ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำตาปี                
อบต.นากะซะ 2018-01-16 16:00:00 - 30 74.2 1004.1 0 7
แม่น้ำตาปี                
อบต.สินปุน 2018-01-16 16:10:00 - 26.5 88.5 1003 0.2 1.4
แม่น้ำตาปี                
อบต.ชัยบุรี 2018-01-16 16:00:00 0 30.9 66 1002 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.ควนสุบรรณ 2018-01-16 16:00:00 40 31.9 69 996 0 0
ทม.ท่าข้าม 2018-01-16 16:00:00 11 29.9 73 1006 0 0
แม่น้ำตาปี                
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2018-01-16 16:00:00 20.28 28.91 80.5 - 0 0
อบต.คลองศก 2018-01-16 16:00:00 - 34.6 56.6 1001.5 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.บ้านเสด็จ 2018-01-16 16:00:00 0 30 73 1002.7 0 0
อบต.ปากฉลุย 2018-01-16 16:00:00 - 29 73.2 1002.8 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้