ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์                
เทศบาลตำบลเหนือ 2017-11-18 02:00:00 0 25 95 988 0 0
บ้านโนนศรีเจริญ 2017-11-18 02:20:00 0 23.52 100.33 983.37 1.2 7.8
ชุมชนจุมจัง 2017-11-18 02:30:00 0 24.5 99.67 987.71 0 0
บ้านดงแหลม 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 986 0 0
นาคู 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 982 0 0
ขอนแก่น                
นาหนองทุ่ม 2017-11-18 02:00:00 0 24 100 975 0 0
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2017-11-18 02:00:00 0 24 97 986 0 0
คำปลาหลาย 2017-11-18 02:40:00 0 25.48 - 983.37 0 0
อบต.บ้านไผ่ 2017-11-18 02:00:00 0 26 99 987 0 0
พล 2017-11-18 02:00:00 0 27 90 987 0 0
วัดพิเสกประดิษฐิ์ 2017-11-18 02:00:00 - 26.4 87.9 988 0 0
พัทยาสอง 2017-11-18 02:00:00 0 25 94 980 0 0
ชัยภูมิ                
ตาดโตน 2017-11-18 02:00:00 - 26.8 83.5 - 0 0
บ้านค่าย 2017-11-18 02:00:00 0 26 91 984 0 0
ห้วยยาง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 96 975 0 0
โนนกอก 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 981 0 0
เทพสถิต 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 94 976 0 0
เจาทอง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 975 0 0
สามสวน 2017-11-18 02:00:00 0 24 98 983 0 0
ช่องสามหมอ 2017-11-18 02:00:00 0 26 86 984 0 0
บ้านเจียง 2017-11-18 02:00:00 0 - 98 976 0 0
นครพนม                
บ้านผึ้ง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 988 0 0
บ้านปากอูน 2017-11-18 02:00:00 0 26 97 989 0 0
นครราชสีมา                
บ้านอังโกน 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 100 980 0 0
คง 2017-11-18 02:00:00 0 26 90 988 0 0
สีสุก 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 983 0 0.2
บ้านเสาเดี่ยว 2017-11-18 02:00:00 0 26 96 984 0 0
อบต.หนองบัวละคร 2017-11-18 02:00:00 0 26 93 984 0 0
หนองกระสังข์ 2017-11-18 02:00:00 0 26 94 988 0 0
บ้านสุขัง 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 983 0 0
บ้านซึม 2017-11-18 02:00:00 0 26.46 94.33 988.8 0 0
บ้านหนองจิก 2017-11-18 02:00:00 0 25 97 987 0 0
บ้านกงรถ 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 984 0 0
อบต.ตลาดไทร 2017-11-18 02:00:00 - 25.1 93.4 - 0 0
วังโรงใหญ่ 2017-11-18 02:00:00 0 38.7 - - 0 0
ตลาดปากช่อง 2017-11-18 02:00:00 0 23 100 973 0 0
รพ.วังน้ำเขียว 2017-11-18 02:00:00 0 20.6 - 964 0 0
วังหมี 2017-11-18 02:00:00 0 21.1 - 957 0 0.8
อุดมทรัพย์ 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 979 0 0
บุรีรัมย์                
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 2017-11-18 02:00:00 0.3 26.6 86 993.5 0 0
บ้านโคกพลวง 2017-11-18 02:00:00 0 24.7 87 984 0 0
บ้านดอนอะราง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 979 0 0
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 981 0 0
ชุมชนโกรกประดู่ 2017-11-18 02:00:00 - 25.5 91.6 990.7 0 0
ห้วยราช 2017-11-18 02:00:00 0 25 98 984 0 0
บ้านโคกพลวง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 989 0 0
ลำนางรอง 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 977 0 0
อบต.โนนขวาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.4 91.1 - 0 0
แคนดง 2017-11-18 02:00:00 0 25 93 988 0 0
มหาสารคาม                
บ้านดอนหว่าน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 982 0 0
โกสุมพิสัย 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 98 987 0 0
อบต.โนนแดง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 96 981 0 0
อบต.หนองโพธิ์ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 987 0 0
ยโสธร                
ทุ่งนางโอก 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 988 0 0
อบต.บึงแก 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 96 992 0 0
ชุมชนตูม 2017-11-18 02:00:00 0 24.99 - 989.88 0 0
ร้อยเอ็ด                
อนุบาลร้อยเอ็ด 2017-11-18 02:00:00 0 27.9 79 986 0 0
เกษตรวิสัย 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - - 0 0
สะอาดไชยศรี 2017-11-18 02:00:00 0 24 96 988 - -
บ้านนาโพธิ์ 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 987 0 0
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 989 0 0
ชุมพร 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 987 0 0
ศรีสะเกษ                
เมนรูทกันทรารมย์ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 93 990 0 0
บ้านห้วยผอก 2017-11-18 02:00:00 0 25 100 990 0 0
บ้านท่าอุด 2017-11-18 02:00:00 0 26 98 986 0 0
โนนปูน 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 990 0 0
บ้านหนองลุง 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 95 980 0 0
สกลนคร                
ท่าแร่ 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 988 0 0
บ้านบัว 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 983 0 0
พังโคน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 97 988 0 0
นิคมน้ำอูน 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 984 0 0.2
คำตากล้า 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 93 990 0 0
บ้านทรายทอง 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 94 983 0 0
บ้านโคกสี่ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 984 0 0
เต่างอย 2017-11-18 02:00:00 0 24 99 981 0 0
ด่านม่วงคำ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 989 0 0.2
ภูพาน 2017-11-18 02:00:00 0 26 93 - 0 0.2
สุรินทร์                
เมืองที 2017-11-18 02:00:00 0 25 99 989 0 0
นาหนองไผ่ 2017-11-18 02:00:00 0 26 94 992 0 0
จอมพระ 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 990 0 0
ปราสาท 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 987 0 0
ชุมชนหนองใหญ่ 2017-11-18 02:00:00 0 25.48 98 988.8 0 0
ธาตุ 2017-11-18 02:00:00 0 25 94 992 0 0
บ้านจารย์ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100 986 0 0
หนองคาย                
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 90 988 0 0
หนองนาง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 984 0 0
โพนพิสัย 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 989 0 0
หนองแอก 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - - 0 0
สังคม 2017-11-18 02:00:00 0 - - 988 0 0
หนองบัวลำภู                
บ้านนาคำไฮ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 93 976 0 0
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99.33 976.86 0 0
อบต.ปางกู่ 2017-11-18 02:00:00 0 25 98 979 0 0
อบต.นากอก 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 92 983 0 0
โนนภูทอง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 94 971 0 0
อำนาจเจริญ                
บ้านนายม 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 988 0 0
ม.ราม อำนาจเจริญ 2017-11-18 02:00:00 0 26 90 - 0 0
อุดรธานี                
กลางเมืองอุดร 2017-11-18 02:00:00 0 28.9 70 986 0 0
บ้านดงเมือง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 984 0 0
บ้านเชียง 2017-11-18 02:00:00 0 25 99 987 0 0
ทต.บะยาว 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 94 976 0 1
บ้านผือ 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 984 0 0
บ้านดุงเหนือ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 94 - 0 0
อุบลราชธานี                
อบต.นาโพธิ์กลาง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 989 0 0
หนองผือ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 986 0 0
นาสวง 2017-11-18 02:00:00 0 25 98 991 0 0
บ้านแก้ง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 988 0 0
น้ำยืน 2017-11-18 02:00:00 0 25 98 987 0 0
บ้านนาแคน 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 987 0 0
ตระการพืชผล 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 989 0 0
บ้านหัวเรือ 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 990 0 0
ระเว 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 993 0 0
บ้านผาชัน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100.33 990.97 0 0
ทุ่งศรีอุดม 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 99 986 0 0
นาตาล 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 990 0 0
เลย                
บ้านเพีย 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 973 0 0
นาซ่าว 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 984 0 0.2
โป่งชี 2017-11-18 02:00:00 0 21.1 - 938 0 0
เหล่ากอหก 2017-11-18 02:00:00 0 20.1 - 926 0 0
ตลาดภูเรือ 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 937 0 0.4
ภูกระดึง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 980 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้