17 พ.ย. 2560 ข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด
[ ]