ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำแม่กลอง                
ทต.อุ้มผาง 2017-11-19 10:00:00 50 34.3 56 950 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
ดงเสลา 2017-11-19 10:00:00 60 42.1 43 979 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
โป่งช้าง 2017-11-19 10:00:00 34 37.7 58 986 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
บ้านพุถ่อง 2017-11-19 10:00:00 52 35.8 61 990 0 0
ด่านเจดีย์สามองค์ 2017-11-19 10:00:00 40 32.8 73 971 0 0
สังขละบุรี 2017-11-19 10:00:00 55 32.8 73 984 0 0
น้ำตกเกริงกระเวีย 2017-11-19 09:00:00 47 34.3 66 976 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
ท่าแพ 2017-08-06 13:00:00 330 - - 1063 0.2 0.2
แม่น้ำแม่กลอง                
อบต.ท่าเสา 2017-11-19 10:00:00 63 33.3 74 994 0 0
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2017-11-19 10:00:00 63 36.3 59 1002 0 0
อบต.เกาะสำโรง 2017-11-19 10:00:00 54 36.8 58 1005 0 0
อบต.ศรีมงคล 2017-11-19 10:00:00 54 35.3 61 - 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
น้ำตกเก้าชั้น 2017-11-19 10:00:00 54 37.7 57 990 0 0
โป่งกระทิง 2017-11-19 10:00:00 52 36.8 57 984 0 0
วัดไทรทอง 2017-11-19 10:00:00 55 32.3 76 990 0 0
ทุ่งแหลม 2017-11-19 10:00:00 51 38.2 58 995 0 0
แม่น้ำแม่กลอง                
อบต.บางกระเจ้า 2017-11-19 10:00:00 52 35.3 68 1007 0 0
เขาช่องพราน 2017-11-19 10:00:00 63 - 65 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้