ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์                
เทศบาลตำบลเหนือ 2017-09-22 07:00:00 0 27 92 988 0 0
บ้านโนนศรีเจริญ 2017-09-22 07:00:00 0.57 26.46 98.5 982.29 0 0
ชุมชนจุมจัง 2017-09-22 07:50:00 17.67 29.89 82.17 988.8 0 0
บ้านห้วยยางดง 2017-09-22 05:00:00 2 27 90 982 0 0
บ้านดงแหลม 2017-09-22 07:00:00 1 25 99 986 0 0
นาคู 2017-09-22 07:00:00 22 29.4 84 981 0 0
ขอนแก่น                
นาหนองทุ่ม 2017-09-22 07:00:00 1 25 98 973 0 0
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2017-09-22 07:00:00 11 27.9 94 984 0 0
คำปลาหลาย 2017-09-22 08:00:00 1.97 27.93 96.83 983.37 0 0
อบต.บ้านไผ่ 2017-09-22 07:00:00 4 27.4 99 987 0.2 2.8
พล 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 - 987 0 50.6
วัดพิเสกประดิษฐิ์ 2017-09-22 07:00:00 - 27 88.3 987.6 0 10.6
พัทยาสอง 2017-09-22 07:00:00 2 27.4 94 979 0 0.2
ชัยภูมิ                
ตาดโตน 2017-09-22 07:50:00 - 25.4 86.3 - 2.8 2.8
บ้านค่าย 2017-09-22 07:40:00 0 24.5 - 984 0.2 1
ห้วยยาง 2017-09-22 07:50:00 0 25 98 975 2 2
โนนกอก 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 980 0 0
เทพสถิต 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 974 0 0
เจาทอง 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 974 0 4.6
สามสวน 2017-09-22 07:00:00 9 27 99 982 1 1
ช่องสามหมอ 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 983 7 23
บ้านเจียง 2017-09-22 07:00:00 0 - - 975 0 0
นครพนม                
บ้านผึ้ง 2017-09-22 07:00:00 8 27 98 987 0 0
บ้านพุ่มแก 2017-09-22 07:00:00 24 29.4 91 987 0 0
บ้านปากอูน 2017-09-22 07:00:00 1 27.9 100 990 0 0
นครราชสีมา                
บ้านอังโกน 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 97 979 0 0
คง 2017-09-22 07:40:00 4 26 96 987 1.4 1.4
สีสุก 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 - 982 0 0.2
บ้านเสาเดี่ยว 2017-09-22 07:00:00 2 27 98 982 0 0
อบต.หนองบัวละคร 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 94 983 0 0
หนองกระสังข์ 2017-09-22 07:20:00 1 27.4 - 987 5.6 5.6
บ้านสุขัง 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 - 982 0 0
บ้านหนองจิก 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 986 0 0
บ้านกงรถ 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 - 983 0 0.2
อบต.ตลาดไทร 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 94.7 - 0 0.6
วังโรงใหญ่ 2017-09-22 07:00:00 0 38.2 - - 0 0
ตลาดปากช่อง 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 98 970 0 0
รพ.วังน้ำเขียว 2017-09-22 07:00:00 4 25 99 962 0 0
วังหมี 2017-09-22 07:00:00 6 24.5 99 955 0 0
อุดมทรัพย์ 2017-09-22 07:00:00 3 27 92 977 0 0
บุรีรัมย์                
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 2017-09-22 07:00:00 41.7 27.3 87.3 992.9 0 1.4
บ้านโคกพลวง 2017-09-22 07:00:00 60 26.3 90 983 0 0
บ้านดอนอะราง 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 - 978 0.2 0.4
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 - 981 0 0
ชุมชนโกรกประดู่ 2017-09-22 07:00:00 - 27.5 91.3 989.8 0 0
ห้วยราช 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 100 983 0 3.2
บ้านโคกพลวง 2017-09-22 07:50:00 0 25.5 - 988 12.2 12.2
ลำนางรอง 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 - 976 0 0
อบต.โนนขวาง 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 94.1 - 5.4 6.4
แคนดง 2017-09-22 07:00:00 1 27 97 987 0 0
มหาสารคาม                
บ้านดอนหว่าน 2017-09-22 07:00:00 4 27.9 94 982 0 0
โกสุมพิสัย 2017-09-22 07:00:00 1 28.4 89 986 0 0
อบต.โนนแดง 2017-09-22 07:00:00 5 26.5 - 981 0 19.2
อบต.หนองโพธิ์ 2017-09-22 07:00:00 1 27 - 987 0 7.6
ยโสธร                
ทุ่งนางโอก 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 91 987 0 0
อบต.บึงแก 2017-09-22 07:00:00 1 26 97 991 0 0
ชุมชนตูม 2017-09-22 07:00:00 9.07 27.44 94.5 988.8 0 0
บ้านหนองเม็ก 2017-09-22 07:00:00 0 27 93 991 - -
ร้อยเอ็ด                
อนุบาลร้อยเอ็ด 2017-09-22 07:00:00 12 31.4 77 984 0 0
เกษตรวิสัย 2017-09-22 07:00:00 34 29.9 91 - 0 0
สะอาดไชยศรี 2017-09-22 07:00:00 0 27 85 988 - -
บ้านนาโพธิ์ 2017-09-22 07:00:00 2 27.9 93 986 0 0
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2017-09-22 07:00:00 0 27 - 989 0 0
ศรีสะเกษ                
เมนรูทกันทรารมย์ 2017-09-22 07:00:00 7 26 98 990 0 0
บ้านห้วยผอก 2017-09-22 07:00:00 9 27.4 100 989 0 18
โนนปูน 2017-09-22 07:00:00 4 25.5 100 989 0 6
บ้านหนองลุง 2017-09-22 07:00:00 6 26.5 - 988 0 0
สกลนคร                
ท่าแร่ 2017-09-22 07:00:00 21 29.9 93 987 0 0
บ้านบัว 2017-09-22 07:00:00 8 27 98 982 0 0
พังโคน 2017-09-22 07:00:00 4 27 99 987 0 9.2
นิคมน้ำอูน 2017-09-22 07:00:00 7 27 - 983 0 0.2
แยกบ้านขาม 2017-09-22 07:00:00 9 27.9 94 983 0 0
คำตากล้า 2017-09-22 07:00:00 16 28.9 90 989 0 0
บ้านโคกสี่ 2017-09-22 07:00:00 41 29.9 90 983 0 0
เต่างอย 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 98 980 0 0
ด่านม่วงคำ 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 - 989 0 0.2
ภูพาน 2017-09-22 07:00:00 21 31.9 75 - 0 0
สุรินทร์                
เมืองที 2017-09-22 07:00:00 3 25.5 - 988 0 0
จอมพระ 2017-09-22 07:40:00 17 27 - 989 0.4 0.4
ปราสาท 2017-09-22 07:50:00 0 25 - 988 3.6 3.6
ชุมชนหนองใหญ่ 2017-09-22 07:20:00 0 25.97 99 988.8 7.8 7.8
บ้านจารย์ 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 - 984 2.2 2.4
หนองคาย                
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2017-09-22 07:00:00 0 25 98 988 0 22.6
หนองนาง 2017-09-22 07:00:00 5 26 - 983 0 12
โพนพิสัย 2017-09-22 07:00:00 0 26 99 988 0 15.8
หนองแอก 2017-09-22 07:00:00 14 27.4 - - 0 0
สังคม 2017-09-22 07:00:00 12 - 93 987 0 38.6
หนองบัวลำภู                
บ้านนาคำไฮ 2017-09-22 07:00:00 1 25 96 975 0 0
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 2017-09-22 08:00:00 9.2 26.46 95.5 977.95 0 0
อบต.ปางกู่ 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 91 978 0 0
อบต.นากอก 2017-09-22 07:00:00 4 26.5 98 982 0 8.2
โนนภูทอง 2017-09-22 07:00:00 1 25 99 970 0 9.8
อำนาจเจริญ                
บ้านนายม 2017-09-22 07:00:00 2 27 97 987 0 0
ม.ราม อำนาจเจริญ 2017-09-22 07:00:00 1 28.9 89 - 0 0
อุดรธานี                
กลางเมืองอุดร 2017-09-22 07:00:00 9 29.4 81 984 0 0
บ้านดงเมือง 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 983 0 0
ทต.บะยาว 2017-09-22 07:00:00 12 27.4 98 975 0 0
บ้านผือ 2017-09-22 07:00:00 6 26 - 983 0 2.2
บ้านดุงเหนือ 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 98 - 0 0
อุบลราชธานี                
อบต.นาโพธิ์กลาง 2017-09-22 07:00:00 0 25 100 988 0 0
หนองผือ 2017-09-22 07:20:00 12 26 - 984 3.6 3.6
นาสวง 2017-09-22 07:30:00 46 29.4 90 990 0.2 0.2
บ้านแก้ง 2017-09-22 07:00:00 4 26 99 987 0 0.2
น้ำยืน 2017-09-22 07:00:00 3 25.5 - 987 0 0
บ้านนาแคน 2017-09-22 07:00:00 3 26 97 987 0 0.8
ตระการพืชผล 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 97 989 0.6 1.6
บ้านหัวเรือ 2017-09-22 07:00:00 7 26.5 99 988 0 0
ระเว 2017-09-22 07:00:00 1 25 - 993 0.2 13.8
บ้านผาชัน 2017-09-22 07:00:00 5.64 26.46 91 990.97 0 0.2
ทุ่งศรีอุดม 2017-09-22 07:00:00 7 27 95 984 0 6
นาตาล 2017-09-22 07:00:00 5 27.4 99 990 1.6 2.4
เลย                
บ้านเพีย 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 - 971 0 19.8
นาซ่าว 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 984 0 0.4
โป่งชี 2017-09-22 07:00:00 0 23 - 936 0 35.4
เหล่ากอหก 2017-09-22 07:00:00 2 24 - 924 0 0.2
ตลาดภูเรือ 2017-09-22 07:00:00 5 26 95 935 0.6 2.6
ภูกระดึง 2017-09-22 07:00:00 1 25 100 979 0 8

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้