ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเจ้าพระยา                
ทต.หนองบัว 2017-11-19 10:00:00 - 26.5 91.8 1007.1 2.4 2.4
อบต.พิกุล 2017-11-19 10:00:00 - 29.8 78.6 1009.1 0 0
อบต.วังงิ้ว 2017-11-19 10:00:00 - 27.4 88.4 - 1.6 19.6
ทต.ท่าตะโก 2017-11-19 10:00:00 - 29.5 75.2 1009 0 0
ทต.ไพศาลี 2017-11-19 10:00:00 - 27.6 90.9 1005.9 8.6 13.8
แม่น้ำเจ้าพระยา                
ทต.บางไทร 2017-11-19 10:00:00 56 36.8 67 1008 0 0
ห้วยกรด 2017-11-19 10:00:00 43 34.3 75 1004 0 0
อบต.บ้านพราน 2017-11-19 10:00:00 51 34.8 73 1007 0 0
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2017-11-19 10:00:00 59 36.8 59 996 0 0
โพธิ์ชัย 2017-11-19 10:00:00 42 32.8 78 1006 0 0
อบต.หนองขนาก 2017-11-19 10:00:00 29 32.3 - 1005 0 0
หมู่บ้านนันทวรรณ 2017-11-19 10:00:00 46 35.8 61 1005 0 0
อบต.สลกบาตร 2017-11-19 10:00:00 - 33.9 67.8 1006.3 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2017-11-19 10:00:00 61 33.8 71 1007 0 0
รังสิตคลอง7 2017-11-19 10:00:00 47.67 40.18 54.17 1003.99 0 0
เลียบคลอง13 2017-11-19 10:00:00 51 36.3 69 1006 0 0
บ้านลากฆ้อน 2017-11-19 10:00:00 46 39.7 54 1005 0 0
รพ.ป้อมพระจุล 2017-11-19 10:00:00 56 35.3 68 - 0 0
ทต.โกรกพระ 2017-11-19 10:00:00 - 32 75.2 - 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา 2017-11-19 10:00:00 43 27.9 90 1003 2 2
สระโบสถ์ 2017-11-19 10:00:00 36 34.3 64 999 0 1.8
มโนรมย์ 2017-11-19 10:00:00 41 32.8 80 1006 0 0
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2017-11-19 10:00:00 - 30.3 78.8 1009.2 0 0
อบต.ตากฟ้า 2017-11-19 10:00:00 - 29.8 79.6 1005 0.2 0.2
อบต.ตาคลี 2017-11-19 10:10:00 - 26.4 92.4 - 10 16.8
อบต.เขาทอง 2017-11-19 10:00:00 - 30 78.5 1004.9 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้