ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร                
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2017-09-22 07:00:00 0 25.97 88.67 - 0 17
ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย 2017-09-22 07:00:00 1 27.4 70 995 0 2.4
กาญจนบุรี                
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 - 1000 0 38
อบต.เกาะสำโรง 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 - 1002 0 7.2
อบต.ท่าเสา 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 993 0 9.6
อบต.ศรีมงคล 2017-09-22 07:00:00 1 25 98 1001 0 2.2
บ่อพลอย 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 988 0 3.8
ดงเสลา 2017-09-22 07:00:00 0 23 - 978 0 14.4
โป่งช้าง 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 984 0 16
ดอนชะเอม 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 999 0 19.8
บ้านพุถ่อง 2017-09-22 07:00:00 2 24 - 988 0 70.4
ด่านเจดีย์สามองค์ 2017-09-22 07:00:00 1 22.5 - 969 0 24.4
สังขละบุรี 2017-09-22 07:00:00 3 24.5 - 984 0 12.8
น้ำตกเกริงกระเวีย 2017-09-22 07:00:00 1 24 - 974 0 14.6
หนองอำเภอจีน 2017-09-22 07:00:00 1 26 97 997 0 2.6
วัดไทรทอง 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 990 0 0
จันทบุรี                
ทต.โป่งน้ำร้อน 2017-09-22 07:00:00 8 27 93 979 0 0
เขาหอม 2017-09-22 07:00:00 6 27 - - 0 0
บ้านหนองขอน 2017-09-22 07:00:00 2 26 - - 3.8 10.8
ทต.ทับช้าง 2017-09-22 07:00:00 16 26 97 990 0 0
ขุนซ่อง 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 99 1000 0 0
เมืองใหม่นายายอาม 2017-09-22 07:10:00 0 27 99 999 0.2 0.2
ฉะเชิงเทรา                
บ้านบางขวัญ 2017-09-22 07:00:00 3 30.9 82 - 0 0
หนองแหน 2017-09-22 07:00:00 2 28.4 98 995 0 0
หินแร่ 2017-09-22 07:00:00 3 27.4 - 980 0 0
ชลบุรี                
หนองสรวง 2017-09-22 07:00:00 0 27 96 1001 0 0
ซอยวัดหนองปรือ 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 93 997 0 0
พลูตาหลวง 2017-09-22 07:00:00 2 26 99 995 0 0
ชัยนาท                
เขื่อนเจ้าพระยา 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 96 1001 0 0
มโนรมย์ 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 99 1005 0 0.4
วัดสิงห์ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 95 1000 0 1
ห้วยกรด 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 98 1002 0 0.4
สรรคบุรี 2017-09-22 07:00:00 1 26 97 999 0 2.4
หันคา 2017-09-22 07:00:00 1 27 - 999 0 1.2
ตราด                
เปร็ดใน 2017-09-22 07:00:00 3.28 26.46 95.67 1006.16 0 1.2
บ้านแหลมค้อ 2017-09-22 07:00:00 3 27.4 - 1002 0 0
หาดทับทิม 2017-09-22 07:00:00 17 28.4 86 999 0 3.4
บ้านด่านชุมพล 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 - 997 0 3.6
หนองบอน 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 983 0 40.8
เขาระกำ 2017-09-22 07:00:00 0 - - 999 0 10.6
บางเบ้า 2017-09-22 07:00:00 1 25 - - - -
นครนายก                
บ้านหัวนา 2017-09-22 07:00:00 7 27 - 1004 0 0.2
นครปฐม                
ท่านา 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 92 1002 0 9
ศาลาดิน 2017-09-22 07:40:00 152.08 - - - 0 0
นนทบุรี                
หมู่บ้านนันทวรรณ 2017-09-22 07:00:00 0 27.4 94 1004 0.2 1
บ้านลากฆ้อน 2017-09-22 07:40:00 570 36.3 76 997 0.2 0.2
ปทุมธานี                
เลียบคลอง13 2017-09-22 07:00:00 4 28.4 - 981 0 0
ปราจีนบุรี                
รพสต.บ้านโคกอุดม 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 94 1002 0 0.4
ท่างาม 2017-09-22 07:00:00 0 28.4 90 997 0 0
ระเบาะไผ่ 2017-09-22 07:00:00 0 27.9 - - 0 0
พระนครศรีอยุธยา                
อบต.หนองขนาก 2017-09-22 07:00:00 0 27.4 - 993 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2017-09-22 07:00:00 3 27 91 1003 0 5.8
ระยอง                
บ้านแลง 2017-09-22 07:00:00 0 27 100 1002 2.4 8.4
อู่ทอง 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 1002 - -
ชุมชนประแส 2017-09-22 07:40:00 124.16 - - - 0 0
บ้านหนองไร่ 2017-09-22 07:00:00 5 27.9 - 993 0 0
ราชบุรี                
น้ำตกเก้าชั้น 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 989 0 0
ทุ่งแหลม 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 994 0 29.8
เขาช่องพราน 2017-09-22 07:00:00 1 - 98 1003 0 2
บ้านหนองตาจอน 2017-09-22 07:00:00 0.97 24.99 - 997.48 0 9.4
โป่งกระทิง 2017-09-22 07:00:00 1 25 - 983 0 6.2
ลพบุรี                
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 995 0 2
ลำนารายณ์ 2017-09-22 07:00:00 0 27 99 994 0 0
หนองมะค่า 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 993 0 0
สระโบสถ์ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 97 996 0 0
สมุทรปราการ                
รพ.ป้อมพระจุล 2017-09-22 07:00:00 3 27.9 99 1002 0 0.2
บางเสาธง 2017-09-22 07:00:00 0 27 98 1003 0 43.4
สมุทรสงคราม                
อบต.ปลายโพงพาง 2017-09-22 07:00:00 0 25 100 1004 0 0.4
สมุทรสาคร                
อบต.บางกระเจ้า 2017-09-22 07:00:00 4 26.5 99 1005 0 13.2
สระบุรี                
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2017-09-22 07:00:00 0 27 98 1003 0 0
บ้านวังยาง 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 98 986 0 0
สิงห์บุรี                
โพธิ์ชัย 2017-09-22 07:00:00 2 27 - 1004 0 3.6
สุพรรณบุรี                
นิคมกระเสียว 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 - 991 0 3.8
หนองผักนาก 2017-09-22 07:00:00 2 27 100 1003 0 9.6
อ่างทอง                
อบต.บ้านพราน 2017-09-22 07:00:00 10 27 98 1003 0 0
เพชรบุรี                
บ้านปากคลอง 2017-09-22 07:00:00 22 27 - - 0 0
ไร่ใหม่พัฒนา 2017-09-22 07:00:00 0 26 - 996 0 0
เขื่อนเพชร 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 91 1003 0 0
อบต.กลัดหลวง 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 94 1002 0 0.4
บ้านลาด 2017-09-22 07:00:00 2 40.2 100 1005 0 0.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้