ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำท่าจีน                
นิคมกระเสียว 2017-11-19 10:00:00 48 35.8 57 993 0 0
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 2017-11-19 10:00:00 - 35.6 59 - 0 0
แม่น้ำท่าจีน                
ท่านา 2017-11-19 10:00:00 50 33.8 66 1004 0 0
วัดสิงห์ 2017-11-19 09:00:00 1 31.4 83 1002 0 0
หนองอำเภอจีน 2017-11-19 10:00:00 51 36.8 59 1000 0 0
หันคา 2017-11-19 09:00:00 31 34.3 70 1000 0 0
ดอนชะเอม 2017-11-19 10:00:00 38 34.8 71 1001 0 0
หนองผักนาก 2017-11-19 10:00:00 51 36.8 64 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้