ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำท่าจีน                
นิคมกระเสียว 2018-02-26 15:00:00 52 37.7 39 990 0 0
แม่น้ำท่าจีน                
ทต.เจดีย์ 2018-02-26 15:00:00 51.4 36.26 55.67 1002.9 0 0
ดอนชะเอม 2018-02-26 15:00:00 39 39.2 43 1000 0 0
อบต.ห้วยคต 2018-02-26 15:00:00 - 35.9 51.7 998 0 0.2
หนองอำเภอจีน 2018-02-26 16:00:00 4 34.8 46 - 0 0
สรรคบุรี 2018-02-26 16:00:00 34 35.8 51 999 0 0
วัดสิงห์ 2018-02-26 16:00:00 34 41.7 40 1000 0 0
หนองผักนาก 2018-02-26 16:00:00 44 36.3 51 1002 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้