ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์                
บ้านโนนศรีเจริญ 2018-02-26 15:00:00 65.21 36.26 38.17 984.46 0 0
ชุมชนจุมจัง 2018-02-26 15:50:00 56.66 35.77 41.67 988.8 0 0
บ้านห้วยยางดง 2018-02-26 11:00:00 7 33.8 40 983 0 0
บ้านดงแหลม 2018-02-26 15:00:00 34 32.3 50 986 0 0
นาคู 2018-02-26 16:00:00 50 34.8 41 982 0 0
ขอนแก่น                
นาหนองทุ่ม 2018-02-26 15:00:00 50 36.3 38 974 0 0
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2018-02-26 15:00:00 46 36.8 38 984 0 0
คำปลาหลาย 2018-02-26 16:10:00 26.25 37.24 38.5 984.46 0 0
อบต.บ้านไผ่ 2018-02-26 16:00:00 21 35.8 37 989 0 0
พล 2018-02-26 15:00:00 6 33.8 42 987 0 0
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 2018-02-26 16:00:00 - 31.3 51.4 985.7 0 0
พัทยาสอง 2018-02-26 16:00:00 43 34.8 44 979 0 0
ชัยภูมิ                
ตาดโตน 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 46.2 - 0 0
บ้านค่าย 2018-02-26 16:00:00 39 34.8 43 984 0 0
ห้วยยาง 2018-02-26 16:00:00 16 33.8 42 974 0 0
โนนกอก 2018-02-26 16:00:00 54 35.8 40 979 0 0
เทพสถิต 2018-02-26 15:00:00 54 34.8 47 974 0 0
เจาทอง 2018-02-26 16:00:00 41 36.3 41 973 0 0.2
สามสวน 2018-02-26 15:00:00 48 33.8 47 982 0 0
ช่องสามหมอ 2018-02-26 16:00:00 19 33.8 42 983 0 0
บ้านเจียง 2018-02-26 16:00:00 53 - 44 975 0 0
นครพนม                
บ้านผึ้ง 2018-02-26 16:00:00 19 32.3 45 989 0 0
บ้านปากอูน 2018-02-26 15:00:00 31 40.7 29 990 0 0
นครราชสีมา                
บ้านอังโกน 2018-02-26 15:00:00 50 35.3 49 979 0 0
คง 2018-02-26 15:00:00 35 35.8 39 987 0 0
สีสุก 2018-02-26 15:00:00 0 34.3 41 983 0 0
บ้านเสาเดี่ยว 2018-02-26 15:00:00 38 35.3 48 983 0 0
อบต.หนองบัวละคร 2018-02-26 15:00:00 14 33.8 43 984 0 0
หนองกระสังข์ 2018-02-26 15:00:00 46 35.3 45 987 0 0
บ้านสุขัง 2018-02-26 15:00:00 53 35.3 47 982 0 0
บ้านซึม 2018-02-26 15:00:00 58.49 37.73 39.67 986.63 0 0
บ้านหนองจิก 2018-02-26 16:00:00 27 34.8 44 981 0 0
บ้านกงรถ 2018-02-26 15:00:00 17 34.3 - 983 0 0
อบต.ตลาดไทร 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 46 - 0 0
วังโรงใหญ่ 2018-02-26 16:00:00 1 39.2 - - 0 0
ตลาดปากช่อง 2018-02-26 16:00:00 7 30.4 62 971 0 0
รพ.วังน้ำเขียว 2018-02-26 15:00:00 36 31.9 57 962 0 0
วังหมี 2018-02-26 15:00:00 58 34.8 52 956 0.2 0.4
อุดมทรัพย์ 2018-02-26 15:00:00 15 32.8 58 978 0 0
บุรีรัมย์                
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 2018-02-26 16:00:00 370.9 37.2 37.3 992.8 0 0
บ้านโคกพลวง 2018-02-26 16:00:00 218 34.5 44 984 0 0
บ้านดอนอะราง 2018-02-26 15:00:00 52 35.8 47 978 0 0
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2018-02-26 15:00:00 54 38.7 38 980 0 0
ห้วยราช 2018-02-26 16:00:00 46 34.8 40 983 0 0
บ้านโคกพลวง 2018-02-26 15:00:00 48 34.8 42 987 0 0
อบต.โนนขวาง 2018-02-26 16:00:00 - 31.7 51.7 - 0 0
มหาสารคาม                
บ้านดอนหว่าน 2018-02-26 16:00:00 43 33.8 47 982 0 0
โกสุมพิสัย 2018-02-26 15:00:00 52 35.8 45 986 0 0
อบต.โนนแดง 2018-02-26 15:00:00 54 35.3 39 983 0 0
อบต.หนองโพธิ์ 2018-02-26 15:00:00 64 37.2 36 987 0 0
ยโสธร                
ทุ่งนางโอก 2018-02-26 15:00:00 56 35.8 43 988 0 0
อบต.บึงแก 2018-02-26 15:00:00 8 32.8 44 993 0 0
ชุมชนตูม 2018-02-26 16:00:00 19.83 34.79 40.5 990.97 0 0
ร้อยเอ็ด                
อนุบาลร้อยเอ็ด 2018-02-26 16:00:00 48 37.7 38 984 0 0
เกษตรวิสัย 2018-02-26 15:00:00 46 36.3 41 - 0 0
สะอาดไชยศรี 2018-02-26 16:00:00 0 30.9 48 989 - -
บ้านนาโพธิ์ 2018-02-26 16:00:00 36 34.3 47 987 0 0.2
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2018-02-26 15:00:00 1 33.8 45 991 0 0
ชุมพร 2018-02-26 16:00:00 39 33.8 42 987 0 0
ศรีสะเกษ                
เมนรูทกันทรารมย์ 2018-02-26 15:00:00 45 39.7 33 990 0 0
บ้านห้วยผอก 2018-02-26 16:00:00 11 36.3 35 989 0 0
โนนปูน 2018-02-26 15:00:00 46 35.8 38 989 0 0
บ้านหนองลุง 2018-02-26 16:00:00 33 34.8 45 897 0 0
สกลนคร                
ท่าแร่ 2018-02-26 16:00:00 33 36.3 36 988 0 0
บ้านบัว 2018-02-26 15:00:00 8 32.8 42 984 0 0
พังโคน 2018-02-26 15:00:00 7 34.8 39 988 0 0
นิคมน้ำอูน 2018-02-26 15:00:00 42 34.8 41 984 0 0
คำตากล้า 2018-02-26 15:00:00 53 34.3 40 989 0 0
บ้านทรายทอง 2018-02-26 16:00:00 55 36.3 35 981 0 0
บ้านโคกสี่ 2018-02-26 15:00:00 45 35.3 38 984 0 0
เต่างอย 2018-02-26 16:00:00 40 33.8 46 980 0 0
ด่านม่วงคำ 2018-02-26 15:00:00 35 36.8 40 989 0 0.2
ภูพาน 2018-02-26 15:00:00 17 34.8 43 - 0 0
สุรินทร์                
เมืองที 2018-02-26 16:00:00 54 36.8 36 988 0 0
นาหนองไผ่ 2018-02-26 15:00:00 61 34.8 46 990 0 0
จอมพระ 2018-02-26 15:00:00 47 39.7 35 990 0 0
ชุมชนหนองใหญ่ 2018-02-26 16:00:00 37.25 37.73 34.5 987.71 0 0
ธาตุ 2018-02-26 15:00:00 51 36.8 41 991 0 0
บ้านจารย์ 2018-02-26 16:00:00 48 40.2 29 984 0 0
หนองคาย                
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2018-02-26 15:00:00 43 35.3 37 987 0 0
โพนพิสัย 2018-02-26 15:00:00 51 36.3 39 987 0 0
หนองแอก 2018-02-26 15:00:00 51 37.7 31 - 0 0
สังคม 2018-02-26 15:00:00 52 36.3 33 987 0 1.8
หนองบัวลำภู                
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 2018-02-26 16:00:00 41.87 33.32 43.33 979.03 0 0
อบต.ปางกู่ 2018-02-26 16:00:00 42 36.3 38 979 0 0
โนนภูทอง 2018-02-26 15:00:00 58 35.8 37 969 0 0
อำนาจเจริญ                
บ้านนายม 2018-02-26 15:00:00 50 37.2 36 988 0 0
ม.ราม อำนาจเจริญ 2018-02-26 15:00:00 2 34.8 40 - 0 0
อุดรธานี                
กลางเมืองอุดร 2018-02-26 16:00:00 42 35.8 36 984 0 0
บ้านดงเมือง 2018-02-26 15:00:00 5 34.8 41 984 0 0
บ้านเชียง 2018-02-26 16:00:00 36 34.8 44 986 0 0
ทต.บะยาว 2018-02-26 16:00:00 43 34.3 43 976 0 0
บ้านผือ 2018-02-26 16:00:00 41 37.2 32 983 0 0
บ้านดุงเหนือ 2018-02-26 15:00:00 37 35.8 35 - 0 0
อุบลราชธานี                
อบต.นาโพธิ์กลาง 2018-02-26 16:00:00 14 35.8 35 989 0 0
หนองผือ 2018-02-26 16:00:00 31 37.2 38 986 0 0
นาสวง 2018-02-26 15:00:00 44 37.7 37 990 0 0
บ้านแก้ง 2018-02-26 16:00:00 43 36.3 40 986 0 0
น้ำยืน 2018-02-26 15:00:00 34 36.8 34 984 0 0
บ้านนาแคน 2018-02-26 15:00:00 44 37.7 37 986 0 0
ตระการพืชผล 2018-02-26 15:00:00 50 35.8 38 988 0 0
ระเว 2018-02-26 15:00:00 50 35.8 40 992 0 0
บ้านผาชัน 2018-02-26 16:00:00 40.05 35.77 35.17 992.05 0 0
ทุ่งศรีอุดม 2018-02-26 15:00:00 59 37.2 37 984 0 0
นาตาล 2018-02-26 15:00:00 52 41.7 30 989 0 0
เลย                
บ้านเพีย 2018-02-26 15:00:00 58 35.8 40 971 0 0
นาซ่าว 2018-02-26 15:00:00 54 37.7 35 983 0 0
โป่งชี 2018-02-26 15:00:00 58 37.7 38 935 0 0.2
เหล่ากอหก 2018-02-26 15:00:00 30 31.4 50 924 0 0
ตลาดภูเรือ 2018-02-26 15:00:00 54 33.8 46 936 0 0
ภูกระดึง 2018-02-26 15:00:00 43 38.7 36 979 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้