วันที่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 13:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
13:00
41.8
13:00
39.6
13:00
39.2
13:00
39.2
13:00
37.4