วันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 01:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
01:00
117.2
01:00
69.6
01:00
60
01:00
55.6
01:00
48.2