ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำชี                
เจาทอง 2018-01-16 16:00:00 38 35.8 34 971 0 0
บ้านเจียง 2018-01-16 16:00:00 48 - 40 973 0 0
แม่น้ำชี                
เทพสถิต 2018-01-16 16:00:00 13 33.3 37 973 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านค่าย 2018-01-16 16:00:00 26 33.3 37 982 0 0
แม่น้ำชี                
ช่องสามหมอ 2018-01-16 16:00:00 25 35.3 32 982 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.บ้านไผ่ 2018-01-16 16:00:00 22 38.7 32 988 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.ปางกู่ 2018-01-16 16:00:00 39 34.8 30 978 0 0
ภูกระดึง 2018-01-16 16:00:00 6 32.8 35 978 0 0.2
พัทยาสอง 2018-01-16 16:00:00 40 36.3 29 978 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.นากอก 2018-01-16 16:00:00 6 30.9 37 982 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านนาคำไฮ 2017-12-13 23:00:00 0 24 88 977 0 0
แม่น้ำชี                
โนนกอก 2018-01-16 16:00:00 10 33.3 34 978 0 0
ห้วยยาง 2018-01-16 16:00:00 1 29.9 40 973 0 0
แม่น้ำชี                
สามสวน 2018-01-16 16:00:00 23 32.8 37 981 0 0
นาหนองทุ่ม 2018-01-16 16:00:00 0 30.9 38 973 0 0
อบต.น้ำหนาว 2018-01-16 16:00:00 - 29.9 42.4 916.2 0 0
แม่น้ำชี                
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2018-01-16 16:00:00 1 31.9 35 984 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านดอนหว่าน 2018-01-16 16:00:00 2 31.9 39 982 0 0
อนุบาลร้อยเอ็ด 2018-01-16 16:00:00 35 34.8 39 983 0 0
โกสุมพิสัย 2018-01-16 16:00:00 3 31.9 39 986 0 0
แม่น้ำชี                
ทต.บะยาว 2018-01-16 16:00:00 9 32.3 32 975 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านดงแหลม 2018-01-16 16:00:00 37 34.8 34 984 0 0
บ้านห้วยยางดง 2018-01-16 12:00:00 5 32.3 39 982 0 0
สะอาดไชยศรี 2018-01-16 16:00:00 0 30.4 41 988 - -
แม่น้ำชี                
นาคู 2018-01-16 16:00:00 32 34.3 34 981 0 0
ชุมพร 2018-01-16 16:00:00 31 31.9 43 986 0 0
บ้านนาโพธิ์ 2018-01-16 16:00:00 38 35.3 41 986 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.บึงแก 2018-01-16 16:00:00 1 29.4 48 992 0 0
ทุ่งนางโอก 2018-01-16 16:00:00 2 31.9 41 988 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้