ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 973 0 0
ทต.เขื่อนบางลาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.9 90.5 1004 0 0.8
อบต.ยะรม 2017-11-18 02:00:00 - 24.1 91 979.7 0 0
               
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 988 0 0
โครงการชลประทานยะลา 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 99 1004 0 0
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 1005 0 0.8
อบต.เขาตูม 2017-11-18 02:00:00 - 24.7 96.3 1007.9 0 0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1005 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้