ข้อมูลน้ำในเขื่อน 19 ตุลาคม 2560                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  9,691 (72%)  5,891 (44%)
เขื่อนสิริกิติ์  8,140 (86%)  5,290 (56%)
เขื่อนป่าสักฯ  943 (98%)  940 (98%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  6,932 (78%)  3,920 (44%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนอุบลรัตน์(119.61%),เขื่อนกระเสียว(114.88%),เขื่อนทับเสลา(103.61%),เขื่อนน้ำอูน(103.15%),เขื่อนจุฬาภรณ์(100.66%),เขื่อนน้ำพุง(100.61%),เขื่อนป่าสักฯ(98.18%),เขื่อนห้วยหลวง(97.15%),เขื่อนหนองปลาไหล(96.93%),เขื่อนบางพระ(96.03%),เขื่อนลำปาว(92.93%),เขื่อนแม่งัด(90.14%),เขื่อนลำพระเพลิง(86.56%),เขื่อนสิริกิติ์(85.59%),เขื่อนศรีนครินทร์(85.34%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ