ข้อมูลน้ำในเขื่อน 10 ธันวาคม 2561                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  9,506 (71%)  5,706 (42%)
เขื่อนสิริกิติ์  7,859 (83%)  5,009 (53%)
เขื่อนป่าสักฯ  648 (68%)  645 (67%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  7,438 (84%)  4,426 (50%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(9%),เขื่อนกระเสียว(12%),เขื่อนทับเสลา(15%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนแม่งัด(100.21%),เขื่อนหนองปลาไหล(97.06%),เขื่อนกิ่วลม(92.8%),เขื่อนศรีนครินทร์(91.94%),เขื่อนปราณบุรี(88.43%),เขื่อนคลองสียัด(88.39%),เขื่อนแก่งกระจาน(86.9%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ