ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์                
บ้านโนนศรีเจริญ 2018-01-20 06:00:00 0 17.15 99 984.46 0 0
ชุมชนจุมจัง 2018-01-20 06:30:00 0 20.09 79.17 989.88 0 0
บ้านห้วยยางดง 2018-01-20 02:00:00 0 17.6 97 986 0 0
บ้านดงแหลม 2018-01-20 06:00:00 0 16.7 - 988 0 0
นาคู 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 89 984 0 0
ขอนแก่น                
นาหนองทุ่ม 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 976 0 0
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 98 988 0 0
คำปลาหลาย 2018-01-20 06:50:00 0 17.15 - 985.54 0 0
อบต.บ้านไผ่ 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 96 989 0 0
พล 2018-01-20 06:00:00 0 20.6 87 989 0 0
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 2018-01-20 06:00:00 - 21.1 78.3 987.5 0 0
พัทยาสอง 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 86 981 0 0
ชัยภูมิ                
ตาดโตน 2018-01-20 06:00:00 - 21.7 73.6 - 0 0
บ้านค่าย 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 84 986 0 0
ห้วยยาง 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 96 975 0 0
โนนกอก 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 87 982 0 0
เทพสถิต 2018-01-20 06:00:00 0 21.6 77 976 0 0
เจาทอง 2018-01-20 06:00:00 0 16.7 - 975 0 0
สามสวน 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 98 986 0 0
ช่องสามหมอ 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 95 984 0 0
บ้านเจียง 2018-01-20 06:00:00 0 - - 977 0 0
นครพนม                
บ้านผึ้ง 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 - 990 0 0
บ้านปากอูน 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 96 991 0 0
นครราชสีมา                
บ้านอังโกน 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 91 981 0 0
คง 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 86 989 0 0
สีสุก 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 983 0 0
บ้านเสาเดี่ยว 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 88 986 0 0
อบต.หนองบัวละคร 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 86 984 0 0
หนองกระสังข์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 82 989 0 0
บ้านสุขัง 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 93 984 0 0
บ้านซึม 2018-01-20 06:00:00 0 20.09 89.17 989.88 0 0
บ้านหนองจิก 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 986 0 0.2
บ้านกงรถ 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 - 986 0 0
อบต.ตลาดไทร 2018-01-20 06:00:00 - 20.4 86.6 - 0 0
วังโรงใหญ่ 2018-01-20 06:00:00 0 38.2 - - 0 0
ตลาดปากช่อง 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 95 973 0 0
รพ.วังน้ำเขียว 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 74 964 0 0
วังหมี 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 - 957 0 0
อุดมทรัพย์ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 98 980 0 0
บุรีรัมย์                
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 2018-01-20 06:00:00 0.3 21.7 80.3 995.5 0 0
บ้านโคกพลวง 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 80 986 0 0
บ้านดอนอะราง 2018-01-20 06:00:00 0 20.6 86 980 0 0
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2018-01-20 06:00:00 0 21.6 90 982 0 0
ห้วยราช 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 90 986 0 0
บ้านโคกพลวง 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 92 990 0 0
อบต.โนนขวาง 2018-01-20 06:00:00 - 20.4 84.5 - 0 0
มหาสารคาม                
บ้านดอนหว่าน 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 92 984 0 0
โกสุมพิสัย 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 96 988 0 0
อบต.โนนแดง 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 97 982 0 0
อบต.หนองโพธิ์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 96 988 0 0
ยโสธร                
ทุ่งนางโอก 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 91 989 0 0
อบต.บึงแก 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 88 994 0 0.2
ชุมชนตูม 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 91.17 990.97 0 0
ร้อยเอ็ด                
อนุบาลร้อยเอ็ด 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 84 987 0 0
เกษตรวิสัย 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 - 0 0
สะอาดไชยศรี 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 77 990 - -
บ้านนาโพธิ์ 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 85 989 0 0
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 89 990 0 0
ชุมพร 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 81 989 0 0
ศรีสะเกษ                
เมนรูทกันทรารมย์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 89 992 0 0
บ้านห้วยผอก 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 95 992 0 0
โนนปูน 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 99 991 0 0
บ้านหนองลุง 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 94 990 0 0
สกลนคร                
ท่าแร่ 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 990 0 0
บ้านบัว 2018-01-20 06:00:00 0 16.7 100 986 0 0
พังโคน 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 90 989 0 0
นิคมน้ำอูน 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 - 987 0 0
คำตากล้า 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 97 992 0 0
บ้านทรายทอง 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 98 986 0 0
บ้านโคกสี่ 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 - 987 0 0
เต่างอย 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 96 982 0 0
ด่านม่วงคำ 2018-01-20 06:00:00 0 16.7 - 991 0 0.2
ภูพาน 2018-01-20 06:00:00 0 22.1 72 - 0 0
สุรินทร์                
เมืองที 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 94 990 0 0
นาหนองไผ่ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 97 993 0 0
จอมพระ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 99 991 0 0
ปราสาท 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 90 989 0 0
ชุมชนหนองใหญ่ 2018-01-20 06:00:00 0 21.56 88 989.88 0 0
ธาตุ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 90 993 0 0
บ้านจารย์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 94 987 0 0
หนองคาย                
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 97 990 0 0
โพนพิสัย 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 96 991 0 0
หนองแอก 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 21 - 0 0
สังคม 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 990 0 0
หนองบัวลำภู                
อบต.ปางกู่ 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 85 981 0 0
อบต.นากอก 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 99 984 0 0
โนนภูทอง 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 94 973 0 0
อำนาจเจริญ                
บ้านนายม 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 91 989 0 0
ม.ราม อำนาจเจริญ 2018-01-20 06:00:00 0 21.6 80 - 0 0
อุดรธานี                
กลางเมืองอุดร 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 83 988 0 0
บ้านดงเมือง 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 - 986 0 0
บ้านเชียง 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 98 989 0 0
ทต.บะยาว 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 82 977 0 0
บ้านผือ 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 - 987 0 0
บ้านดุงเหนือ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 96 - 0 0
อุบลราชธานี                
อบต.นาโพธิ์กลาง 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 98 990 0 0
หนองผือ 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 - 987 0 0
นาสวง 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 96 992 0 0
บ้านแก้ง 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 99 989 0 0
น้ำยืน 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 - 988 0 0
บ้านนาแคน 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 98 989 0 0
ตระการพืชผล 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 92 990 0 0
บ้านหัวเรือ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 93 990 0 0
ระเว 2018-01-20 06:00:00 1 18.6 99 994 0 0
บ้านผาชัน 2018-01-20 06:00:00 0 17.64 100.33 993.14 0 0
ทุ่งศรีอุดม 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 987 0 0
นาตาล 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 99 992 0 0
เลย                
บ้านเพีย 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 974 0 0
นาซ่าว 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 987 0 0.2
โป่งชี 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 937 0 0
เหล่ากอหก 2018-01-20 06:00:00 0 11.3 - 926 0 0.2
ตลาดภูเรือ 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 937 0 0.2
ภูกระดึง 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 - 981 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้