21 ส.ค. 2562 ข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด
[ ]