14:40
25.6