ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร                
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2018-02-26 16:00:00 298.8 33.4 51.6 1006.4 0 0
ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย 2018-02-26 16:00:00 17.88 35.28 48.33 1000.73 0 0
กาญจนบุรี                
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2018-02-26 15:00:00 14 36.3 41 1000 0 0
อบต.เกาะสำโรง 2018-02-26 15:00:00 57 39.2 39 1002 0 0
อบต.ท่าเสา 2018-02-26 15:00:00 32 35.3 45 993 0 0
อบต.ศรีมงคล 2018-02-26 15:00:00 12 34.8 44 - 0 0
บ่อพลอย 2018-02-26 16:00:00 23 34.8 45 987 0 0
ดงเสลา 2018-02-26 16:00:00 44 36.8 44 975 0 0
โป่งช้าง 2018-02-26 16:00:00 0 32.3 54 984 0 0.2
ดอนชะเอม 2018-02-26 15:00:00 39 39.2 43 1000 0 0
บ้านพุถ่อง 2018-02-26 16:00:00 10 30.9 58 987 0 0.2
ด่านเจดีย์สามองค์ 2018-02-26 15:00:00 36 32.8 51 968 0 0.4
สังขละบุรี 2018-02-26 16:00:00 20 31.9 68 982 0 0.2
น้ำตกเกริงกระเวีย 2018-02-26 16:00:00 3 29.9 63 973 0 0
หนองอำเภอจีน 2018-02-26 16:00:00 4 34.8 46 - 0 0
วัดไทรทอง 2018-02-26 16:00:00 4 32.8 51 989 0 0
จันทบุรี                
ทต.โป่งน้ำร้อน 2018-02-26 16:00:00 56 28.4 95 979 8.2 27.6
อบต.เทพนิมิต 2018-02-26 16:00:00 - 32.2 64.6 997.1 0 0
ทต.ปัถวี 2018-02-26 16:00:00 - 31.7 72.1 1007.3 0 0
ทต.พลิ้ว 2018-02-26 16:00:00 - 31.8 71.5 1008.5 0 3.8
อบต.ขุนซ่อง 2018-02-26 16:00:00 - 32.1 70.3 1003.3 0 0
อบต.นายายอาม 2018-02-26 16:00:00 - 31.6 72.5 1008.1 0 0.4
ทต.ตะเคียนทอง 2018-02-26 16:00:00 - 27.2 86.5 1005.4 0 0
ฉะเชิงเทรา                
อบต.บางขวัญ 2018-02-26 16:00:00 - 34.4 57 1007.6 0 0
อบต.ดอนฉิมพลี 2018-02-26 16:00:00 - 36.3 53.4 - 0 0
ทต.ท่าข้าม 2018-02-26 16:00:00 - 35.4 56.8 1007.6 0 0
อบต.หนองแหน 2018-02-26 16:00:00 - 33.5 61.7 - 0 0
อบต.ท่ากระดาน 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 52.4 1004.4 0 0
อบต.คลองตะเกรา 2018-02-26 16:00:00 - 33.5 62.3 1000.7 0 0
ชลบุรี                
อบต.หนองบอนแดง 2018-02-26 12:00:00 - 31.6 70.4 1007.7 0 0
รพสต.บ่อวิน 2018-02-26 16:00:00 - 30.2 70 - 0 0
อบต.พลูตาหลวง 2018-02-26 16:00:00 - 30.1 74.5 1003.7 0 0
อบต.บ่อทอง 2018-02-26 16:00:00 - 31.6 70.1 - 0 0
ชัยนาท                
วัดสิงห์ 2018-02-26 16:00:00 34 41.7 40 1000 0 0
สรรคบุรี 2018-02-26 16:00:00 34 35.8 51 999 0 0
ตราด                
เปร็ดใน 2018-02-26 03:00:00 - 26.9 86.2 1009.4 0 0.4
ทต.ท่าพริกเนินทราย 2018-02-26 11:00:00 - 33.9 62.9 1011.6 0 0
อบต.ไม้รูด 2018-02-26 16:00:00 - 32.5 68.5 1008.3 0 0
อบต.สะตอ 2018-02-26 16:00:00 - 34.1 62.1 1006.9 0 0
อบต.ด่านชุมพล 2018-02-26 16:00:00 - 33.4 66.1 1005.3 0 0
ทต.หนองบอน 2018-02-26 16:00:00 - 31.5 72.2 - 0 0
อบต.บางปิด 2018-02-26 16:00:00 - 32.5 67.8 1008.4 0 0
ทต.เกาะช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 32.9 67.6 1008.4 0 0
นครนายก                
อบต.ศรีจุฬา 2018-02-26 16:00:00 - 34.1 55.5 - 0 0
อบต.นาหินลาด 2018-02-26 16:00:00 - 40.1 44 1005.9 0 0
อบต.ศรีกะอาง 2018-02-26 16:00:00 - 39.5 44.9 1008.2 0 0
นครปฐม                
ศาลาดิน 2018-02-26 16:00:00 174.14 - - - 0 0
นนทบุรี                
หมู่บ้านนันทวรรณ 2018-02-26 16:00:00 39 40.2 37 1003 0 0
ปทุมธานี                
รังสิตคลอง7 2018-02-26 16:00:00 43.75 37.73 46.67 1001.82 0 0
ปราจีนบุรี                
รพสต.บ้านโคกอุดม 2018-02-26 16:00:00 39 36.8 48 1004 0 0
อบต.วังท่าช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 51.5 1004.6 0 0
อบต.บุพราหมณ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54.6 1000.5 0 0
ทต.กรอกสมบูรณ์ 2018-02-26 16:00:00 39 35.3 53 1001 0 0
พระนครศรีอยุธยา                
อบต.หนองขนาก 2018-02-26 16:00:00 43 37.7 - 1004 0 0
ทต.บางไทร 2018-02-26 16:00:00 14 37.7 45 1006 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2018-02-26 16:00:00 7 32.8 72 1004 0 0
ระยอง                
ทต.บ้านนา 2018-02-26 16:00:00 - 33.4 62.3 1007.9 0 0
ชุมชนประแส 2018-02-26 16:10:00 262.97 - - - 0 0
อบต.หนองไร่ 2018-02-26 16:00:00 - 30.7 72.8 1001.9 0 0
ราชบุรี                
ทุ่งแหลม 2018-02-26 15:00:00 54 39.2 38 991 0 0
เขาช่องพราน 2018-02-26 16:00:00 36 - 47 1000 0 0
โป่งกระทิง 2018-02-26 16:00:00 0 25.5 96 982 0 0
ลพบุรี                
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2018-02-26 16:00:00 2 34.8 50 995 0 0
หนองมะค่า 2018-02-26 16:00:00 46 36.3 - 992 0 0
สมุทรปราการ                
รพ.ป้อมพระจุล 2018-02-26 16:00:00 45 37.7 52 - 0 0
บางเสาธง 2018-02-26 16:00:00 39 37.7 48 1002 0 0
สมุทรสงคราม                
อบต.ปลายโพงพาง 2018-02-26 15:00:00 62 33.3 63 1004 0 0
สมุทรสาคร                
อบต.บางกระเจ้า 2018-02-26 15:00:00 50 35.3 61 999 0 0
สระบุรี                
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2018-02-26 16:00:00 27 34.3 57 1002 0 0
สิงห์บุรี                
โพธิ์ชัย 2018-02-26 15:00:00 51 35.8 53 1003 0 0.2
สุพรรณบุรี                
นิคมกระเสียว 2018-02-26 15:00:00 52 37.7 39 990 0 0
หนองผักนาก 2018-02-26 16:00:00 44 36.3 51 1002 0 0
ทต.เจดีย์ 2018-02-26 15:00:00 51.4 36.26 55.67 1002.9 0 0
อ่างทอง                
อบต.บ้านพราน 2018-02-26 15:00:00 53 38.2 48 1005 0 0.2
เพชรบุรี                
บ้านปากคลอง 2018-02-26 16:00:00 7 32.8 51 1005 0 0
บ้านจะโปร่ง 2018-02-26 16:00:00 21 31.4 69 992 0 0
ท่าตะคร้อ 2018-02-26 16:00:00 3 31.9 64 997 0 0
แยกชะอำ 2018-02-26 16:00:00 40 34.3 68 1003 0 0
ไร่ใหม่พัฒนา 2018-02-26 15:00:00 55 34.3 61 991 0 0
เขื่อนเพชร 2018-02-26 15:00:00 52 35.8 57 1000 0 0
อบต.กลัดหลวง 2018-02-26 15:00:00 33 36.3 49 1003 0 0
บ้านโป่งเกตุ 2018-02-26 16:00:00 15 34.3 61 992 0 0.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้