ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเจ้าพระยา                
อบต.พิกุล 2017-09-22 07:00:00 - 27.9 83.9 1006.1 0 0.6
ทต.ท่าตะโก 2017-09-22 07:00:00 - 28.1 75.3 1005.8 0 6.6
อบต.วังงิ้ว 2017-09-22 07:00:00 - 27.6 91.1 - 4.2 31.8
ทต.หนองบัว 2017-09-22 07:00:00 - 27.8 92.5 1003.8 0 40
ทต.ไพศาลี 2017-09-22 07:00:00 - 27.5 89.6 1002.4 0 11.2
               
หมู่บ้านนันทวรรณ 2017-09-22 07:00:00 0 27.4 94 1004 0.2 1
โพธิ์ชัย 2017-09-22 07:00:00 2 27 - 1004 0 3.6
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 995 0 2
เลียบคลอง13 2017-09-22 07:00:00 4 28.4 - 981 0 0
ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย 2017-09-22 07:00:00 1 27.4 70 995 0 2.4
อบต.หนองขนาก 2017-09-22 07:00:00 0 27.4 - 993 0 0
บ้านลากฆ้อน 2017-09-22 07:00:00 568 35.8 80 996 0 9
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2017-09-22 07:00:00 0 25.97 88.67 - 0 17
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2017-09-22 07:00:00 - 28.5 77.8 1006.1 0 0
รพ.ป้อมพระจุล 2017-09-22 07:00:00 3 27.9 99 1002 0 0.2
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2017-09-22 07:00:00 3 27 91 1003 0 5.8
สระโบสถ์ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 97 996 0 0
อบต.สลกบาตร 2017-09-22 07:00:00 - 27.4 83.4 1003.9 0 0
มโนรมย์ 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 99 1005 0 0.4
อบต.ตาคลี 2017-09-22 07:00:00 - 26.3 94.8 - 0 8.6
ทต.โกรกพระ 2017-09-22 07:00:00 - 28 86 1006.2 0 0
อบต.บ้านพราน 2017-09-22 07:00:00 10 27 98 1003 0 0
ห้วยกรด 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 98 1002 0 0.4
อบต.เขาทอง 2017-09-22 07:00:00 - 26.5 91.7 1001.6 0 0.2
อบต.ตากฟ้า 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 95.8 1002.3 0 7.6
เขื่อนเจ้าพระยา 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 96 1001 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้