วันที่ 3 มิ.ย. 2563 เวลา 13:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
13:00
62.4
13:00
57.6
13:00
54
13:00
46.8
13:00
46.4