วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
13:00
5.2
13:00
3.6
13:00
2.4
13:00
1.8
13:00
1.4