วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 02:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
02:00
63
02:00
50.8
02:00
40.2
02:00
39.2
02:00
33.8