วันที่ 15 ต.ค. 2561 เวลา 22:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
22:00
37
22:00
37
22:00
31.4
22:00
30.6
22:00
29.8