ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทต.ปากน้ำ 2018-02-26 16:00:00 - 37.2 42.6 1009 0 0
อบต.บางใหญ่ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54.6 - 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทม.ระนอง 2018-02-26 16:00:00 - 34 49.2 1008 0 0
อบต.บางวัน 2018-02-26 16:00:00 46 37.7 47 1000 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ตะกั่วป่า1 2013-07-03 16:00:00 128.81 26.95 - 1007.24 0.2 2
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.คลองหิน 2018-02-26 16:00:00 45 36.3 42 1001 0 0
ทต.ลำแก่น 2018-02-26 16:00:00 0 32.8 59 1005 0 0
อบต.คลองขนาน 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 45.1 1005.8 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.ไม้ขาว 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 49.9 1006.9 0 0
ทต.ราไวย์ 2018-02-26 16:00:00 - 30.9 67.4 1008.1 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.กะลาเส 2018-02-26 16:00:00 - 33 53.7 1006.2 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทต.ห้วยยอด 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 46.1 1004.6 0 0
อบต.บ้านลำนาว 2018-02-26 16:00:00 54 38.2 39 999 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทต.ควนโพธิ์ 2018-02-26 16:00:00 - 34.8 50.1 1005 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
สตูล1 2013-07-03 16:00:00 0 - - - 0.4 1.6
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 2018-02-26 16:00:00 - 33.7 47.5 1005.3 0 0
ทต.เจ๊ะบิลัง 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 46.5 1007.4 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้