ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.นายายอาม 2017-11-19 10:00:00 - 29.8 84 1010.3 0 0
ทต.เกาะช้าง 2017-11-19 10:00:00 - 24.3 89.9 1010.6 8.6 8.6
อบต.ไม้รูด 2017-11-19 10:00:00 - 25.9 89.7 1010.1 6.4 14.8
ทต.ท่าพริกเนินทราย 2017-11-19 10:00:00 - 23.9 93.6 1011.3 5.4 5.4
เปร็ดใน 2017-11-19 10:00:00 0 23.03 - 1008.33 14.8 14.8
รพสต.บ่อวิน 2017-11-19 10:00:00 - 34.6 64.9 - 0 0
อบต.พลูตาหลวง 2017-11-19 10:00:00 - 31.6 75.7 1006.5 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.สะตอ 2017-11-19 10:00:00 - 24.1 90.8 1010.2 4 4.8
อบต.ด่านชุมพล 2017-11-19 10:00:00 - 23.2 93.3 1008.6 2.4 6.4
ทต.หนองบอน 2017-11-19 10:00:00 - 23.8 90.7 1000.2 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ทต.พลิ้ว 2017-11-19 10:00:00 - 25.7 83.2 1011.1 5.6 5.6
ทต.ปัถวี 2017-11-19 10:00:00 - 28.3 82.1 1009.8 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.ขุนซ่อง 2017-11-19 10:00:00 - 28.5 85.9 1005.9 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ทต.บ้านนา 2017-11-19 10:00:00 - 30.3 80.3 1010.1 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.หนองไร่ 2017-11-19 10:00:00 - 31.9 75.9 1003.3 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้