วันที่ 24 มี.ค. 2560 เวลา 01:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
01:00
15
01:00
8.6
01:00
7
01:00
6.4
01:00
5.6