ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเพชรบุรี                
ไร่ใหม่พัฒนา 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 996 0 0
อบต.กลัดหลวง 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 94 1002 0 0.4
แยกยางชุม 2017-09-22 07:00:00 0 27 90 997 0 0.8
แม่น้ำเพชรบุรี                
บ้านจะโปร่ง 2017-06-26 12:00:00 60 33.8 62 988 0 0
แม่น้ำเพชรบุรี                
บ้านลาด 2017-09-22 07:00:00 2 40.2 100 1005 0 0.2
บ้านปากคลอง 2017-09-22 07:00:00 22 27 - - 0 0
เขื่อนเพชร 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 91 1003 0 0
อบต.ปลายโพงพาง 2017-09-22 07:00:00 0 25 100 1004 0 0.4

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้