20 พ.ค. 2561 ข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด
[ ]