วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 03:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
03:00
31.4
03:00
28.6
03:00
23.4
03:00
22.4
03:00
21.8