ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำกก                
ทต.ไชยปราการ 2018-02-26 16:00:00 7 31.9 40 949 0 0
แม่น้ำกก                
ทต.แม่สรวย 2018-02-26 16:00:00 39 39.2 36 956 0 0
ทต.ดงมะดะ 2018-02-26 16:00:00 47 31.9 44 954 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 2018-02-26 15:00:00 49 34.3 37 948 0 0
อบต.แม่ใส 2018-02-26 16:00:00 2 31.9 47 963 0 0
แม่น้ำกก                
ทต.สิริเวียงชัย 2018-02-26 15:00:00 42 36.8 37 963 0 0
อบต.รอบเวียง 2018-02-26 16:00:00 30 36.8 36 964 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้