20 ต.ค. 2562 13:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 14.4
[ อบต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช ]