ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปราจีนบุรี                
เทศบาลวังน้ำเย็น 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 100 994 0 0
ทต.ทับช้าง 2017-09-22 07:00:00 16 26 97 990 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
น้ำตกปางสีดา 2017-09-22 07:10:00 0 25.5 - 999 0.2 0.2
แม่น้ำปราจีนบุรี                
รพสต.บ้านโคกอุดม 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 94 1002 0 0.4
แม่น้ำปราจีนบุรี                
ระเบาะไผ่ 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 - - 0 0
บ้านหัวนา 2017-09-22 07:00:00 7 27 - 1004 0 0.2
ท่างาม 2017-09-22 07:00:00 0 28.4 90 997 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้