ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
อบต.ลานสัก 2017-11-19 10:00:00 - 33.5 60.5 997.4 0 0
แม่น้ำสะแกกรัง                
อบต.แม่วงก์ 2017-11-19 10:00:00 50.55 35.77 53.67 992.05 0 0
ทต.สว่างอารมณ์ 2017-11-19 10:00:00 - 36.9 57.3 1005.9 0 0
ทต.หนองฉาง 2017-11-19 09:00:00 - 33.7 69.4 1005.1 0 0
ทต.ทัพทัน 2017-11-19 10:00:00 - 33.1 73.5 1006 0 0
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 2017-11-19 10:00:00 - - - - 0 0
ทต.หนองขาหย่าง 2017-11-19 10:00:00 - 34.5 66.7 1007.4 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้