ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.บางใหญ่ 2017-11-19 10:00:00 - 31.6 76.6 - 0 0
ทต.ปากน้ำ 2017-11-19 10:00:00 - 32.5 70.3 1011.1 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทม.ระนอง 2017-11-19 10:00:00 - 32.3 70.4 1010.3 0 0
อบต.บางหิน 2017-11-19 10:00:00 - 30.7 75.9 1010.5 0 0
อบต.บางวัน 2017-11-19 09:00:00 44 33.8 67 1002 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ตะกั่วป่า1 2013-07-03 16:00:00 128.81 26.95 - 1007.24 0.2 2
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทต.ลำแก่น 2017-11-19 10:00:00 0 34.3 66 1008 0 0
อบต.ทับปุด 2017-11-19 10:00:00 - - - - 0 0
อบต.คลองหิน 2017-11-19 10:00:00 56 35.3 62 1004 0 0
อบต.คลองขนาน 2017-11-19 10:00:00 - 33.3 70 1008.6 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.ไม้ขาว 2017-11-19 10:00:00 - 33 69.1 1009.9 0 0
ทต.ราไวย์ 2017-11-19 10:00:00 - 32.4 72.1 1010.4 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.กะลาเส 2017-11-19 10:00:00 - 33.2 68.6 1008.9 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.บ้านลำนาว 2017-11-19 10:00:00 52 34.8 60 1000 0 0
ทต.ห้วยยอด 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 70.1 1006.2 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
ทต.ควนโพธิ์ 2017-11-19 10:00:00 - 33.8 63.7 1008 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
สตูล1 2013-07-03 16:00:00 0 - - - 0.4 1.6
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก                
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 2017-11-19 10:00:00 - 36.5 53.5 1008.1 0 0
ทต.เจ๊ะบิลัง 2017-11-19 10:00:00 - 32.1 74.2 1010.7 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้