วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 01:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
01:00
10.8
01:00
4.2
01:00
1.8
01:00
1.4
01:00
1.2