ข้อมูลน้ำในเขื่อน 15 ตุลาคม 2561                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  9,145 (68%)  5,345 (40%)
เขื่อนสิริกิติ์  8,323 (88%)  5,473 (58%)
เขื่อนป่าสักฯ  690 (72%)  687 (72%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  7,867 (89%)  4,855 (55%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(11%),เขื่อนทับเสลา(19%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนหนองปลาไหล(102.48%),เขื่อนน้ำอูน(93.64%),เขื่อนคลองสียัด(92.5%),เขื่อนศรีนครินทร์(91.42%),เขื่อนแก่งกระจาน(89.72%),เขื่อนปราณบุรี(88.83%),เขื่อนวชิราลงกรณ(88.8%),เขื่อนสิริกิติ์(87.52%),เขื่อนรัชชประภา(85.92%),เขื่อนลำตะคอง(85.81%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ