13 ธ.ค. 2562 15:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 3.4
[ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส ]