ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำท่าจีน                
นิคมกระเสียว 2018-01-16 16:00:00 2 32.3 36 991 0 0
แม่น้ำท่าจีน                
สรรคบุรี 2018-01-16 16:00:00 33 35.8 34 999 0 0
วัดสิงห์ 2018-01-16 16:00:00 30 36.3 36 999 0 0
ท่านา 2018-01-16 16:00:00 38 34.3 39 1002 0 0
ทต.เจดีย์ 2018-01-16 16:00:00 37.25 32.83 44.67 1001.82 0 0
อบต.ห้วยคต 2018-01-16 16:00:00 - 34.2 40.3 997.3 0 0
ดอนชะเอม 2018-01-16 16:00:00 3 34.3 39 1000 0 0
หนองผักนาก 2018-01-16 16:00:00 38 34.3 40 1002 0 0
หนองอำเภอจีน 2018-01-16 16:00:00 2 32.8 37 997 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้