วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 05:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
05:00
136.4
05:00
131.2
05:00
131.2
05:00
102.6
05:00
83.2