ข้อมูลน้ำในเขื่อน 13 ธันวาคม 2560                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  10,892 (81%)  7,092 (53%)
เขื่อนสิริกิติ์  8,386 (88%)  5,536 (58%)
เขื่อนป่าสักฯ  902 (94%)  899 (94%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  6,898 (78%)  3,886 (44%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนกระเสียว(120.08%),เขื่อนจุฬาภรณ์(99.18%),เขื่อนแม่งัด(99.11%),เขื่อนอุบลรัตน์(94.25%),เขื่อนป่าสักฯ(93.98%),เขื่อนน้ำอูน(93.94%),เขื่อนกิ่วลม(93.63%),เขื่อนหนองปลาไหล(93.04%),เขื่อนบางพระ(91.85%),เขื่อนลำปาว(88.97%),เขื่อนลำพระเพลิง(88.86%),เขื่อนห้วยหลวง(88.47%),เขื่อนสิริกิติ์(88.18%),เขื่อนศรีนครินทร์(87.89%),เขื่อนทับเสลา(86.61%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ