ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเพชรบุรี                
บ้านโป่งเกตุ 2018-02-26 16:00:00 15 34.3 61 992 0 0.2
อบต.กลัดหลวง 2018-02-26 15:00:00 33 36.3 49 1003 0 0
อบต.ทับใต้ 2018-02-26 16:00:00 43.75 33.32 60.17 1003.99 0 0
ไร่ใหม่พัฒนา 2018-02-26 15:00:00 55 34.3 61 991 0 0
แยกยางชุม 2018-02-26 16:00:00 33 33.8 60 995 0 0
แยกชะอำ 2018-02-26 16:00:00 40 34.3 68 1003 0 0
แม่น้ำเพชรบุรี                
ท่าตะคร้อ 2018-02-26 16:00:00 3 31.9 64 997 0 0
บ้านจะโปร่ง 2018-02-26 16:00:00 21 31.4 69 992 0 0
แม่น้ำเพชรบุรี                
เขื่อนเพชร 2018-02-26 15:00:00 52 35.8 57 1000 0 0
บ้านปากคลอง 2018-02-26 16:00:00 7 32.8 51 1005 0 0
อบต.ปลายโพงพาง 2018-02-26 15:00:00 62 33.3 63 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้