ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ทะเลสาบสงขลา                
ชุมชนบ้านเขาพระ 2017-11-18 02:00:00 0 23.52 - 997.48 - -
อบต.เขาพระ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100 999 0 0.2
ทม.สะเดา 2017-11-18 02:00:00 - 26.6 88.8 1002.8 0 0
               
อบต.ป่าพะยอม 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100 1003 0 0
ทะเลสาบสงขลา                
อบต.คลองเฉลิม 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 91.9 1005 0 0
วัดเชิงแสใต้ 2017-11-18 02:00:00 - 26.3 95.5 1009.1 0 2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้