ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
วังวนสามัคคีธรรม 2018-01-16 16:00:00 28 33.3 49 1000 0 0
เมนรูทปราณบุรี 2018-01-16 16:00:00 21 31.4 52 1002 0 0
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 2018-01-16 16:00:00 8 29.4 52 991 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
กุยบุรี 2018-01-16 16:00:00 12 30.4 52 1003 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
บ้านมะเดื่อทอง 2018-01-16 16:00:00 13 29.9 54 996 0 0
อบต.เกาะหลัก 2018-01-16 16:00:00 13 30.9 53 1000 0 0
บางสะพานน้อย 2018-01-16 14:00:00 0 30.4 62 999 0 0
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์                
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2018-01-16 16:00:00 20 30.9 54 1003 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้