ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำป่าสัก                
ทต.ตาลเดี่ยว 2018-02-25 23:00:00 - 26.5 76.6 996.8 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.หล่มเก่า 2018-02-26 16:00:00 - 30.4 52.7 989.5 0 0
โป่งชี 2018-02-26 15:00:00 58 37.7 38 935 0 0.2
แม่น้ำป่าสัก                
อบจ.เพชรบูรณ์ 2018-02-26 16:00:00 - 34.4 47 992.6 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.หนองไผ่ 2018-02-26 16:00:00 - 37.4 37.7 996.9 0 0
ทม.วิเชียรบุรี 2018-02-26 16:00:00 - - - - 0 0
อบต.ศรีเทพ 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 47.4 - 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
หนองมะค่า 2018-02-26 16:00:00 46 36.3 - 992 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2018-02-26 16:00:00 27 34.3 57 1002 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้