ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปิง                
ทต.แม่นะ 2017-11-19 09:00:00 37 25.5 90 968 0 0
แม่น้ำปิง                
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2017-11-19 09:00:00 24 27.9 77 966 0 0
ทต.บ้านโป่ง 2017-11-19 10:00:00 1 27 77 963 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.เปียงหลวง 2017-11-19 10:00:00 48 28.4 66 922 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.บ้านปง 2017-11-19 09:00:00 45 29.9 77 976 0 0
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2017-11-19 10:00:00 - 33 61.3 - 0 0
อบต.สบแม่ข่า 2017-11-19 10:00:00 1 29.4 69 975 0 0
ทต.ช้างเผือก 2017-11-19 10:00:00 2 30.9 59 974 0 0
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2017-11-19 10:00:00 42 33.8 61 976 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.จอมแจ้ง 2017-11-19 09:00:00 41 29.9 69 969 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.ป่าซาง 2017-11-19 10:00:00 - 31.6 65.2 979 0 0
ทต.สันกำแพง 2017-11-19 09:00:00 43 30.4 70 971 0 0
ทต.สันนาเม็ง 2017-11-19 09:00:00 1 26.5 86 973 0 0
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2017-11-19 10:00:00 - 32.1 68.2 977.2 0 0
ทต.ทาสบเส้า 2017-11-19 08:00:00 - 27.9 79.3 - 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.สันติสุข 2017-11-19 09:00:00 1 26.5 86 971 0 0
อบต.บ้านกาด 2017-11-19 10:00:00 45 34.8 55 976 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.วังดิน 2017-11-19 10:00:00 - 33 63.8 960.3 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.บ้านหลวง 2017-11-19 09:00:00 13 27.4 88 973 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.ดอยเต่า 2017-11-19 10:00:00 46 34.3 61 977 0 0
แม่น้ำปิง                
บ้านแม่ละอุป 2017-11-19 07:00:00 74.5 35.6 6 57.7 - -
แม่น้ำปิง                
อบต.ช่างเคิ่ง 2017-11-19 10:00:00 49 31.4 68 956 0 0
อบต.หางดง 2017-11-19 10:00:00 52 33.8 74 976 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.อมก๋อย 2017-11-15 12:00:00 25 33.3 56 914 0 0
แม่น้ำปิง                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2017-11-19 10:00:00 - 33.2 67.5 996.9 0 0
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2017-11-19 10:00:00 - 32.6 71.7 994.4 0 0
แม่น้ำปิง                
อบจ.กำแพงเพชร 2017-11-19 10:00:00 - 33.8 66.7 1002.8 0 0
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2017-11-19 10:00:00 - 32.7 70.6 1006.2 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2017-11-19 10:00:00 - 32.5 75 1008.6 0 0
อบต.โพธิ์ทอง 2017-11-19 10:00:00 - 35.2 61.8 1001.7 0 0
ทต.คลองลานพัฒนา 2017-11-19 10:00:00 - 37.1 54.7 996.1 0 0
อบต.บางตาหงาย 2017-11-19 10:00:00 3.35 29.4 87.83 1002.9 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้