ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2017-11-19 09:00:00 6 26 81 993 0 0
เมนรูทปราณบุรี 2017-11-19 10:00:00 46 36.8 67 1005 0 0
วังวนสามัคคีธรรม 2017-11-19 10:00:00 51 37.7 55 1002 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
กุยบุรี 2017-11-19 10:00:00 54 34.8 62 1005 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
บ้านมะเดื่อทอง 2017-11-19 10:00:00 42 33.3 63 999 0 0
บางสะพานน้อย 2017-11-19 10:00:00 1 34.3 71 1001 0 0
อบต.เกาะหลัก 2017-11-19 09:00:00 3 30.9 70 1003 0.2 0.2
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2017-11-19 10:00:00 51 36.8 58 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้