ข้อมูลน้ำในเขื่อน 20 สิงหาคม 2561                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  7,866 (58%)  4,066 (30%)
เขื่อนสิริกิติ์  6,700 (70%)  3,850 (40%)
เขื่อนป่าสักฯ  151 (16%)  148 (15%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  7,984 (90%)  4,972 (56%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(4%),เขื่อนสิรินธร(14%),เขื่อนทับเสลา(14%),เขื่อนป่าสักฯ(15%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนแก่งกระจาน(109.23%),เขื่อนน้ำอูน(101.49%),เขื่อนวชิราลงกรณ(90.11%),เขื่อนศรีนครินทร์(88.52%),เขื่อนรัชชประภา(86.95%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ