วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
15:00
11.6
15:00
5.8
15:00
5.4
15:00
4.8
15:00
3.8