ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ทต.เกาะช้าง 2018-01-16 16:00:00 - 32.4 57.2 1007.6 0 0
อบต.บางปิด 2018-01-16 16:00:00 - 30.5 64.2 1008.1 0 0
รพสต.บ่อวิน 2018-01-16 16:00:00 - 32.3 46.5 - 0 0
อบต.นายายอาม 2018-01-16 16:00:00 - - - - 0 0
อบต.ไม้รูด 2018-01-16 16:00:00 - 31.4 61.3 1007.1 0 0
เปร็ดใน 2018-01-16 16:00:00 19.6 30.87 - - 0 0
อบต.พลูตาหลวง 2018-01-16 16:00:00 - 30.6 54.3 1003.8 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.ด่านชุมพล 2018-01-16 16:00:00 - 34 51.7 1004.4 0 0
อบต.สะตอ 2018-01-16 16:00:00 - 34.6 44.9 1006.3 0 0
ทต.หนองบอน 2018-01-16 16:00:00 - 30.9 52.8 - 0 0.2
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ทต.ปัถวี 2018-01-16 16:00:00 - 34.7 43.3 1006.5 0 0
ทต.พลิ้ว 2018-01-16 16:00:00 - 33.4 51.7 1007.9 0 0
ทต.ตะเคียนทอง 2018-01-16 16:00:00 - 35.8 42.8 1003.6 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.ขุนซ่อง 2018-01-16 16:00:00 - 33.7 47 1002.5 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ทต.บ้านนา 2018-01-16 16:00:00 - 35.4 45.9 1006.8 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.หนองไร่ 2018-01-16 16:00:00 - 31.2 55.6 1000.9 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้