วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 01:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
01:00
119.8
01:00
117.8
01:00
96.2
01:00
77.8
01:00
59.4