ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำชี                
เจาทอง 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 974 0 4.6
บ้านเจียง 2017-09-22 07:00:00 0 - - 975 0 0
แม่น้ำชี                
เทพสถิต 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 974 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านค่าย 2017-09-22 07:40:00 0 24.5 - 984 0.2 1
แม่น้ำชี                
ช่องสามหมอ 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 983 7 23
แม่น้ำชี                
อบต.บ้านไผ่ 2017-09-22 07:00:00 4 27.4 99 987 0.2 2.8
แม่น้ำชี                
ภูกระดึง 2017-09-22 07:00:00 1 25 100 979 0 8
พัทยาสอง 2017-09-22 07:00:00 2 27.4 94 979 0 0.2
อบต.ปางกู่ 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 91 978 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.นากอก 2017-09-22 07:00:00 4 26.5 98 982 0 8.2
แม่น้ำชี                
บ้านนาคำไฮ 2017-09-22 07:00:00 1 25 96 975 0 0
แม่น้ำชี                
ห้วยยาง 2017-09-22 07:40:00 0 25 95 975 0.2 0.2
โนนกอก 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 980 0 0
แม่น้ำชี                
นาหนองทุ่ม 2017-09-22 07:00:00 1 25 98 973 0 0
สามสวน 2017-09-22 07:00:00 9 27 99 982 1 1
อบต.น้ำหนาว 2017-09-22 07:00:00 - 23.4 90.9 916.6 0 2.8
แม่น้ำชี                
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2017-09-22 07:00:00 11 27.9 94 984 0 0
แม่น้ำชี                
โกสุมพิสัย 2017-09-22 07:00:00 1 28.4 89 986 0 0
บ้านดอนหว่าน 2017-09-22 07:00:00 4 27.9 94 982 0 0
อนุบาลร้อยเอ็ด 2017-09-22 07:00:00 12 31.4 77 984 0 0
แม่น้ำชี                
ทต.บะยาว 2017-09-22 07:00:00 12 27.4 98 975 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านดงแหลม 2017-09-22 07:00:00 1 25 99 986 0 0
เทศบาลตำบลเหนือ 2017-09-22 07:00:00 0 27 92 988 0 0
บ้านห้วยยางดง 2017-09-22 05:00:00 2 27 90 982 0 0
สะอาดไชยศรี 2017-09-22 07:00:00 0 27 85 988 - -
แม่น้ำชี                
บ้านนาโพธิ์ 2017-09-22 07:00:00 2 27.9 93 986 0 0
นาคู 2017-09-22 07:00:00 22 29.4 84 981 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.บึงแก 2017-09-22 07:00:00 1 26 97 991 0 0
ทุ่งนางโอก 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 91 987 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้