ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปิง                
ทต.แม่นะ 2017-09-22 07:00:00 2 24.5 - 966 0 0
               
ชุมชนบ้านห้วยทราย 2017-09-22 07:40:00 0.34 24.01 - 957.33 0 0
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 963 0 0.2
ทต.บ้านโป่ง 2017-09-22 07:20:00 0 24 98 961 0.2 0.2
แม่น้ำปิง                
อบต.เปียงหลวง 2017-09-22 07:00:00 0 22.5 100 919 0 0.8
แม่น้ำปิง                
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2017-09-22 07:00:00 - 26.4 90.8 16645 0 0
ทต.ช้างเผือก 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 97 970 0 0
อบต.สบแม่ข่า 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 99 971 0 0
ทต.บ้านปง 2017-09-22 07:00:00 2 25 97 974 0 0
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 971 0 0.2
แม่น้ำปิง                
ทต.จอมแจ้ง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 966 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.สันนาเม็ง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 969 0 2.2
ทต.สันกำแพง 2017-09-22 07:00:00 0 25 98 969 0 0
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2017-09-22 07:00:00 - 26 92.4 974.7 0 0
ทต.ป่าซาง 2017-09-22 07:00:00 - 25.8 90.3 975.9 0 0.2
แม่น้ำปิง                
ทต.สันติสุข 2017-09-22 07:00:00 0 24 97 968 0 0.2
อบต.บ้านกาด 2017-09-22 07:00:00 1 24 99 973 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.ทุ่งหัวช้าง 2017-09-22 07:00:00 - 23.8 90 946.3 0 3.4
ทต.บ้านโฮ่ง 2017-09-22 07:00:00 - 25.4 90.9 973.3 0 0.6
ทต.วังดิน 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 89 957.7 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.บ้านหลวง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 100 970 0.2 1.2
แม่น้ำปิง                
อบต.ดอยเต่า 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 974 0 0
แม่น้ำปิง                
บ้านแม่ละอุป 2017-09-22 07:00:00 74.3 10.2 4.1 79.2 - -
แม่น้ำปิง                
อบต.หางดง 2017-09-22 07:00:00 3 26 93 974 0 0
อบต.ช่างเคิ่ง 2017-09-22 07:00:00 0 25 96 953 0 1
แม่น้ำปิง                
อบต.อมก๋อย 2017-09-22 07:00:00 2 21.6 - 910 0 1.6
แม่น้ำปิง                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2017-09-22 07:00:00 - 26.7 90.3 994.7 0 81
อบต.ตากออก 2017-09-22 07:00:00 - 26.8 90.9 995.1 0 0.6
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 93.6 992 0 0.4
แม่น้ำปิง                
อบจ.กำแพงเพชร 2017-09-22 07:00:00 - 26 91.1 1000.1 0 5
อบต.บางตาหงาย 2017-09-22 07:00:00 0.25 24.01 100.67 999.65 0 0
ทต.คลองลานพัฒนา 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 93.1 993.5 0 60.2
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2017-09-22 07:00:00 - 26.7 89.2 1003.8 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2017-09-22 06:00:00 - 27 93.9 1004.5 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้