วันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลา 01:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
01:00
28.6
01:00
23.6
01:00
18.8
01:00
18.4
01:00
17.2