อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
12:00
41.6
12:00
41.2
12:00
41
12:00
40.7
12:00
40.7