ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
อบต.ไชยวัฒนา 2017-11-19 10:00:00 - - - - 0 0
อบต.ห้วยโก๋น 2017-11-19 10:00:00 - 28.6 72 951.6 0 0
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2017-11-19 10:00:00 - 30.9 64.6 975.1 0 0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 2017-11-19 10:00:00 - 32.6 58.9 983.4 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.นาไร่หลวง 2017-11-19 10:00:00 - 30.2 69.9 - 0 0
แม่น้ำน่าน                
น่าน 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 64.9 - 0 0
อบต.ป่าคา 2017-11-19 10:00:00 - 31.8 63.4 986.1 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ดู่พงษ์ 2017-11-19 10:00:00 - 32 65.1 979.4 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ท่าแฝก 2017-11-19 10:00:00 - 34.4 60.8 989.7 0 0
อบต.อ่ายนาไลย 2017-11-19 10:00:00 - 30.6 72.2 985.8 0 0
อบต.น้ำมวบ 2017-11-19 10:00:00 - 32.1 69.7 - 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.กลางเวียง 2017-11-19 10:00:00 - 28.5 79.6 - 0 0
แม่น้ำน่าน                
รพสต.หมอเมือง 2017-11-19 10:00:00 - 32 67.6 981.3 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.นาน้อย 2017-11-19 10:00:00 - 32.5 68 980.3 0 0
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2017-11-19 10:00:00 - 33.9 57.6 972.1 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.คุ้งตะเภา 2017-11-19 10:00:00 - 35.3 58.6 1004 0 0
ทต.ตรอน 2017-11-19 10:00:00 - 34.2 62.9 1004.3 0 0
อบต.พรหมพิราม 2017-11-19 10:00:00 - 33.2 66 1005.7 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.บ้านโคก 2017-11-19 10:00:00 - 30.9 63.1 965.7 0 0
ทต.น้ำปาด 2017-11-19 10:00:00 - 33.2 61.6 994.4 0 0
อบต.ห้วยมุ่น 2017-11-19 10:00:00 - 31.3 67.1 968.6 0 0
               
ทต.ทองแสนขัน 2017-11-19 10:00:00 - 33.7 62.7 1002 0 0
               
อบต.วัดโบสถ์ 2017-11-19 10:00:00 - 34.6 63.9 1005 0 0
อบต.ในเมือง 2017-11-19 10:00:00 - 34.5 60.8 - 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ป่าแดง 2017-11-19 10:00:00 - 32.6 66.1 987.9 0 0
แม่น้ำน่าน                
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 2017-11-19 10:00:00 - 31.7 72 1005.9 0 0
อบต.ทุ่งสมอ 2017-11-19 10:00:00 80 27.9 77 925 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.คลองขลุง 2017-11-19 09:00:00 - 32.6 71.3 - 0 0
เทศบาลตำบลหอไกร 2017-11-19 10:00:00 - 28.7 79.3 1009 0 0
อบต.ชนแดน 2017-11-19 10:00:00 - 27.9 88.1 996.8 3.2 5
ทต.เนินมะปราง 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 74.1 1005.1 0 0
ทต.ทับคล้อ 2017-11-19 10:00:00 - 27.9 84.2 1007.9 0.2 0.2
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 2017-11-19 10:00:00 - 30.1 78.7 998 0 0
ทม.ตะพานหิน 2017-11-19 10:00:00 - 29.6 79.6 1008.4 0 0
ทต.ขุนยวม 2017-11-19 10:00:00 62 32.3 68 943 0 0
อบต.บ้านไร่ 2017-11-19 10:00:00 47 35.3 68 1001 0 0
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2017-11-19 10:00:00 - 29.9 79.9 1007.2 0 0
อบต.วังทรายพูน 2017-11-19 10:00:00 - 30 86.2 1006.6 0 0
นครป่าหมาก 2017-11-19 10:20:00 31.12 32.34 75.17 1003.99 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้