วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 00:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
00:00
59.2
00:00
58.6
00:00
54.6
00:00
49
00:00
43.6