วันที่ 20 ส.ค. 2561 เวลา 15:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
15:00
74
15:00
48
15:00
43.8
15:00
40
15:00
39.8