ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
บางใหญ่ 2017-09-22 07:30:00 0 24.5 - 1001 - -
บ้านหินช้าง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 1003 - -
               
บ้านบางหิน 2017-09-22 07:30:00 0 25 - 1003 1.2 1.2
โรงพยาบาลระนอง 2017-09-22 07:40:00 0 25.5 - 1006 0.4 0.4
อบต.บางวัน 2017-09-22 08:00:00 0 25.5 - 997 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ตะกั่วป่า1 2013-07-03 16:00:00 128.81 26.95 - 1007.24 0.2 2
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ถ้ำทองหลาง 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 999 - -
อบต.คลองหิน 2017-09-22 07:40:00 1 26 - 1002 0.8 0.8
แหลมกรวด 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 98 1005 0 0
ทต.ลำแก่น 2017-09-22 08:00:00 0 25.5 100 1009 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
บ้านไม้ขาว 2017-09-22 08:00:00 0 25.5 100 1004 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
บ้านกมลศรี 2017-05-08 16:00:00 1 29.9 86 997 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.บ้านลำนาว 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 100 1000 0.2 2
ห้วยยอด 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 1001 0 26.8
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ตลาดย่านตาขาว1 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 1006 - -
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
สตูล1 2013-07-03 16:00:00 0 - - - 0.4 1.6
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
สะพานวา 2017-09-22 07:00:00 0 23 100 1009 0 0
เจ๊ะบิลัง 2017-09-22 07:40:00 0 24 - 1002 1.2 1.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้