ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.หงษ์เจริญ 2018-02-26 16:00:00 - 31.9 65.5 1006.6 0 0
อบต.เขาไชยราช 2018-02-26 16:00:00 - 31.1 63.4 1000.8 0 0
อบต.ท่าข้าม 2018-02-26 16:00:00 - 31 67.4 1007.8 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.เขาค่าย 2018-02-26 16:00:00 - 33.8 56 1000.9 0 0
ทต.วังใหม่ 2018-02-26 16:00:00 - 31.5 64.8 1004.9 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.พระรักษ์ 2017-12-01 00:00:00 - 24.9 94.9 1007 0 1.2
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.ทุ่งคาวัด 2018-02-26 16:00:00 - 33.1 56.2 - 0 0
อบต.คลองพา 2018-02-26 16:00:00 0 31.4 59 1003 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.เทพราช 2018-01-24 23:50:00 - 25.2 93.3 - 3 38.2
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
นบพิตำ2 2013-07-03 16:00:00 0 27.93 83.5 1006.16 0 0
นบพิตำ1 2013-07-03 16:10:00 35.23 30.38 80.17 1009.41 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2018-02-26 16:00:00 - - - - - -
อบต.ขุนทะเล 2018-02-26 16:00:00 - 31.2 63.5 - 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.พิจิตร 2018-02-26 16:00:00 - 34.3 57.8 1004.9 0 0
               
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2018-02-26 16:00:00 5 34.3 46 997 0 0
อบต.กาบัง 2018-02-26 16:00:00 - 34.5 49.2 1003 0 0
               
เทศบาลตำบลมายอ 2018-02-26 16:00:00 3 31.4 54 1004 0 0
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 2018-02-26 16:00:00 46 30.9 65 1005 0 0
ปตร.ตุยง 2018-02-26 16:00:00 38 33.3 52 1007 0 0
ชลประทานพรุสนอ 2018-02-26 16:00:00 58 33.3 56 1005 - -
               
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 2018-02-26 16:00:00 9 31.4 66 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 2018-02-26 16:00:00 53 34.8 46 993 - -
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2018-02-26 16:00:00 46 34.8 46 1002 0 0
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 2018-02-26 16:00:00 2 31.9 49 1006 0 0.2
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2018-02-26 16:00:00 47 31.9 55 1005 - -
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ 2018-02-26 16:00:00 45 34.8 50 1007 0 0
สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 2018-02-26 16:00:00 64 - 47 1004 0 0
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 2018-02-26 16:00:00 2 31.9 58 1003 0 0
               
ที่ว่าการอำเภอตากใบ 2018-02-26 16:00:00 1 28.4 71 1002 0 0
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 2018-02-26 16:00:00 48 32.3 55 1003 0 0
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 2018-02-26 16:00:00 4 31.9 59 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 2018-02-26 16:00:00 38 32.8 52 1007 0 0
อบต.บูกิต 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 57.7 1007.2 0 0
               
ที่ว่าการอำเภอแว้ง 2018-02-26 16:00:00 2 32.3 50 1003 0 0
ทต.บูเก๊ะตา 2018-02-26 12:00:00 - 33.7 55.2 1010 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้