อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
22:00
24.99
22:00
25
22:00
25
22:00
25.5
22:00
25.5