ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
วังวนสามัคคีธรรม 2017-09-22 07:00:00 0 27 87 997 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
กุยบุรี 2017-09-22 07:00:00 7 27.9 83 995 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
บ้านมะเดื่อทอง 2017-09-22 07:20:00 1 26 96 994 - -
อบต.เกาะหลัก 2017-09-22 07:00:00 0 27 97 1001 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 86 996 0 2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้