ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำแม่กลอง                
ทต.อุ้มผาง 2017-09-22 07:00:00 0 22.1 - 948 0 18.8
แม่น้ำแม่กลอง                
ดงเสลา 2017-09-22 07:00:00 0 23 - 978 0 14.4
แม่น้ำแม่กลอง                
โป่งช้าง 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 984 0 16
บ่อพลอย 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 988 0 3.8
แม่น้ำแม่กลอง                
บ้านพุถ่อง 2017-09-22 07:00:00 2 24 - 988 0 70.4
ด่านเจดีย์สามองค์ 2017-09-22 07:00:00 1 22.5 - 969 0 24.4
น้ำตกเกริงกระเวีย 2017-09-22 07:00:00 1 24 - 974 0 14.6
สังขละบุรี 2017-09-22 07:00:00 3 24.5 - 984 0 12.8
แม่น้ำแม่กลอง                
ท่าแพ 2017-08-06 13:00:00 330 - - 1063 0.2 0.2
แม่น้ำแม่กลอง                
อบต.เกาะสำโรง 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 - 1002 0 7.2
อบต.ท่าเสา 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 993 0 9.6
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 - 1000 0 38
อบต.ศรีมงคล 2017-09-22 07:00:00 1 25 98 1001 0 2.2
ลุ่มน้ำแม่กลอง                
วัดไทรทอง 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 990 0 0
โป่งกระทิง 2017-09-22 07:00:00 1 25 - 983 0 6.2
น้ำตกเก้าชั้น 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 989 0 0
ทุ่งแหลม 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 994 0 29.8
แม่น้ำแม่กลอง                
อบต.บางกระเจ้า 2017-09-22 07:00:00 4 26.5 99 1005 0 13.2
เขาช่องพราน 2017-09-22 07:00:00 1 - 98 1003 0 2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้