อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
13:00
27
13:00
28.9
13:00
29.4
13:00
29.9
13:00
30.1