ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำกก                
ทต.ไชยปราการ 2018-01-16 16:00:00 2 29.4 43 949 0 0
แม่น้ำกก                
ทต.เวียงป่าเป้า 2018-01-16 16:00:00 11 26.5 53 946 0 0
ทต.แม่สรวย 2018-01-16 16:00:00 26 35.3 43 956 0 0
อบต.แม่ใส 2018-01-16 16:00:00 5 29.4 47 964 0 0
แม่น้ำกก                
ทต.สิริเวียงชัย 2018-01-16 16:00:00 12 31.4 41 961 0 0
อบต.ท่าตอน 2018-01-16 15:00:00 68 35.8 33 954 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้