ข้อมูลน้ำในเขื่อน 15 สิงหาคม 2563                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  4,170 (31%)  370 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์  3,842 (40%)  992 (10%)
เขื่อนป่าสักฯ  75 (8%)  72 (8%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  3,782 (43%)  770 (9%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(-9%),เขื่อนภูมิพล(3%),เขื่อนบางพระ(4%),เขื่อนคลองสียัด(6%),เขื่อนกระเสียว(6%),เขื่อนป่าสักฯ(8%),เขื่อนศรีนครินทร์(9%),เขื่อนทับเสลา(9%),เขื่อนวชิราลงกรณ(9%),เขื่อนสิริกิติ์(10%),เขื่อนจุฬาภรณ์(11%),เขื่อนมูลบน(13%),เขื่อนลำนางรอง(13%),เขื่อนลำแซะ(14%),เขื่อนสิรินธร(16%),เขื่อนน้ำพุง(16%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ