ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปัตตานี                
ทต.เขื่อนบางลาง 2018-02-26 16:00:00 - 34.1 45.1 1003.1 0 0
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 2018-02-26 16:00:00 52 33.3 41 970 0 0
แม่น้ำปัตตานี                
อบต.เขาตูม 2018-02-26 16:00:00 - 35 50.5 1007.6 0 0
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 2018-02-26 16:00:00 44 32.8 48 1004 0 0
โครงการชลประทานยะลา 2018-02-26 16:00:00 49 36.8 42 1004 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 2018-02-26 16:00:00 51 32.8 45 987 0 0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2018-02-26 16:00:00 49 33.3 50 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้