วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 22:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
22:00
116.2
22:00
71.6
22:00
58.2
22:00
54.2
22:00
45.8