ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
เมืองใหม่นายายอาม 2017-09-22 07:10:00 0 27 99 999 0.2 0.2
เปร็ดใน 2017-09-22 07:00:00 3.28 26.46 95.67 1006.16 0 1.2
ซอยวัดหนองปรือ 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 93 997 0 0
เขาระกำ 2017-09-22 07:00:00 0 - - 999 0 10.6
บ้านแหลมค้อ 2017-09-22 07:00:00 3 27.4 - 1002 0 0
หาดทับทิม 2017-09-22 07:00:00 17 28.4 86 999 0 3.4
พลูตาหลวง 2017-09-22 07:00:00 2 26 99 995 0 0
บางเบ้า 2017-09-22 07:00:00 1 25 - - - -
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
บ้านด่านชุมพล 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 - 997 0 3.6
หนองบอน 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 983 0 40.8
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
บ้านหนองขอน 2017-09-22 07:00:00 2 26 - - 3.8 10.8
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ขุนซ่อง 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 99 1000 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อู่ทอง 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 1002 - -
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
บ้านแลง 2017-09-22 07:00:00 0 27 100 1002 2.4 8.4
บ้านหนองไร่ 2017-09-22 07:00:00 5 27.9 - 993 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้