ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำแม่กลอง                
ทต.อุ้มผาง 2018-01-16 16:00:00 37 34.3 32 946 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
ดงเสลา 2018-01-16 16:00:00 37 37.2 34 976 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
บ่อพลอย 2018-01-16 16:00:00 43 37.2 30 986 0 0
โป่งช้าง 2018-01-16 16:00:00 2 33.3 41 983 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
ด่านเจดีย์สามองค์ 2018-01-16 16:00:00 41 34.8 32 968 0 0
บ้านพุถ่อง 2018-01-16 16:00:00 7 36.3 35 988 0 0
น้ำตกเกริงกระเวีย 2018-01-16 16:00:00 0 26.5 47 973 0 0
สังขละบุรี 2018-01-16 16:00:00 6 32.3 29 983 0 0.2
แม่น้ำแม่กลอง                
ท่าแพ 2017-08-06 13:00:00 330 - - 1063 0.2 0.2
แม่น้ำแม่กลอง                
อบต.ศรีมงคล 2018-01-16 16:00:00 4 33.8 37 - 0 0
อบต.ท่าเสา 2018-01-16 16:00:00 20 34.8 37 992 0 0
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2018-01-16 16:00:00 2 32.8 40 1000 0 0
อบต.เกาะสำโรง 2018-01-16 16:00:00 40 35.8 33 1002 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
ทุ่งแหลม 2018-01-16 16:00:00 38 37.2 35 992 0 0
น้ำตกเก้าชั้น 2018-01-16 16:00:00 4 34.8 40 989 0 0
วัดไทรทอง 2018-01-16 16:00:00 39 35.3 38 988 0 0
โป่งกระทิง 2018-01-16 16:00:00 9 32.8 48 982 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
อบต.บางกระเจ้า 2018-01-16 16:00:00 31 32.8 54 1002 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้