ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้
กระบี่                
บ้านฉันทนา 2017-09-22 07:00:00 6 25.5 81 995 1 3
อบต.คลองหิน 2017-09-22 07:30:00 0 26 - 1001 0.6 0.6
แหลมกรวด 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 98 1005 0 0
ชุมพร                
ท่าไม้ลาย 2017-09-22 07:00:00 0 27 93 1005 0 0
ชุมชนซอยสิบเอ็ด 2017-09-22 07:00:00 0 27 87 997 0 0
บ้านพาละ 2017-09-22 07:00:00 0 - - 999 0 0.2
ทุ่งคาวัด 2017-09-22 07:00:00 0 26 86 992 0 0
บ้านพระรัก 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 94 1000 0 0
สี่แยกเขาปีบ 2017-09-22 07:00:00 1 27.9 80 1008 - -
ตรัง                
ตลาดย่านตาขาว1 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 1006 - -
ห้วยยอด 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 1001 0 26.8
นครศรีธรรมราช                
ขุนทะเล 2017-09-22 07:00:00 0 27 82 1001 0 0.4
ปากพนัง 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 90 1004 0 0
บ้านเขาคา 2017-09-22 07:00:00 0 24 99 1002 0 0
อบต.บ้านลำนาว 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 100 1000 0.2 2
ปัตตานี                
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2017-09-22 07:00:00 10 27.4 88 - - -
ชลประทานพรุสนอ 2017-09-22 07:00:00 0 27 92 1005 - -
พังงา                
อบต.บางวัน 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 996 0.2 49.2
ถ้ำทองหลาง 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 999 - -
ทต.ลำแก่น 2017-09-22 08:00:00 0 25.5 100 1009 0 0
พัทลุง                
ตลาดกงหรา 2017-09-22 07:00:00 1 27.4 77 1001 0 0
ภูเก็ต                
บ้านไม้ขาว 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 89 1004 0 10.6
ยะลา                
ชุมชนบ้านควน 1 2017-09-22 08:10:00 0 26.46 91.83 1012.67 0 0
ชุมชนบ้านควน 2 2017-09-22 07:50:00 0 24.99 89.17 1011.58 0 0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2017-09-22 07:00:00 1 26 92 986 0 0
โรงพยาบาลเบตง 2017-09-22 07:00:00 5 24 - 978 0 13.2
ชุมชนบ้านเหมือง 2017-09-22 06:00:00 8.29 23.03 - 969.27 0 0
เขื่อนบางลาง 2017-09-22 07:00:00 0 24 94 980 0.2 0.4
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 98 984 0 0.4
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2017-09-22 07:00:00 11 27.9 80 1003 0 0
กาบัง 2017-09-22 07:00:00 - 24.2 93.7 1004.8 0 3
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2017-09-22 07:00:00 0 24 99 1000 0 0.2
ระนอง                
โรงพยาบาลระนอง 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 1006 0.2 5
บ้านหินช้าง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 1003 - -
บ้านบางหิน 2017-09-22 07:10:00 0 24.5 - 1003 0.4 0.4
บางใหญ่ 2017-09-22 07:30:00 0 24.5 - 1001 - -
สงขลา                
ชุมชนบ้านเขาพระ 2017-09-22 07:00:00 0 25.48 89.83 999.65 - -
เนินพิจิตร 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 993 0 2.4
สตูล                
เจ๊ะบิลัง 2017-09-22 07:30:00 0 24 - 1002 1 1
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 2017-09-22 07:30:00 0 24.5 - 1009.41 0.4 0.4
สะพานวา 2017-09-22 07:00:00 0 23 100 1009 0 0
สุราษฎร์ธานี                
เทศบาลเมืองเกาะสมุย 2017-09-22 07:30:00 0.86 27.44 86.33 1005.07 0 0
พรุกระจูด 2017-09-22 07:30:00 0 27.44 - 1007.24 0 0
เขาผ่าทอง 2017-09-22 07:00:00 0 26 84 984 0 1
พรุเฉวง 2017-09-22 07:30:00 0 28.42 81.5 1011.58 0 0
อบต.คลองพา 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 100 1005 0 0.8
คลองหินขาว 2017-09-22 07:00:00 1 26 99 1001 0 0
บ้านทับคริสต์ 2017-09-22 07:20:00 137.65 - - - 0 0
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2017-09-22 06:00:00 24.92 27.44 96.5 1002.9 0 0
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 2017-09-22 07:00:00 13 27 95 993 0 0.2
อบต.ควนสุบรรณ 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 - 1004 0 0
เขานาใน 2017-09-22 07:00:00 7 25.5 91 992 0 0.4
เทศบาลเมืองท่าข้าม 2017-09-22 07:00:00 0 26 95 1005 0 0.6
ชุมชนลีเล็ด 2017-09-22 07:50:00 0 25.48 95 1003.99 0 0
อบต.ชัยบุรี 2017-09-22 07:30:00 1 25.5 100 1007 2.8 2.8

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้