ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
เทศบาลเมืองเกาะสมุย 2017-11-18 02:20:00 0 24.01 - 1003.99 0 0
พรุเฉวง 2017-11-18 02:30:00 0 - - 1011.58 0 5.8
พรุกระจูด 2017-11-18 02:10:00 0 25.48 96.17 1006.16 0 0.6
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.เขาไชยราช 2017-11-18 02:00:00 - 24.7 90.8 1001.5 0 0
อบต.ท่าข้าม 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 92.3 1007.9 0 0
อบต.หงษ์เจริญ 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 89.5 1007.2 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
ทต.วังใหม่ 2017-11-18 02:00:00 - 25.1 95 1005.5 0 0
ทต.ปากตะโก 2017-11-18 02:00:00 - 26.8 92.9 - 0 0
อบต.เขาค่าย 2017-11-18 02:00:00 - 26.4 92.5 1001.9 0 0.8
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.พระรักษ์ 2017-11-18 02:00:00 - 25.5 94.4 1007.2 0 0.2
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.ทุ่งคาวัด 2017-11-18 02:00:00 - 27 89.1 - 0 0
อบต.คลองพา 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1004 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.เทพราช 2017-11-18 02:00:00 - 25.6 92.1 - 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
นบพิตำ2 2013-07-03 16:00:00 0 27.93 83.5 1006.16 0 0
นบพิตำ1 2013-07-03 16:10:00 35.23 30.38 80.17 1009.41 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
โรงเรียนวัดทายิการาม 2017-11-18 02:00:00 - 26.3 93 1008.9 0 0
อบต.ขุนทะเล 2017-11-18 02:00:00 - 24.9 95.1 - 0 0
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2017-11-18 02:00:00 - 27.6 90.3 1008.9 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.พิจิตร 2017-11-18 02:00:00 - 25.4 92 1005.9 0 0
               
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 999 0 0
อบต.กาบัง 2017-11-18 02:00:00 - 24.6 94.1 1003.9 0 0.2
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
ทต.โคกโพธิ์ 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 91.7 1007 0 0
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1006 0 0
ปตร.ตุยง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1008 0 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 97 1008 0 0
เทศบาลตำบลมายอ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 1004 0 0
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 2017-11-18 02:00:00 0 26 - 1003 0 0
ชลประทานพรุสนอ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 100 1005 - -
ฟาร์มตัวอย่างอำเภอแม่ลาน 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 1003 0 0
               
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 993 0 0
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2017-11-18 02:30:00 0 24 99 1004 - -
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 2017-11-18 02:00:00 0 24 100 1006 0 0
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 98 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 1003 0 0.2
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 1002 0 0
โรงพยาบาลบาเจาะ 2017-11-18 02:00:00 0 26 97 1001 0 0
สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 1004 0 0
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 1007 0 0
               
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอตากใบ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 98 1001 0 0
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 1002 0 0
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 2017-11-18 02:00:00 0 25 99 1008 0 0
อบต.บูกิต 2017-11-18 02:00:00 - 24.8 91.8 1006.9 0 0
ที่ว่าการอำเภอระแงะ 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1000 0 0
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 1000 0 0
               
ที่ว่าการอำเภอแว้ง 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 98 1003 0 0
ทต.บูเก๊ะตา 2017-11-18 02:00:00 - 26.6 85.9 1006.4 0 0
ที่ทำการเทศบาลตำบลปะลุรู 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 98 1006 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้