ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.ตาดกลอย 2017-11-19 10:00:00 - 31.4 65.8 986.5 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.หล่มเก่า 2017-11-19 10:00:00 - 32.3 67.6 993 0 0
โป่งชี 2017-11-19 10:00:00 68 34.8 54 939 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบจ.เพชรบูรณ์ 2017-11-19 10:00:00 - 32.9 66.6 996.5 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.ศรีเทพ 2017-11-19 10:00:00 - 32.3 62.8 1004.5 0 0
อบต.บึงสามพัน 2017-11-19 10:00:00 - 29.8 83.2 1003 0 5
อบต.หนองไผ่ 2017-11-19 10:00:00 - 34 68 1000.1 0 0.2
แม่น้ำป่าสัก                
หนองมะค่า 2017-11-19 10:00:00 43 34.8 - 995 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
ลำนารายณ์ 2017-11-19 09:00:00 35 32.8 78 995 0 0
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2017-11-19 10:00:00 3 32.3 66 1005 0.2 0.2
บ้านวังยาง 2017-11-19 10:00:00 23 30.9 78 987 0 5.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้