ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2018-02-26 15:00:00 37 32.3 51 992 0 0
วังวนสามัคคีธรรม 2018-02-26 16:00:00 40 33.8 62 1000 0 0
เมนรูทปราณบุรี 2018-02-26 16:00:00 36 32.3 68 1002 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
กุยบุรี 2018-02-26 16:00:00 16 35.3 57 1004 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
บางสะพานน้อย 2018-02-26 13:00:00 1 30.4 79 1001 0 0
อบต.เกาะหลัก 2018-02-26 15:00:00 53 36.3 54 1002 0 0
บ้านมะเดื่อทอง 2018-02-26 16:00:00 13 30.4 71 997 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2018-02-26 16:00:00 10 32.8 66 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้