ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำกก                
ทต.ไชยปราการ 2017-11-19 10:00:00 53 31.9 65 953 0 0
แม่น้ำกก                
อบต.แม่ใส 2017-11-19 10:00:00 54 31.9 68 968 0 0
ทต.ดงมะดะ 2017-11-19 10:00:00 61 33.8 53 958 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 2017-11-19 10:00:00 1 24.5 83 951 0 0
ทต.แม่สรวย 2017-11-19 10:00:00 47 36.3 56 959 0 0
แม่น้ำกก                
ทต.สิริเวียงชัย 2017-11-19 10:00:00 45 31.4 69 965 0 0
อบต.ท่าตอน 2017-11-19 10:00:00 1 26 77 957 0 0
อบต.รอบเวียง 2017-11-19 09:00:00 43 32.3 63 968 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้