ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 - 971 0 3
ทต.เขื่อนบางลาง 2018-01-20 06:00:00 - 24.5 90.6 1004.1 0 0.2
               
โครงการชลประทานยะลา 2018-01-20 06:00:00 0 25 100 1004 0 0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2018-01-20 06:00:00 0 24 100 1005 1 5.4
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 2018-01-20 06:30:00 0 22.1 - 988 0.2 1.6
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 2018-01-20 06:20:00 0 23 - 1006 0.8 4.8
อบต.เขาตูม 2018-01-20 06:00:00 - 24.2 95.3 1008.2 0.2 3.4

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้