ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำวัง                
อบต.แจ้ห่ม 2018-01-16 16:00:00 10 29.9 45 956 0 0
ทต.บ้านใหม่ 2018-01-16 16:00:00 - 29.3 48.3 960.5 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.แจ้ซ้อน 2018-01-16 16:00:00 0 27.9 51 962 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.หนองหล่ม 2018-01-16 16:00:00 - 33.2 42.8 979.4 0 0
อบต.บ่อแฮ้ว 2018-01-16 16:00:00 5 30.4 41 979 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2018-01-16 16:00:00 - 29.6 48 983.6 0 0
แม่น้ำวัง                
ทต.แม่เมาะ 2018-01-16 16:00:00 - - - - 0 0
               
ทต.เสริมงาม 2018-01-16 16:00:00 - 29.7 49.1 982.4 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.แม่พริก 2018-01-16 16:00:00 - 31.9 44.8 989.6 0 0.2
อบต.นายาง 2018-01-16 16:00:00 - 30.6 48.5 984.3 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้