ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเพชรบุรี                
แยกชะอำ 2017-11-18 02:00:00 0 25 97 1006 0 0
แยกยางชุม 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 999 0 0
อบต.ทับใต้ 2017-11-18 02:00:00 0 23.52 - 1005.07 0 0
ไร่ใหม่พัฒนา 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 995 0 0
บ้านโป่งเกตุ 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 994 0 0.4
อบต.กลัดหลวง 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 1004 0 0
แก่งกระจาน 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 981 0 0
แม่น้ำเพชรบุรี                
ท่าตะคร้อ 2017-11-18 02:00:00 0 24 100 1000 0 0
แม่น้ำเพชรบุรี                
เขื่อนเพชร 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 97 1004 0 0
บ้านปากคลอง 2017-11-18 02:00:00 0 26 - 1008 0 0
บ้านลาด 2017-11-18 02:00:00 0 27 - 1002 0 0
ร่องชะอม 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 96 1002 0 0.2
อบต.ปลายโพงพาง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้