ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทต.ปากน้ำ 2018-01-16 16:00:00 - 29.4 68.5 1008.7 0 0
อบต.บางใหญ่ 2018-01-16 16:00:00 - 30.5 61.7 - 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.บางวัน 2018-01-16 16:00:00 41 34.8 57 1000 0 0
ทม.ระนอง 2018-01-16 16:00:00 - 29.3 70.9 1007.9 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ตะกั่วป่า1 2013-07-03 16:00:00 128.81 26.95 - 1007.24 0.2 2
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.คลองขนาน 2018-01-16 16:30:00 - 26.7 91.2 1005.1 4 7.6
อบต.คลองหิน 2018-01-16 16:00:00 45 33.8 56 1000 0 0
ทต.ลำแก่น 2018-01-16 16:00:00 0 28.9 75 1004 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.ไม้ขาว 2018-01-16 16:00:00 - 31.4 64 1006.8 0 0
ทต.ราไวย์ 2018-01-16 16:00:00 - 29.6 69.6 1006.9 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.กะลาเส 2018-01-16 16:00:00 - 30.4 67.9 1005.4 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.บ้านลำนาว 2018-01-16 16:00:00 11 37.7 43 997 0 0
ทต.ห้วยยอด 2018-01-16 16:00:00 - 37.2 49.1 1002.8 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทต.ควนโพธิ์ 2018-01-16 16:00:00 - 27.3 88.3 1004.9 0.2 3.2
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
สตูล1 2013-07-03 16:00:00 0 - - - 0.4 1.6
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 2018-01-16 16:00:00 - 30.9 73.5 1004.8 0 0
ทต.เจ๊ะบิลัง 2018-01-16 16:00:00 - 33 65 1007.2 0 4

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้