วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 05:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
05:00
59.4
05:00
32.6
05:00
2
05:00
1.6
05:00
1