ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเพชรบุรี                
อบต.ทับใต้ 2018-01-20 06:00:00 0 22.54 85.83 1005.07 0 0
ไร่ใหม่พัฒนา 2018-01-20 06:00:00 0 22.1 88 994 0 0
บ้านโป่งเกตุ 2018-01-20 06:00:00 0 22.5 85 994 0 0
อบต.กลัดหลวง 2018-01-20 06:00:00 0 22.1 94 1004 0 0
แยกชะอำ 2018-01-20 06:00:00 0 27.9 56 1006 0 0
แม่น้ำเพชรบุรี                
ท่าตะคร้อ 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 99 1000 0 0
แม่น้ำเพชรบุรี                
อบต.ปลายโพงพาง 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 - 1004 0 0
เขื่อนเพชร 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 87 1003 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้