10 ธ.ค. 2561 22:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 73.8
[ ทต.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ]