ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำป่าสัก                
ทต.ตาลเดี่ยว 2018-01-16 07:00:00 - 27.5 53.2 999 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.หล่มเก่า 2018-01-16 16:00:00 - 32.3 39.2 989 0 0
โป่งชี 2018-01-16 16:00:00 39 33.8 34 935 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบจ.เพชรบูรณ์ 2018-01-16 16:00:00 - 33.3 36.9 992.5 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.ศรีเทพ 2018-01-16 16:00:00 - 34 38.9 1000.8 0 0
อบต.หนองไผ่ 2018-01-16 16:00:00 - 34.2 37.5 997 0 0
ทม.วิเชียรบุรี 2018-01-16 16:00:00 - - - - 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
หนองมะค่า 2018-01-16 16:00:00 37 35.8 - 992 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
บ้านวังยาง 2018-01-16 16:00:00 31 36.3 34 983 0 0
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2018-01-16 16:00:00 10 34.3 38 1002 0 0
ลำนารายณ์ 2018-01-16 16:00:00 37 38.2 35 993 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้