วันที่ 19 ต.ค. 2560 เวลา 23:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
23:00
58.4
23:00
49
23:00
41.2
23:00
32
23:00
30.8