ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
อบต.ลานสัก 2017-09-22 07:20:00 - 26 89.2 995.8 0.2 0.2
แม่น้ำสะแกกรัง                
อบต.แม่วงก์ 2017-09-22 07:00:00 0.97 24.01 100.5 988.8 0 10.8
ทต.สว่างอารมณ์ 2017-09-22 07:00:00 - 27.9 80.2 1003.5 0 0
ทต.ทัพทัน 2017-09-22 07:00:00 - 27.6 83.4 1003.6 0 0
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 2017-09-22 07:00:00 - 26.5 87.7 1001.8 0 0
อบต.สะแกกรัง 2017-09-22 07:00:00 - 28.4 81 1006.6 0 0.2
ทต.หนองขาหย่าง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 87.2 1005 0 0
ทต.หนองฉาง 2017-09-22 07:00:00 - 27.7 82.7 1003.2 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้