วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 04:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
04:00
50.4
04:00
29
04:00
28.6
04:00
28.4
04:00
28