ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเจ้าพระยา                
อบต.วังงิ้ว 2018-01-16 16:00:00 - 36.3 34.2 - 0 0
ทต.หนองบัว 2018-01-16 16:00:00 - 34.1 39 1003.6 0 0
อบต.พิกุล 2018-01-16 16:00:00 - 34.8 42.7 1006 0 0
ทต.ท่าตะโก 2018-01-16 16:00:00 - 31.1 68.1 1005.8 0 0
แม่น้ำเจ้าพระยา                
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2018-01-16 16:00:00 53 39.2 32 993 0 0
ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย 2018-01-16 16:00:00 6.66 32.83 42.83 1000.73 0 0
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2018-01-16 16:30:00 198.5 31.2 45.9 1005.8 0 0
รพ.ป้อมพระจุล 2018-01-16 16:00:00 37 37.7 42 - 0 1
บ้านลากฆ้อน 2018-01-16 16:00:00 35 34.8 46 1002 0 0
รังสิตคลอง7 2018-01-16 16:00:00 38.98 36.75 35.17 1001.82 0 0.2
ทต.โกรกพระ 2018-01-16 16:00:00 - 31.1 47.3 - 0 0
อบต.สลกบาตร 2018-01-16 16:00:00 - 34.6 39 1004 0 0
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2018-01-16 16:00:00 - 32.8 36.7 1005.9 0 0
ทต.บางไทร 2018-01-16 16:00:00 41 36.3 40 1005 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2018-01-16 16:00:00 1 30.4 42 1004 0 0
อบต.บ้านพราน 2018-01-16 16:00:00 43 36.3 35 1004 0 0
อบต.ตากฟ้า 2018-01-16 16:00:00 - 33.9 41 1001.3 0 0
หมู่บ้านนันทวรรณ 2018-01-16 16:00:00 32 38.7 32 1003 0 0
อบต.หนองขนาก 2018-01-16 16:00:00 40 36.8 - 1003 0 0
อบต.ตาคลี 2018-01-16 16:00:00 - 30.4 50.8 - 0 0
อบต.เขาทอง 2018-01-16 16:00:00 - 31.7 42.3 1001.9 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้