ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.ตาดกลอย 2017-09-22 07:00:00 - 26.7 87.8 983.7 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
โป่งชี 2017-09-22 07:00:00 0 23 - 936 0 35.4
อบต.หล่มเก่า 2017-09-22 07:00:00 - 26.5 90.7 989.9 1.2 5
แม่น้ำป่าสัก                
อบจ.เพชรบูรณ์ 2017-09-22 07:00:00 - 27.7 85.3 993.6 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
อบต.หนองไผ่ 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 95.2 997.4 0 4
อบต.บึงสามพัน 2017-09-22 07:00:00 - 26.9 92.9 1000.1 0 5.2
อบต.ศรีเทพ 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 89.7 16645 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
หนองมะค่า 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 993 0 0
แม่น้ำป่าสัก                
ลำนารายณ์ 2017-09-22 07:00:00 0 27 99 994 0 0
บ้านวังยาง 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 98 986 0 0
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2017-09-22 07:00:00 0 27 98 1003 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้