ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำชี                
เจาทอง 2017-11-19 10:00:00 28 33.8 63 976 0 0
บ้านเจียง 2017-11-19 10:00:00 55 - 65 977 0 0
แม่น้ำชี                
เทพสถิต 2017-11-19 09:00:00 51 31.4 72 975 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านค่าย 2017-11-19 10:00:00 48 31.9 73 986 0 0
แม่น้ำชี                
ช่องสามหมอ 2017-11-19 10:00:00 13 31.4 63 986 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.บ้านไผ่ 2017-11-19 10:00:00 48 31.9 60 990 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.ปางกู่ 2017-11-19 10:00:00 43 32.8 63 981 0 0
ภูกระดึง 2017-11-19 09:00:00 23 29.4 84 981 0 0
พัทยาสอง 2017-11-19 10:00:00 10 32.3 64 982 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.นากอก 2017-11-19 10:00:00 65 33.8 57 986 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านนาคำไฮ 2017-11-19 10:00:00 23 31.9 65 978 0 0
แม่น้ำชี                
โนนกอก 2017-11-19 10:00:00 52 33.3 69 981 0 0
ห้วยยาง 2017-11-19 10:00:00 11 29.9 74 976 0 0.2
แม่น้ำชี                
นาหนองทุ่ม 2017-11-19 09:00:00 45 32.8 64 976 0 0
อบต.น้ำหนาว 2017-11-19 10:00:00 - 26.2 76.8 920.5 0 0
สามสวน 2017-11-19 09:00:00 9 30.9 70 986 0 0
แม่น้ำชี                
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2017-11-19 09:00:00 55 33.3 63 987 0 0
แม่น้ำชี                
โกสุมพิสัย 2017-11-19 09:00:00 33 30.9 73 988 0 0
บ้านดอนหว่าน 2017-11-19 10:00:00 56 35.8 52 984 0 0
อนุบาลร้อยเอ็ด 2017-11-19 10:00:00 53 35.3 54 986 0 0
แม่น้ำชี                
ทต.บะยาว 2017-11-19 10:00:00 51 31.9 57 977 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านดงแหลม 2017-11-19 10:00:00 3 32.8 60 989 0.2 0.2
เทศบาลตำบลเหนือ 2017-11-19 09:00:00 20 31.4 62 990 0 0
บ้านห้วยยางดง 2017-11-19 06:00:00 39 32.8 62 984 0 0
สะอาดไชยศรี 2017-11-19 10:00:00 0 30.9 59 991 - -
แม่น้ำชี                
นาคู 2017-11-19 10:00:00 58 36.3 50 984 0 0
ชุมพร 2017-11-19 10:00:00 4 29.9 62 989 0 0
บ้านนาโพธิ์ 2017-11-19 10:00:00 39 31.9 65 988 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.บึงแก 2017-11-19 09:00:00 45 29.4 73 993 0 0
ทุ่งนางโอก 2017-11-19 09:00:00 38 30.4 70 988 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้