วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 04:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
04:00
31
04:00
20
04:00
19.2
04:00
18.8
04:00
15