ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำวัง                
อบต.แจ้ห่ม 2017-11-19 09:00:00 55 30.9 76 964 0 0
ทต.บ้านใหม่ 2017-11-19 10:00:00 - 33.6 57.1 963.9 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.แจ้ซ้อน 2017-11-19 09:00:00 43 32.8 65 965 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.หนองหล่ม 2017-11-19 10:00:00 - 32.6 66 982.7 0 0
อบต.บ่อแฮ้ว 2017-11-19 09:00:00 1 26 87 981 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2017-11-19 10:00:00 - 31.3 70.2 986.7 0 0
แม่น้ำวัง                
ทต.แม่เมาะ 2017-11-19 10:00:00 - - - - 0 0
               
ทต.เสริมงาม 2017-11-19 10:00:00 - 32 68.6 985.5 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.แม่ปะ 2017-11-19 07:00:00 - 24.3 92.4 988.9 0 0
อบต.แม่พริก 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 74.3 992.5 0 0
อบต.นายาง 2017-11-19 10:00:00 - 31.4 75.1 987.2 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้