ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปิง                
ทต.แม่นะ 2018-01-16 16:00:00 37 31.9 44 966 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.บ้านโป่ง 2018-01-16 16:00:00 34 31.9 37 959 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.เปียงหลวง 2018-01-16 16:00:00 44 28.4 41 917 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.บ้านปง 2018-01-16 16:00:00 28 31.9 41 973 0 0.2
อบต.สบแม่ข่า 2018-01-16 16:00:00 2 30.9 40 971 0 0
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2018-01-16 16:00:00 - 30.4 47.4 - 0 0
ทต.ช้างเผือก 2018-01-16 16:00:00 1 28.4 53 969 0 0
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2018-01-16 16:00:00 31 33.3 40 971 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.จอมแจ้ง 2018-01-16 16:00:00 30 32.8 39 965 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.สันนาเม็ง 2018-01-16 16:00:00 41 32.3 37 969 0 0
ทต.ทาสบเส้า 2018-01-16 16:00:00 - 30.2 46.7 - 0 0
ทต.สันกำแพง 2018-01-16 16:00:00 37 34.3 33 969 0 0
ทต.ป่าซาง 2018-01-16 16:00:00 - 30.2 47 975.7 0 0
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2018-01-16 16:00:00 - 28.9 49.1 973.6 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.สันติสุข 2018-01-16 16:00:00 3 29.4 44 968 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.วังดิน 2018-01-16 16:00:00 - 31.8 41.8 956.7 0 0
แม่น้ำปิง                
ทต.บ้านหลวง 2018-01-16 16:00:00 1 29.4 47 970 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.ดอยเต่า 2018-01-16 16:00:00 19 30.9 43 974 0 0
แม่น้ำปิง                
บ้านแม่ละอุป 2018-01-16 07:00:00 74.1 19.7 5 46.5 - -
แม่น้ำปิง                
อบต.ช่างเคิ่ง 2018-01-16 16:00:00 36 33.3 39 952 0 0
อบต.หางดง 2018-01-16 16:00:00 36 35.3 37 973 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.อมก๋อย 2017-12-14 11:00:00 64 32.3 41 915 0 0
แม่น้ำปิง                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2018-01-16 15:00:00 - 34.4 41.5 994.5 0 0
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2018-01-16 16:00:00 - 30.4 49.3 991.5 0 0
ทต.พรานกระต่าย 2018-01-16 13:00:00 - 31.8 46.7 1003.6 0 0
แม่น้ำปิง                
อบต.บางตาหงาย 2018-01-16 16:00:00 1.74 28.91 42.17 999.65 0 0
อบจ.กำแพงเพชร 2018-01-16 16:00:00 - 32.8 42.6 1000.2 0 0
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2018-01-16 16:00:00 - 34 44.6 1003.1 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2018-01-16 16:00:00 - 33.1 42 1006 0 0
ทต.คลองลานพัฒนา 2018-01-16 16:00:00 - 30.7 44.4 993.5 0 0
อบต.โพธิ์ทอง 2018-01-16 06:00:00 - 16.8 88.5 1002.5 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้